مقایسه ترکیبات اسانسپوست میوه در بالنگ وپوملو

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 115

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NACONF12_053

تاریخ نمایه سازی: 27 شهریور 1402

Abstract:

هدف مطالعه حاضر، تحقیق روی ترکیبات اسانس پوست میوه در بالنگ و پوملو می باشد. ترکیبات روغن اسانس دار پوست میوه ها بافشار مکانیکی و توسط شستشو با هگزان نرمال استخراج شدند و سپس به وسیله دستگاه GC و MS/GC آنالیز گردیدند. در بالنگو پوملو بترتیب ۵۲ و ۴۷ ترکیب شناسایی شدند که این ترکیبات شامل آلدئیدها، الکل ها، استرها، کتون ها، مونوترپن ها وسزکویی ترپن ها بودند. ترکیبات اصلی شامل لیمونن و گاماترپینن بودند. به عنوان یک نتیجه کلی از تحقیقات مان ، ما می توانیمبیان کنیم که گونه های مرکبات بر روی نوع و درصد ترکیبات اسانس تاثیر می گذارند

Authors

بهزاد بابازاده درجزی

استادیار، گروه باغبانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، رودهن، ایران

بهروز گلعین

دانشیار پژوهشی، بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، موسسه تحقیقات مرکبات کشور، رامسر، ایران