نرم افزار بهینه سازی عملیات حفاری YDOS

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 108

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

OILANDGAS01_047

تاریخ نمایه سازی: 4 شهریور 1402

Abstract:

بهینه سازی عملیات حفاری به دلیل هز ینه ی بالای حفاری دارای اهمیت خاصی است. به عبارت د یگر در ازای حفاری بهازای هر فوت هزینه های تمام شده افزایش می یابند. همچنین افزای ش زمان نا کارآمدی ۲ سبب طولانی شدن عملیات و بالارفتن هزینه ها می شود. نرخ نفوذ ۳ ،انتخاب تجهیزات ،انتخاب و طراحی هیدرولیک مناسب، طراحی مناسب مسیر چاه، طراحیبهینه لوله جداری و.... بر هزینه های تمام شده عملیات بسیار تاثیر گذار هستند. از این رو جهت نیل به ا ین هدف باید تمامیعوامل فوق الذکر بهینه سازی شوند. همچنین استفاده از الگور یتم های هوش مصنوعی بر روند بهینه سازی نتیجه بسیارمثبتی در پی خواهد داشت.

Authors

سعید هاشم زاده کلواری

دانشجو کارشناسی ارشد مهندسی ایمنی ،دانشگاه علوم و ت قیقات تهران، شرکت رایکا انرژی نوید پارس