فصلنامه مدیریت بازرگانی

Journal of Business Management

مدیریت بازرگانی نشریه‌ای است با رویکرد علمی که با رسالت توسعه دانش مدیریت بارگانی در کشور، شناسایی مسائل مدیریتی سازمان‌های ایران و ارانه راهکار برای آن، مقاله‌های علمی در حوزه مدیریت بازرگانی را به صورت فصلنامه منتشر می‌کند. این نشریه از مهر ماه سال ۱۳۸۸ آغاز به کار کرد و بصورت فصلی منتشر می‌شود.

موضوعات پذیرش مقالات:

مدیریت راهبردی

اداره امور کسب و کار

مدیریت راهبردی و عملیاتی بازاریابی

مباحث نوین بازاریابی

مدیریت منابع انسانی و رفتار در حوزه کسب‌و‌کار

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات