نقش بلاکچین در امنیت سیستم بهداشت و درمان

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 209

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

HCSCONF07_030

تاریخ نمایه سازی: 29 تیر 1402

Abstract:

زمینه و هدف:سیستم مراقبت های بهداشتی بسیار پیچیده است و با مشکلات مرتبط با داده های عظیم و بسیار متنوع و امنیتو حریم خصوصی مواجه است. در حل این نگرانیها فناوری بلاک چین چشم اندازهای قابل توجهی را ارائه می دهد. بنابراین اینمقاله با هدف بررسی نقش بلاکچین در امنیت سیستم بهداشت و درمان انجام گرفته است..روش ها: مطالعه حاضر مروری یکپارچه از شواهد است که در طی سه مرحله جستجوی متون، ارزشیابی داده ها و تحلیل دادهها انجام گردید. پایگاه های اطلاعاتی، scopuse ، web since ، since direct ، magiran ، Iran dac ، SID ، MEDLINE ،EMBACE ، EBSCO ، ، با کلید واژه های، blockchain " "و " " security و " healthcare system " مورد جستجوقرار گرفت ۲۶۷۰ مقاله و چکیده مقاله به دست آمده نهایتا ۳۵ مقاله بر اساس معیار ورود و خروج پس از مقایسه یک به یکبصورت جمع بندی یکپارچه و نظم داده شده و به صورت جدول خلاصه گردید.یافته ها: به طور خلاصه انگیزه های استفاده از این فناوری در زمینه امنیت سیستم مراقبت بهداشتی و استانداردهای موجوددر این سیستم و نیز الزامات این استانداردها در سیستم مراقبت بهداشتی کنونی و خواص استفاده از بلاکچین در براورده کردناین الزامات، مورد بررسی قرار دادیم . و در آخر اهداف کلیدی در پیاده سازی بلاکچین در صنعت مراقبت بهداشتی را شناساییو باتوجه به تحقیقات گذشته در این حوزه جنبه های اصلی آن را استخراج نمودیم.نتیجه گیری: با توجه به الزامات سیستم مراقبت بهداشتی در تحقق امنیت بلاکچین می تواند گزینه مناسبی باشد. این فناوریمی تواند به جلوگیری از نگرانی های مرتبط با دستکاری داده ها در مراقبت های بهداشتی کمک کند و از یک الگوی ذخیره سازیداده منحصر به فرد در بالاترین سطح امنیت پشتیبانی کند. علیرغم علاقه قابل توجه به فناوری بلاک چین، ما متوجه شدیم کهتاثیر آن بر برنامه های مراقبت های بهداشتی بیشتر در مرحله مستندسازی است. هنوز مطالعات قابل توجهی در این زمینه وهمچنین برنامه های کاربردی مراقبت های بهداشتی ساخته شده بر روی بلاک چین انجام نشده است.

Authors

روحیه فرزانه

گروه طب اورژانس، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران .

سیدرضا احمدی کوپائی

گروه طب اورژانس، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

مریم پناهی

گروه طب اورژانس، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

فاطمه مهدیزاده

دانشجوی کارشناسی ارشد شبکه های کامپیوتری، موسسه آموزش عالی اقبال، مشهد، ایران.

فائزه مهدیزاده

کارشناس فناوری اطلاعات سلامت، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه، تربت حیدریه، ایران.