فناوری متاورس و فرصت های آموزش حسابداری

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 218

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MANAGEMENTCONF01_004

تاریخ نمایه سازی: 4 شهریور 1402

Abstract:

سرعت فناوری به قدری زیاد شده که هر لحظه می توان انتظار خبری جدید که تغییر اساسی در فناوری ها و روندهایموجود ایجاد کند را داشت. یکی از این فناوری ها که چند سالیست ظهور کرده و در حاصل تکامل است، فناوریمتاورس است. هدف از این پژوهش بررسی این فناوری و فرصت هایی که در حوزه آموزش به خصوص آموزشحسابداری ایجاد می کند، است. طبق نتایج این پژوهش در آینده ای نه چندان دور فناوری متاورس فرصت هاییادگیری گسترده و جذابی را در حوزه آموزش فراهم می کند . دانش آموزان می توانند با استفاده از فناوری واقعیتمجازی و واقعیت افزوده، در مکان های مختلف و در زمان های مختلف، درس بخوانند. متاورس در حوزه آموزش تاثیرخود را از طریق ایجاد دسترسی بیشتر به محتواهای آموزشی، کاهش هزینه های آموزشی، حجم کار کمتر، افزایشمشارکت، بهبود نتایج و خروجی های آموزشی و حتی کاهش نرخ ترک دوره آموزشی نشان می دهد. همچنین متاورسمی تواند مفهوم مدارس آنلاین را گسترش دهد و به دانش آموزان دسترسی نامحدود به مطالب و محتواهای درسی راارائه دهد به طوری که نیازمندی های درسی و تحصیلی همه مدارس در سطح کشور را هماهنگ سازد و به نوعی عدالتآموزشی را گسترش دهد

Authors

زینب میرابی

کارشناس ارشد حسابداری و هنرآموز رشته حسابداری، آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران، منطقه کهریزک،

فاطمه کشاورز

کارشناس ارشد حسابداری و هنرآموز رشته حسابداری، استان سمنان، آموزش و پرورش شهرستان دامغان

محسن ذبیحی جامخانه

دکتری مدیریت، گرایش تحقیق در عملیات، دانشگاه تهران

سمانه میرزایی

کارشناس نرم افزار کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز