بررسی میزان استقرار مدیریت دانش در شرکت های پتروشیمی ایران

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 40

This Paper With 19 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_OGM-2-1_001

تاریخ نمایه سازی: 28 مرداد 1402

Abstract:

زمینهامروزه سرمایه دانشی هر سازمان،از منابع اصلی قدرت آن سازمان محسوب میشود که به وسیله ی آن،پویایی خود را حفظ میکند.جهت استفاده ی درست از سرمایه دانشی سازمان ها،باید آن را مدیریت کرد و این امر در حیطه ی مدیریت دانش قرار میگیرد.که امروزه سازمان ها برنامه های راهبردی را در آن راستا تدوین میکنند و اقدامات خود را بر طبق آن برنامه ها صورت میدهند.یکی از مهمترین سازمان های کشور ما،شرکت پتروشیمی است که سال ۱۳۸۴اقدام به برنامه ریزی در جهت مدیریت دانش کرد.که ما در این تحقیق به مرور مقالات نوشته شده در این زمینه خواهیم پرداخت تا متوجه بشویم شرکت پتروشیمی در این راستا چه اقداماتی را صورت داده استنتیجه گیریطبق بررسی صورت گرفته میان ۱۱مقاله متوجه شده ایم که شرکت پتروشیمی برنامه راهبردی مناسبی را طراحی کرده است و اقدامات فروانی هم در آن راستا صورت داده است ولی هنوز نواقصی در اجرای این برنامه وجود دارد که بیشتر این نواقص وابسته به عوامل انسانی و فرهنگی موجود در سازمان بوده است.

Authors

معراج جهانگیری

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه شهید چمران اهواز