بررسی اثر منطقه جغرافیایی بر روی صفات فیزیکوشیمیایی و ترکیبات اسانس پوست میوه نارنج (.Citrus aurantium L) نارنج

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 138

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

BSCONF10_014

تاریخ نمایه سازی: 15 مهر 1402

Abstract:

ترکیبات روغن اسانس دار پوست میوه نارنج با با فشار مکانیکی استخراج شدند و سپس به وسیله دستگاه GC و CG/MS آنالیزگردیدند. نتایج نشان داد که پوست میوه های برداشت شده از منطقه جهرم در مقایسه با پوست میوه های برداشت شده از منطقهرامسر ، دارای بیشترین میزان ترکیبات اکسیژن دار و مواد جامد محلول بودند. به عنوان یک نتیجه کلی از تحقیقات مان، ما میتوانیم بیان کنیم که منطقه جغرافیایی می تواند بر روی صفات فیزیکوشیمیایی و درصد ترکیبات روغن اسانس دار پوست میوه تاثیر بگذارد.

Authors

بهزاد بابازاده درجزی

استادیار، گروه باغبانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، رودهن، ایران

بهروز گلعین

دانشیار پژوهشی ، بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، موسسه تحقیقات مرکبات کشور، رامسر، ایران