مدل مفهومی یکپارچه مبتنی بر تمامیت برای ایجاد، نگهداشت و توسعه قابلیت های بازاریابی، مزیت رقابتی پایدار و عملکرد برتر کسب وکار

Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 108

This Paper With 36 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JIBM-12-3_004

تاریخ نمایه سازی: 5 شهریور 1402

Abstract:

هدف: هدف پژوهش حاضر، طراحی مدل مفهومی یکپارچه مبتنی بر تمامیت، به منظور توسعه قابلیت های بازاریابی، دستیابی به مزیت رقابتی پایدار و عملکرد برتر کسب وکار است. روش: در مرحله کیفی، مصاحبه های عمیق با ۲۰ نفر و مصاحبه های نیمه ساختاریافته با ۱۰ نفر از مدیران ارشد، میانی و خبرگان و همچنین ۴ گروه کانونی متشکل از ۶ عضو، در یکی از بزرگ ترین صنایع فولادی کشور، برنامه ریزی و انجام شد. در مرحله کمی نیز، ۳۵۰ نفر، از بین مدیران و خبرگان شرکت های صنعت فولاد ایران و پذیرفته ‎شده در سازمان بورس و اوراق بهادار تهران برای نمونه انتخاب شد. روش اجرای پژوهش، از نوع آمیخته کیفی کمی (اکتشافی تاییدی) است. به این منظور، ابتدا در مرحله کیفی با استفاده از تحلیل مضمونی، داده های گردآوری شده از طریق مصاحبه های عمیق و نیمه ساختاریافته، گروه های کانونی و همچنین مرور جامع ادبیات موضوع، مدل اولیه پژوهش مفهوم سازی شد. سپس در مرحله کمی با استفاده از داده های گردآوری شده از طریق پرسش نامه و همچنین داده های مربوط به عملکرد شرکت های در دست بررسی از سامانه کدال سازمان بورس و اوراق بهادار تهران، مدل مفهومی اولیه، در چارچوب معادلات ساختاری حداقل مربعات جزئی و با استفاده از آخرین نسخه نرم افزار اسمارت پی ال اس آزمون شد و مدل مفهومی نهایی پژوهش با تحلیل تلفیقی یافته های مراحل کیفی و کمی به دست آمد. یافته ها: بنگاه های کسب وکار به منظور ایجاد، نگهداشت و توسعه قابلیت های بازاریابی و سایر قابلیت های سازمانی مرتبط، به توسعه تمامیت داخلی بنگاه نیازمندند. تمامیت داخلی بنگاه های کسب وکار، به توسعه هوشمندی کسب وکار، یادگیری مستمر سازمانی و مدیریت دانش منجر می شود و توسعه موارد پیش گفته، توسعه قابلیت های بازاریابی، یکپارچگی زنجیره تامین، ارتقای خصیصه های منابع بازاریابی، مزیت رقابتی پایدار و عملکرد برتر کسب وکار را به همراه می آورد. همچنین، تمامیت شرکای زنجیره تامین و تمامیت بخش های حاکمیتی، روابط بین قابلیت های بازاریابی، مزیت رقابتی پایدار و عملکرد برتر بنگاه را تعدیل می کند. نتیجه گیری: نتایج این پژوهش، در ارتباط با ایجاد، نگهداشت و توسعه قابلیت های بازاریابی و ارتباط آن با مزیت رقابتی پایدار و عملکرد بنگاه، سه مفهوم جدید تمامیت داخلی بنگاه، تمامیت شرکای زنجیره تامین و تمامیت بخش های حاکمیتی را وارد ادبیات راهبرد بازاریابی و مدیریت راهبردی کرده است. ضمن آنکه مفاهیم جدیدی را نیز به ادبیات قابلیت های بازاریابی افزوده است و پیکربندی جدیدی را در خصوص پیشایندهای توسعه قابلیت های پیش گفته، پیشنهاد می دهد.

