ادله نقلی جواز الزام در تربیت دینی فرزندان توسط والدین

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 45

نسخه کامل این Paper ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_FEQ-2-3_004

تاریخ نمایه سازی: 29 مرداد 1402

Abstract:

تربیت دینی مجموعه اعمال عمدی و هدف دار به منظور پرورش بعد دینی افراد می باشد، به نحوی که به دین و آموزه های آن ایمان بیاورند و در عمل به آن ها ملتزم باشند. با توجه به اینکه دغدغه اصلی بسیاری از خانواده های متدین در عصر حاضر، تربیت صحیح دینی فرزندان میباشد، اهمیت و ضرورت پرداختن به این موضوع، واضح و آشکار است. این مسئولیت بزرگ در نگاه اول بر دوش والدین است و می توانند از روشهای مختلفی بهره جویند. یکی از این روشها، روش الزام و اجبار در تربیت دینی میباشد. هدف از پژوهش حاضر، بررسی ادله نقلی (آیات و روایات) جواز به کارگیری روش الزام در تربیت دینی فرزندان توسط والدین است. نویسنده در این مقاله به روش توصیفی تحلیلی به بررسی این موضوع پرداخته است. نتیجه به دست آمده از مباحث مطرح شده این است که با استناد به آیات و روایات موجود در این زمینه، الزام والدین به تکالیف دینی فرزندان از جمله وظایف و تکالیف شرعی آنان محسوب میشود و والدین نه تنها مجاز به انجام این روش، بلکه بر آنان واجب است تا فرزندان را ملزم به رعایت تکالیف دینی کنند.

Authors

نصیبه موسوی

دانش پژوه مقطع دکتری، از کشور افغانستان، مجتمع آموزش عالی شهیده بنت الهدی

حسن شکوری

استادیار گروه قران وحدیث ، مجتمع آموزش عالی بنت الهدی