اثربخشی آموزش رویکرد تلفیقی شناختی روان نمایشگری بر اصلاح باورهای ارتباطی ناکارآمد زنان متاهل

Publish Year: 1393
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 94

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JWICA-6-2_008

تاریخ نمایه سازی: 12 مهر 1402

Abstract:

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش رویکرد تلفیقی شناختی روان نمایشگری بر اصلاح باورهای ارتباطی ناکارآمد زنان متاهل صورت گرفت. جامعه آماری این پژوهش کلیه زنان متاهل ساکن خوابگاه های دانشگاه علامه طباطبایی در سال ۱۳۹۰ بودند. سی نفر که بالاترین نمره را در سیاهه باورهای ارتباطی به دست آورده بودند به صورت تصادفی انتخاب و در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. ابزار استفاده شده در این پژوهش سیاهه باورهای ارتباطی زناشویی (RBI) است. روش تحقیق شبه آزمایشی بود و از طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل استفاده شد. گروه آزمایش در نه جلسه، هر هفته یک جلسه، آموزش با رویکرد تلفیقی شناختی روان نمایشگری شرکت کردند. پس از اتمام برنامه آموزشی، از هر دو گروه پس آزمون به عمل آمد. یافته های تحقیق با استفاده از روش تحلیل کواریانس تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد که آموزش رویکرد تلفیقی شناختی روان نمایشگری بر اصلاح باورهای ارتباطی ناکارآمد زنان متاهل در گروه آزمایش موثر بوده است.

Keywords:

باورهای ارتباطی ناکارآمد , شناخت درمانی , روان نمایشگری , رویکرد تلفیقی شناختی روان نمایشگری

Authors

ملیحه شهرستانی

کارشناس ارشد مشاوره خانواده، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی

احمد اعتمادی

دانشیار، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه علامه طباطبایی

محسن سلیمی

استادیار، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • اسلامی، معصومه (۱۳۸۵). «بررسی رابطه بین باورهای غیر منطقی و ...
 • افقه، سوسن (۱۳۸۷). آرون تمکین بک، پیشگام شناخت درمانی، تهران: ...
 • بلاتنر، آدام (۱۳۸۳). درون پردازی: روان درمانی با شیوه های ...
 • بلانر، هوارد (۱۳۷۰). تئاتر درمانی ( روان درمانی با شیوه ...
 • حیدری، محمود؛ مظاهری، محمد علی؛ پور اعتماد، حمید رضا (۱۳۸۴). ...
 • دهشیری، غلامرضا (۱۳۸۴). «مقایسه باورهای ارتباطی زنان مراجعه کننده به ...
 • کرمی، جلال (۱۳۸۶). «اثر بخشی اصلاح تحریف های شناختی زوجین ...
 • کوری، جرالد (۱۳۸۵). هنر مشاوره تلفیقی، ترجمه احمد اعتمادی و ...
 • مظاهری، محمدعلی؛ پوراعتماد، حمیدرضا (۱۳۸۰). «مقیاس باورهای ارتباطی»، چاپ نشده، ...
 • مظاهری، محمدعلی؛ حیدری، محمود (۱۳۸۱). «مطالعه مقدماتی نقش آموزش مهارت ...
 • هارجی، اوئن (۱۳۸۵). مهارت های اجتماعی در ارتباطات میان فردی، ...
 • Addis, J., & Bernard, M. (۲۰۰۰). Marital adjustment and irrational ...
 • Avrahami, E. (۲۰۰۳). Cognitive-behavioral approach in psychodrama: Discussion and example ...
 • Beck, A. T. (۱۹۷۶). Cognitive therapy and the emotional disorder.Newyork: ...
 • Beck, A. T., Epstein, N., Harrison, R. (۱۹۸۳). Cognitions, attitudes ...
 • Beck, A. T., Rush, A. J., Show, B. F. ,&Emergy, ...
 • Blatner, A. (۱۹۹۹). Psychodramatic methods in family therapy. Northvale, NJ: ...
 • Boucom, D. h., Epstein, N. (۱۹۹۶). Cognitions in marriage: The ...
 • Chasin, R., Roth, S., &Bograd, M. (۱۹۸۹). Action methods in ...
 • Dattilio, F. M., Epstein, N. (۲۰۰۵). The restructuring of family ...
 • Debord, J., Romans, J.S.C., &Krieshok, T. (۱۹۹۶). Predicting dyadic adjustment ...
 • Eidelson, R. J. & Epstein, N.(۱۹۸۲). Cognition and relationshipmaladjustment: Development ...
 • Epstein, N. (۱۹۸۱). Cognitive Marital therapy: Multi level assessment and ...
 • Fincham, F.D., & Bradbury, T.N. (۱۹۸۷). Cognitive processes and conflict ...
 • Freeman, A. (۱۹۹۳). Comprehansive casebook of cognitive therapy.Newyork: Plenum ...
 • Gottman, J.M., &Notarius, C.I. ( ۲۰۰۰). Decade review: Observing maritalInteraction. ...
 • Greenberg, L. A. (۱۹۷۴). Psychodrama, theory and therapy. Behavioralpublications: New ...
 • Guldner, C. A. (۱۹۸۲). Multiple family psychodramatictherapy. Journal of Group ...
 • Hamamci, Z. ( ۲۰۰۲). The effect of integrating psychodrama and ...
 • Hamamci, Z. (۲۰۰۶). Integrating psychodrama and cognitive behavioraltherapy to treat ...
 • Kipper, D.A. (۲۰۰۲). The Cognitive Double: Integraing Cognitive and ActionTechniques. ...
 • Leveton, E. (۱۹۹۱). The use of doubling to counter resistance ...
 • Markman, H.J., &Halford, W.K. (۲۰۰۵). International perspectives on couple relationshipeducation.Family ...
 • Metts, S., &Cupach, W.R. (۱۹۹۰). The influence of relationship beliefs ...
 • Moller, A. T., & Merwe, V.J.D. (۱۹۹۷). Irrational belief, interpersonal ...
 • Moller, A. T., &Vanzeyl, P.D. (۱۹۹۱). Relationship Beliefs, Interpersonal Perception ...
 • Moreno, J. L. (۱۹۸۷). The Essential Moreno: Writing on Psychodrama,Group ...
 • Nickl, T. K.(۲۰۰۶). The relationship between irrational belief and marital ...
 • Perrott, L. (۱۹۸۶). Using psychodramatic technique in structural family therapy. ...
 • Seeman, H, & Wiener, D. J. (۱۹۸۵). Comparing and using ...
 • Sullivan, B., &Swebel, A. (۱۹۹۵). Relationship Beliefs & Expectations of ...
 • Williams, A. (۱۹۹۸). Psychodrama and family therapy: What`s in the ...
 • نمایش کامل مراجع