Authors

احمد سلیمی

دکتری، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

علی صنایعی

استاد، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

آذرنوش انصاری

استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • شاهرخ دهدشتی، زهره؛ ناطق، محمد؛ احسانی، راضیه (۱۳۹۶). تبیین رابطه ...
 • ReferencesAguinis, H., Beaty, J. C., Boik, R. J., & Pierce, ...
 • Ahmed, M. U., Kristal, M. M., & Pagell, M. (۲۰۱۴). ...
 • Airinei, D., & Berţa, D.A. (۲۰۱۲). Semantic Business Intelligence – ...
 • Amit, R., & Shoemaker, P. J. H. (۱۹۹۳). Strategic assets ...
 • Ansoff, H. I. (۱۹۶۵). Corporate Strategy. McGraw-Hill, New York, NY ...
 • Atuahene-Gima, K. (۲۰۰۵). Resolving the Capability—Rigidity Paradox in New Product ...
 • Barney, J. B. (۱۹۹۱). Firm resources and sustained competitive advantage. ...
 • Barney, J. B., & Clark, D. N. (۲۰۰۷). Resource-Based Theory: ...
 • Caves, R. E., & Porter, M. E. (۱۹۷۷). From entry ...
 • Chang, W., Ellinger, A. E., Kim, K., Franke, G R. ...
 • Chen, H., Daugherty, P. J., & Landry T. D. (۲۰۰۹). ...
 • Chuang, S. H. (۲۰۰۴). A resource-based perspective on knowledge management ...
 • Cohen, J. (۱۹۸۸). Statistical power analysis for the behavioral sciences. ...
 • Davis, L. (۱۹۹۲). Instrument review: Getting the most from your ...
 • Day, G. S. (۱۹۹۴). The capabilities of market-driven organizations. Journal ...
 • Dehdashti Shahrokh, Z., Nategh, M., & Ehsani, R. (۲۰۱۷). Explaining ...
 • Dutta, S., Narashiman, O., & Surendra, R. (۱۹۹۹). Success in ...
 • Eisenhardt, K.M., Martin, J.A. (۲۰۰۰). Dynamic capabilities: what are they? ...
 • Elbashir, M. Z., Collier, P. A., & Davern, M. J. ...
 • Erhard, W. H., Jensen, M. C., & Zaffron, S. (۲۰۱۶). ...
 • Fan, S., Lau, R., & Zhao J. L. (۲۰۱۵). Demystifying ...
 • Fink, L., Yogev, N., & Even A. (۲۰۱۷). Business Intelligence ...
 • Gold, A. H., Malhotra, A., & Segars, A. H. (۲۰۰۱). ...
 • Grant, R. M. (۱۹۹۱). The resource-based theory of competitive advantage: ...
 • Greenley, G. E. (۲۰۰۵). Market orientation in a multiple stakeholder ...
 • Haas, M. R., & Hansen, M. T. (۲۰۰۵). When Using ...
 • Hair, J. F., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (۲۰۱۱). ...
 • Hair, J. F., Tomas, G., Hult, M., Ringle, C. M., ...
 • Hall, R. (۱۹۹۳). A framework linking intangible resources and capabilities ...
 • Hatch, M. J. with Cunliffe, A. L. (۲۰۱۳). Organization theory: ...
 • Hayes, R. H., Pisano, G. P., & Upton, D. M. ...
 • Henseler, J., Ringle, C. M., & Sinkovics, R. R. (۲۰۰۹). ...
 • Hunt, S. D. (۲۰۱۳). A general theory of business marketing: ...
 • Huo, B. (۲۰۱۲). The impact of supply chain integration on ...
 • Isik, O., Jones, M. C., & Sidorova, A. (۲۰۱۳). Business ...
 • Jaworski, B., & Kohli, A. K. (۱۹۹۳). Market orientation: antecedents ...
 • Jensen, M. C. (۲۰۰۹). Integrity is a matter of a ...
 • Jerez-Gomez, P., Cespedes-Lorente, J., & Valle-Cabrera, R. (۲۰۰۵). Organizational learning ...
 • Kamboj, S., Goyal, P., & Rahman, Z. (۲۰۱۵). A resource-based ...
