مقابله با تروریسم سایبری

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 448

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ECDS09_005

تاریخ نمایه سازی: 14 شهریور 1402

Abstract:

درجهان امروز گسترش فضای اینترنت و سایبر سبب پیدایش مرزهای مجازی شده و از این جهت درک واقع بینانه ازتهدیدهای امنیتی در اهمیت دادن به عوامل نرم افزاری است، که حلقه واسط محیط امنیتی کشورها و سخت افزارها بهشمار می روند. یکی از محورهای اصلی تهدید امنیتی در عصر ارتباطات و جهانی شدن، حوزه سایبری و تروریسم سایبریاست. در حال حاضر ورود فناوری های مدرن به بازار جهانی، وگسترش مرزهای مجازی کشورهاو البته ماهیت «چند رسانه ای» فضای سایبر، به تروریست ها امکان بهره برداری های فراوان و سوء استفاده برعلیه کشورهای دیگر را هم داده است . بنابراین، این پدیده امنیت ملی کشورهای جهان وایران را نیز از ابعاد مفهوم امنیت،دولت محوری در امنیت، بعد جغرافیایی تهدید، گستردگی آسیب پذیری ها،شیوه مقابله با تهدیدها و تعدد بازیگران در این عرصه، تحت تاثیر قرارداده است . دراین مقاله ویژگیها ومطلوبیت فضای سایبربرای تروریستها وپیشنهادی برای مقابله با این تهدید ارائه گردیده است.

Authors

لطف اله وکیلی

کارشناس ارشدالکترونیک دیجیتال،دانشگاه ازاد اسلامی، واحد اصفهان