بررسی میزان انطباق آموزش های هنرستان های فنی و حرفه ای با نیازهای آموزشی صنایع کوچک شهر اهواز

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 76

This Paper With 30 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_FASLN-6-22_002

تاریخ نمایه سازی: 24 مرداد 1402

Abstract:

هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی میزان انطباق آموزش های هنرستان های فنی و حرفه ای  با نیازهای آموزشی بخش صنایع کوچک در شهرستان اهواز بود. روش پژوهش، آمیخته از نوع اکتشافی بود و از روش مصاحبه برای جمع آوری داده های کیفی و از روش پیمایش برای جمع آوری داده های کمی استفاده شد. مشارکت کنندگان، مدیران و کارشناسان شهرک های صنعتی و مدیران و هنرآموزان هنرستان های فنی و حرفه ای شهرستان اهواز بودند. در بخش کیفی از روش نمونه گیری هدفمند با شیوه انتخاب موارد مطلوب استفاده شد و با ۱۰ نفر از مدیران و کارشناسان شهرک های صنعتی، مصاحبه نیمه ساختاریافته صورت گرفت. مصاحبه ها با روش تحلیل محتوای کیفی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند و نتایج آن که نیازهای آموزشی صنایع کوچک بودند، استخراج شدند. در ادامه پژوهش، در بخش کمی با روش سرشماری ۷۵ نفر از مدیران و هنرآموزان هنرستان های فنی و حرفه ای مشخص و از بین مدیران و کارشناسان شهرک های صنعتی نیز با روش نمونه گیری تصادفی ساده ۱۲۰ نفر انتخاب شدند و یک پرسشنامه محقق ساخته با ضریب آلفای کرونباخ ۹۱/۰ که روایی آن به تایید اعضای هیئت علمی دانشکده علوم تربیتی رسیده بود، در اختیار هنرستان های فنی و حرفه ای قرار گرفت. همچنین ۱۰ پرسشنامه در قالب نیازهای آموزشی۱۰ مورد از صنایع کوچک در اختیار مدیران و کارشناسان شهرک های صنعتی قرار گرفت. نتایج یافته های تحقیق نشان داد بین آموزش های هنرستان های فنی و حرفه ای با نیازهای آموزشی صنایع کوچک شهرستان اهواز انطباقی وجود ندارد. بنابراین، برای حل این مشکل پیشنهاد می شود صنایع کوچک در سطح کلان مورد ارزیابی قرار گیرند و سیاست های آموزش وپرورش درزمینه آموزش های هنرستان های فنی و حرفه ای متناسب با نیاز صنایع کوچک تغییر کنند.

