بررسی کمانش پوسته های استوانه ای تقویت شده با تقویت کننده های طولی و رینگی

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 166

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICPCONF09_073

تاریخ نمایه سازی: 8 مهر 1402

Abstract:

براساس روش اجزای محدود ابتدا اثر تقویت کننده های طولی و حلقوی بر روی مقاومت کمانشی پوسته های استوانه ای، باانتخاب و به کارگیری مش بندی مناسب و استفاده از نرم افزار آباکوس، مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد. در ادامه، تاثیرعامل هایی مانند ابعاد، شکل و نحوه چیدمان تقویت کننده های طولی و حلقوی و ترکیب آنها بر روی مقاومت کمانشیپوسکته ها در نظر گرفته می شود و با رسم نمودارهای متعدد میزان تاثیر هر یک از این عامل ها بر روی مقاومت کمانشیپوسته ها تحت اثر فشار داخلی نشان داده می شود . در پایان نتایج بدست آمده را با نتایج تحقیقات گذشته مقایسه نموده وراه ارهایی برای تقویت پوسته های استوانه ای ارائه و مناسب ترین روش تقویت مشخص می گردد.

Authors

مهدیه حامدی

استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهربابک