واکاوی چالش های جامعه شناختی شهرنشینی در ایران با تاکید بر بعد ترافیک و حمل و نقل

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 116

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CAUPCONF04_007

تاریخ نمایه سازی: 25 مرداد 1402

Abstract:

زندگی شهرنشینی ابعاد مختلف و پیچیده ای دارد که از نگاه علوم مختلف می توان بدان پرداخت. در عین حال که حمل و نقل و ترافیک به عنوان یکی از اجزای جدایی ناپذیر در زندگی شهری حائز اهمیت زیادی است. این در حالی است که رشد شهرنشینی مسائل و چالش های زیادی را در پی داشته است که از نگاه جامعه شناختی جای بحث دارد. از اینرو پژوهش حاضر با هدف واکاوی چالش های جامعه شناختی شهرنشینی در ایران با تاکید بر بعد ترافیک و حمل و نقل صورت پذیرفته است. روش پژوهش تحقیق حاضر مبتنی بر تحلیل های عقلانی بوده و اطلاعات مورد نیاز به شیوه های اسنادی و میدانی حاصل گردیده است. یافته های حاصل از پژوهش حاکی از آن است که تراکم کاربری های عمده جاذب سفر، قیمت بالای زمین و محدودیت امکان ایجاد معابر و کریدورهای عریض، خصوصا در بخش مرکزی شهرها را به صورت نواحی پر ازدحام و مشکل زای ترافیکی در آورده است. در عین حال که ناکارامدی و ضعف سیستم حمل و نقل و ترافیک، شهروندان را با چالش های زیادی از جمله ازدحام و ترافیک خیابانی، آلودگی هوا، شلوغی اتوبوس و مترو روبرو نموده و تبعات روحی و جسمی ناشی از آن را در طول روز با خود همراه نموده و همین مسئله بازدهی آنان را کاهش خواهد داد. پیامد ها و آسیب های جامعه شناختی زیادی می گردند. این آسیب ها غالبا باعث رنجش روانی، جسمی و مادی اقشار خاص و آسیب پذیر جامعه می شوند.

Keywords:

شهرنشینی , ترافیک و حمل و نقل , بعد جامعه شناختی شهرنشینی.

Authors

عیسی خواجوند احمدی

عضو هیئت علمی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، تهران، ایران