کارکردهای وصف در رمان "الورم" ابراهیم الکونی

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 71

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

EJPS08_055

تاریخ نمایه سازی: 24 شهریور 1402

Abstract:

رمان یکی از انواع ادبی جدید است که در اوایل قرن بیستم، به عنوان یک فن ادبی مستقل، جایگاه خود را در ادبیات عربی محکم کرد. یکی از عناصر بنیادین و سازنده رمان، وصف است. ابراهیم الکونی در رمان »الورم« به شیوه ای هنرمندانه از ابزار وصف که مهم ترین ابزار هر روایت است بهره گرفته و کارکردهای واقع نمایی، شناختی، روایتی، زیبایی شناسی و کارکرد ایقاعی را به گونه ایی وصف کرده که در راستای فضای واقعیت جامعه حاکم بر رمانش قرار گرفته است. در این راستا، مقاله حاضر میکوشد با روش تحلیلی- توصیفی به بررسی کارکردهای وصف و جایگاه آن در رمان "الورم" ابراهیم الکونی بپردازد. وصف های بکار رفته در این رمان، ساده و کوتاه بوده و این باعث واژه گزینی درست در رمان مذکور شده است. به همین دلیل این فرایند به سرعت داستان می افزاید و از سوی دیگر برای خواننده ملال آور نیست. می توان گفت این رمان با وجود کارکردهای مذکور، نقش پویانمایی حوادث داستان را به خوبی ایفا میکند.