مقایسه تطبیقی درون مایه های تعلیمی کودک و نوجوان در اشعار ایرج میرزا و پروین اعتصادمی

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 79

This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

LCICD02_079

تاریخ نمایه سازی: 11 فروردین 1403

Abstract:

ادب تعلیمی یکی از مهم ترین انواع ادبی بوده که هدف اصلی آن آموزش یک فن و یا آموزش علوم بوده است. آنچه امروزه به عنوان ادب تعلیمی کودک و نوجوان مطرح است، تقریبا از دوره مشروطیت آغاز شده و به دلیل اهمیت زیاد مساله تعلیم و تربیت، اشعار تعلیمی فراوانی نیز برای کودکان سروده شده است در این مقاله سعی بر آن است که مقایسه تطبیقی درون مایه های تعلیمی کودک و نوجوان در اشعار ایرج میرزا و پروین اعتصامی بررسی و معرفی گردد. روش پژوهش به شیوه توصیفی - تحلیلی بوده واز نتایج حاصل از آن می توان گفت که در مقایسه با شاعران مورد بررسی، اشعار ایرج میرزا حاوی بیشترین مضامین تعلیمی برای کودکان می باشد. بعد از ایرج میرزا، تعالیم اخلاقی در اشعار پروین اعتصامی از سایر مضامین برجسته تر می باشد.

Authors

معصومه اسکندری قلندری

دبیرمقطع متوسطه، کارشناسی ارشد ادبیات کودک و نوجوان