بررسی تاثیر صفحه ضد گرداب در دهانه آبگیرها

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 176

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IHC21_064

تاریخ نمایه سازی: 25 تیر 1402

Abstract:

در مطالعه حاضر به به بررسی مشخصات، عوامل تاثیرگذار و همچنین تاثیر صفحات ضد گرداب ساخته شده توسط محققین مختلف در مدل های آزمایشگاهی بر روی نوع گرداب، پرداخته شده است. نتایج بررسی های نشان می دهد، مدل های آزمایشگاهی بررسی گرداب بر مبنای عدد فرود (Fr) طراحی و ساخته شده که با در نظر گرفتن محدوده W۳ = ۱۲۰۰ % Re۲ ≥ ۱.۲×۱۰۵ می توان با اطمینان بالایی از بروز خطای مقیاسی در انجام آزمایش جلوگیری نمود. استفاده از صفحات ضد گرداب می تواند منجر به کاهش عمق استغراق نسبی، مدت زمان تخلیه و شدت جریان چرخشی گردد. همچنین افزایش ابعاد و درصد بازشدگی صفحه ضد گرداب بکار رفته می تواند موجب کاهش میزان قدرت و نوع گرداب تشکیل شده گردد. سازه های آشغالگیر نصب شده در دهانه آبگیرها نیز عملکرد مشابه صفحات ضد گرداب دارند. اطلاعات این مقاله می تواند برای محققین زمینه گرداب مفید باشد.

Authors

شادزی رضایی

دانشجوی کارشناسی ارشد گروه عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه خکیم سبزواری

حامد سرکرده

دانشیار گروه عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار

علی باشتنی

دانشجوی کارشناسی ارشد گروه عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه خکیم سبزواری