 • Kenny, D. A. (۲۰۱۶). Moderation. Retrieved from http://davidakenny.net/cm/moderation.htmKimble, C., & ...
 • Kowalczyk, M., & Buxmann P. (۲۰۱۴). Big Data and Information ...
 • Krasnikov, A.V. (۲۰۰۷). Examining the relationship between marketing capability and ...
 • Lee, C. W., Kwon, I. G., & Severance, D. (۲۰۰۷). ...
 • Lee, S., Kim B. G., & Kim H. (۲۰۱۲). An ...
 • Li, S., Ragu-Nathan, B., Ragu-Nathan, T. S., & Suba Rao, ...
 • Ma, H. (۲۰۰۰). Competitive Advantage and Firm Performance. Competitiveness Review. ...
 • Mahoney, J. T., & Pandian, J. R. (۱۹۹۲). The resource-based ...
 • Martin, G. S., Keating, M. A., Resick, C. J., Szabo, ...
 • Miller, D., & Shamsie, J. (۱۹۹۶). The resource-based view of ...
 • Morgan, N. A. (۲۰۱۲). Marketing and business performance. Journal of ...
 • Morgan, N. A., Feng, H. and Whitler K. A. (۲۰۱۸). ...
 • Morgan, N. A., Slotegraaf, R. J., Vorhies, D. W. (۲۰۰۹). ...
 • Mu, J. (۲۰۱۵). Marketing capability, organizational adaptation and new product ...
 • O'Cass, A., & Weerawardena, J. (۲۰۰۹). The effects of perceived ...
 • Penrose, E.T. (۱۹۵۹). The Theory of the Growth of the ...
 • Peteraf, M. A. and Barney, J. B. (۲۰۰۳), Unraveling the ...
 • Polit, D. F., & Beck, C. T. (۲۰۰۶). The content ...
 • Porter, M. E. (۱۹۸۵), Competitive Advantage: creating and sustaining superior ...
 • Prahalad, C. K., & Hamel, G. (May-June, ۱۹۹۰). The core ...
 • Ram, J., Zhang, C., & Koronios, A. (۲۰۱۶). The implications ...
 • Rubio, D. M., Berg-Weger, M., Tebb, S.S., Lee, E.S., Rauch, ...
 • Scarbrough H., & Swan, J. (۱۹۹۹). Knowledge management: A literature ...
 • Scherr, A., & Jensen, M. C. (۲۰۰۷). A New Model ...
 • Shahrokh Dehdashti, Z., Nategh, M., & Ehsani, R., (۲۰۱۷). Explaining ...
 • Sigalas, C., & Pekka-Economou, V. (۲۰۱۳). Revisiting the concept of ...
 • Sigalas, C., Pekka-Economou, V., & Georgopoulos, N. B. (۲۰۱۳). Developing ...
 • Srivastava, R. K., Shervani, T. A., & Fahey, L. (۱۹۹۸). ...
 • Tsai, K., Liao Y., & Hsu T. T. (۲۰۱۵). Does ...
 • Tseng, S. (۲۰۱۴). The impact of knowledge management capabilities and ...
 • Vorhies, D. W. (۱۹۹۸). An investigation of the factors leading ...
 • Vorhies, D. W., & Morgan, N. A. (۲۰۰۳). A configuration ...
 • Vorhies, D. W., & Morgan, N. A. (۲۰۰۵). Benchmarking marketing ...
 • Vuksic, V. B., Bach, M. P., & Popovic A. (۲۰۱۳). ...
 • Webster, F. E., Jr. (۱۹۹۲). The Changing Role of Marketing ...
 • Wieder, B., & Ossimitz, M. L. (۲۰۱۵). The impact of ...
 • Wu, I. and Chen, J. (۲۰۱۴). Knowledge management driven firm ...
 • Xia, B. S., & Gong, P. (۲۰۱۴). Review of business ...
 • Yang, J. (۲۰۰۹). Marketing Assets, marketing capabilities and shareholder value: ...
 • Zeithaml, V. A., Varadarajan, P., & Zeithaml, C. P. (۱۹۸۸). ...
 • Zhang, X., & Xu, B. (۲۰۱۸). Know to grow: the ...
 • Zhao, L., Huo, B., Sun, L., & Zhao, X. (۲۰۱۲). ...
 • Zhao, X., Huo, B., Flynn, B. B., & Yeung, J. ...
 • Zukin, S., & DiMaggio, P. J. (۱۹۹۰). ‘Introduction’. In S. ...
 • نمایش کامل مراجع