وضعیت اخلاق حرفه ای اساتید دانشگاهی از دیدگاه دانشجویان

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 94

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_IJEST-12-4_007

تاریخ نمایه سازی: 26 مرداد 1402

Abstract:

زمینه: علیرغم نقش بی بدیل اساتید در فرایند تعلیم و تربیت در دانشگاه ها و اهمیت رعایت اخلاق از سوی آنها پژوهش های چندانی در راستای ساخت مدل های مفهومی اخلاق حرفه ای اساتید انجام نشده است. پژوهش حاضر به بررسی وضعیت اخلاق حرفه ای اساتید دانشگاه ها از دیدگاه دانشجویان پرداخته است. روش: شیوه انجام پژوهش در بخش شناسایی شاخص ها، تحلیل منطقی متن و در بخش تایید اعتبار و مفهوم سازی مجدد، جزء مطالعات پیمایشی است. جامعه مورد بررسی در این پژوهش، کلیه دانشجویان دانشگاه های دولتی غیرپزشکی استان قم است که از بین آنها ۳۷۳ نفر به عنوان نمونه انتخاب شد. روش نمونه گیری، طبقه ای تصادفی و ابزار تحقیق، پرسشنامه محقق ساخته مبتنی بر شاخص های مفهومی مدل بوده است. برای تحلیل اطلاعات از ضریب آلفای کرونباخ، تحلیل عاملی اکتشافی، آزمون t و آزمون رتبه ای فریدمن استفاده شده است. یافته ها: با تحلیل عاملی داده ها، مفهوم اخلاق حرفه ای اساتید شامل سه بعد و هشت شاخص «عدالت، ضابطه مداری، اعتدال، بردباری، جوانمردی، انگیزه بخشی، تدریس اثربخش و هدایت گری علمی» به دست آمد. عامل استخراج شده، ۶۲ درصد از واریانس متغیر اخلاق حرفه ای اساتید را تبیین می کند. امتیاز اساتید در تمامی شاخص ها در وضعیت بالاتر از متوسط قرار دارد و بردباری اساتید، بالاترین رتبه را از نظر دانشجویان دارد. نتیجه گیری: این بررسی نشان داد که از نگاه دانشجویان، اساتید دانشگاهی در رعایت هشت شاخص استخراجی اخلاق حرفه ای با وضعیت مطلوب فاصله دارند. لذا می توان اذعان نمود دانشگاه ها و نهادهای بالادستی آن هنوز نیازمند اقدامات موثرتری در ارتقای شاخص های اخلاق حرفه ای اساتید دانشگاهی هستند.

Keywords:

Ethics , Indicators of professional ethics , Faculty members , اخلاق , شاخص های اخلاق حرفه ای , اساتید دانشگاهی

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Ghasemi H. (۲۰۱۱). Professional ethics: Necessity or choice. Journal of ...
 • Vadastreanu AM, Maier D, Maier A. (۲۰۱۵). Is the success ...
 • Nemati MA, Sadatmohseni H. (۲۰۱۰). Ethics in higher education: Components, ...
 • Babasafari M, Marzooghi R, Faghih N, Torkzadeh J, Yusefi F. ...
 • Moberg DJ, Seabright MA. (۲۰۰۰). The development of moral imagination. ...
 • Sobhaninejad M, Najafi H, Jafari Harandi R, Farmahini Farahani M. ...
 • Mohajeran B, Shohoodi M. (۲۰۱۴). Structural modeling of relationship between ...
 • Faramarz Gharamaleki A. (۲۰۰۷). Professional ethics in ancient civilization of ...
 • Bishop TR. (۱۹۹۲). Integrating business ethics into an undergraduate curriculum. ...
 • Shameli A, Maleki H, Kazemi H. (۲۰۱۱). The curriculum; A ...
 • Farasatkhah M. (۲۰۰۶). Scientific ethics; key to promoting higher education, ...
 • Ngang TK, Chan TC. (۲۰۱۵). The importance of ethics, moral ...
 • Bouzarjomehri F, Mansourian M, Herandi Y, Bouzarjomehri H. (۲۰۱۳). Academics' ...
 • Farzaneh S. (۲۰۱۴). Study of professors’ professional ethics components in ...
 • Farmahini-Farahani M, Behnam-Jam L. (۲۰۱۲). Investigation of compliance with components ...
 • Marzban F. (۲۰۱۰). The relationship between professional ethics and development ...
 • Farnsworth JR, Kleiner BH. (۲۰۰۳). Trends in ethics education at ...
 • Schulte LE, Brown RD, Wise SL. (۱۹۹۱). The development and ...
 • Lisman CD. (۱۹۹۶). The curricular integration of ethics: theory and ...
 • Caprara GV, Barbaranelli C, Steca P, Malone PS. (۲۰۰۶). Teachers' ...
 • Imam Ali. (۲۰۰۸). Nahj-Al-Balaghah. Translated by: Dashti M. ۳th ed. ...
 • Majlesi M. (۱۹۸۳). Bihar-Al-Anvar. Vol ۷۶. Beirut: Darolehya Attorath Arabi. ...
 • Farmahini-Farahani M, Ashrafi F. (۲۰۱۴). The priciples of professional ethics ...
 • Delshad Tehrani M. (۲۰۰۰). Lord of trust: Administrative ethics in ...
 • Farahani MF, Farahani FF. (۲۰۱۴). The study on professional ethics ...
 • Sheikhepoor Z, Ebrahimi A, Sheikhepoor M, Zeinali S. (۲۰۱۵). Investigation ...
 • Tabatabaee MH. (۱۹۷۷). Al-Mizan in interpretation of Quran. Vol ۱۲. ...
 • Koleini M. (۱۹۸۷). Al-Kaafi. Vol ۲. Tehran: Darolkotob Al-Islamieh. P. ...
 • Khanifar H, Zarvandi N. (۲۰۰۹). Charter of work ethics and ...
 • Mohammadi Reishahri M. (۲۰۱۲). Mizan Al-Hikmah. Vol ۳. Qom: Office ...
 • Varam M. (۱۹۹۰). Varam collection: Etiquette and ethics in Islam. ...
 • Dehghani A, Baharlou R, Benrazi Ghabesh A, Farokhabadi F, Zarei ...
 • Jabarzadeh Y, Sepehri F. (۲۰۱۶). Developing a causal model of ...
 • Tang TLP. (۱۹۹۷). Teaching evaluation at a public institution of ...
 • Raminmehr H, Charestad P. (۲۰۱۴). Quantitative research method using structural ...
 • Momeni M, Qayyumi F. (۲۰۰۷). Statistical analysis by SPSS. Tehran: ...
 • Sharifian F, Nasr A, Abedi L. (۲۰۰۵). Explanation of effective ...
 • نمایش کامل مراجع