نقش والدین در تربیت دینی کودکان، فضای مجازی، فرصت ها و چالش ها

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 91

This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_FEQ-1-2_005

تاریخ نمایه سازی: 10 مرداد 1402

Abstract:

هدف از نوشتار حاضر بررسی نقش والدین در تربیت دینی کودکان، فضای مجازی و فرصت ها و چالش های آن است که به­روش توصیفی-تحلیلی و بااستفاده از منابع کتابخانه­ای گردآوری شده است. یافته­ های پژوهش نشان می­دهد که هدف از تربیت دینی، تقویت اراده و تقویت حس حقیقت­جویی و... است و فضای مجازی که جدیدترین ابزار تبلیغ دینی در یک محیط پرمخاطب است امکان انتقال آموزه ها و مفاهیم دینی را فراهم کرده تا با سبکی نوین، پیام های دینی را به نسل جدید انتقال دهد. همچنین با بهره گیری از فرصت های مناسب و فن­آوری اطلاعات و ارتباطات نقش مهمی را ایفا کند. از چالش های اساسی این فضا، آسیب های فرهنگی و اجتماعی، قرار گرفتن در معرض فرهنگ های گوناگون، آزادی های زیاد در یک دوره به­ نسبت کوتاه و امکان دسترسی به اطلاعات غیراخلافی است. فرصت هایی که می­شود از آن استفاده کرد، سرعت در انتقال و دسترسی به اطلاعات و دانش، تنوع و جذاب کردن برنامه ها، تعاملات و تبادل نظر فرهنگی است. پژوهش حاضر به­صورت توصیفی-تحلیلی و در محدوده فقهی به شیوه کتابخانه ای انجام شده است.

Authors

نفیسه سادات هاشمی

دانش پژوه دکتری فقه مقارن، مجتمع آموزش عالی بنت الهدی

سید علی سید موسوی

استادیارگروه فقه خانواده، مجتمع آموزش عالی بنت الهدی