Authors

سکینه شاهی

فنی و حرفه ای

سعید عباس زاده

فنی و حرفه ای

یداله مهرعلیزاده

فنی و حرفه ای

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Australian Council of Social Service (۲۰۰۷).The role of further education ...
 • Bakar, A. R., & Hanafi, I. (۲۰۰۷). Assessing employability skills ...
 • Caillods, F. (۱۹۹۴). Converging trends amidst diversity in vocational training ...
 • Chiejina,Alexander(۲۰۱۲). Nigeria on the path of industrial growth ahead? (pt۲)۷, ...
 • Hwang, Jenq, Jye (۲۰۱۱).Curriculum standard of Vocational and Technical Educational ...
 • Karmel, T., Mark, K., & Nguyen, N. (۲۰۰۹). Welfare to ...
 • Kathleen, Cotton (۲۰۰۱).Developing employability skills. Journal of improvement research. Vol.۲۱, ...
 • Knight, Peter& Yorke, Mantz(۲۰۰۲). Learning and employability. Employability, judging and ...
 • Min, Wei. Fang & Chiu Tsang, Mun (۲۰۰۲).Vocational Education and ...
 • Rus, R. C., Yasin, R. M., Yunus, F. A. N., ...
 • Ryan, C(۲۰۰۲).what are the longer_ term out comes for individuals ...
 • Tabbron, G., & Yang, J. (۱۹۹۷). The interaction between technical ...
 • Unesco. (۲۰۰۴). Participation in Formal Technical and Vocational Education and ...
 • امیری، ف؛ بهجتی اردکانی، م. (۱۳۸۲). بررسی ساختار و چگونگی ...
 • انتظاری، ی؛ قارون، م. (۱۳۹۱). جایگاه آموزش های مهارتی در ...
 • انتظاریان، ن؛ طهماسبی، ط. (۱۳۹۰). بررسی میزان هماهنگی و انطباق ...
 • باقری خلیلی، ز؛ میر کمالی، س م. (۱۳۸۴). ارزیابی توانمندی ...
 • برزگر، م؛ نویدی، ا. (۱۳۹۱). ارزشیابی دوره های کاردانی فنی ...
 • جلیلیان، س. (۱۳۹۲). بررسی میزان انطباق آموزش های فنی و ...
 • چیذری، م؛ شریعت زاده، م؛ نوروزی، ا. (۱۳۸۴). الگوهای انطباق ...
 • حسینی، س م؛ صدری، ع؛ مطور، م. (۱۳۹۱). جایگاه اشتغال ...
 • حق جو، ن. (۱۳۷۳). ضرورت های توسعه آموزش های فنی ...
 • دومین کنگره جهانی آموزش فنی و حرفه ای (سئول). (۱۹۹۹). ...
 • رومیانی، ی. (۱۳۸۹). بررسی تطبیقی آموزش مهارتی در کشورهای درحال ...
 • سازگارنژاد، م. ا. (۱۳۸۳). آموزش تنها با رویکرد غیردولتی مشتری ...
 • سند چشم انداز ۱۴۰۴. (۱۳۸۴). ابلاغیه مقام معظم رهبری. تهران: ...
 • شریف، ن. (۱۳۸۳). بررسی کارایی درونی شاخه های فنی و ...
 • شریف، م؛ نیکخواه، م؛ نیلی احمدآبادی، م. (۱۳۸۶). کارایی بیرونی ...
 • صالحی عمران، ا. (۱۳۸۴). نقش آموزش های فنی و حرفه ...
 • صالحی، ک؛ زین آبادی، ح؛ کیامنش، ع. (۱۳۸۵). نگاهی تحلیلی ...
 • صالحی، ع. (۱۳۸۶). جامعه،کار و مشاغل: مروری بر نقش مهارت ...
 • عبدالهی، ش؛ سعادتمند، ز. (۱۳۹۰). بررسی تناسب آموزش های فنی ...
 • غلامی الیاسوند، ر. (۱۳۹۲). ارزیابی کارایی بیرونی رشته های فنی ...
 • فاطمی، ا. (۱۳۸۲). بررسی محتوای دروس آموزش های فنی و ...
 • قربان نژاد، ع. (۱۳۸۴). تاریخ پیدایش و چگونگی آموزش های ...
 • کانون دانش پژوهش کاردوک. (۱۳۸۴). بررسی نیاز های آموزش بازار ...
 • کلیات نظام جدید آموزش وپرورش. (۱۳۷۳).تهران: وزارت آموزش وپرورش، دفتر ...
 • آیا آموزشهای فنی و حرفه ای در کاهش بیکاری موثر است؟ [مقاله کنفرانسی]
 • مهر علیزاده، ی. (۱۳۸۶). نیازسنجی رشته های مهارتی شاخه کار ...
 • مهرعلیزاده، ی؛ صفایی مقدم، م؛ صالحی عمران، ا؛ علم، م. ...
 • مهرعلیزاده، ی؛ قلاوند، ر؛ مالی هزاروندی، ش. (۱۳۹۲). طراحی و ...
 • وزارت آموزش وپرورش. (۱۳۹۰). سند تحول بنیادین آموزش و پروش. ...
 • وزارت آموزش وپرورش. (۱۳۹۴). دفتر آموزش های فنی و حرفه ...
 • هاشمی، س ا؛ کرمی، ع. (۱۳۹۲). ارتباط آموزش های فنی ...
 • یوسفی، ع؛ کشتی آرای، ن؛ موسوی، س. (۱۳۹۱). تناسب نیازهای ...
 • یعقوبی نجف آبادی، ا. (۱۳۸۹). آموزش های فنی و حرفه ...
 • نمایش کامل مراجع