برآورد مرز بی هنجاری های میدان پتانسیل با مشتق قائم سیگنال تحلیلی

Publish Year: 1389
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 123

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JESPHYS-36-3_006

تاریخ نمایه سازی: 26 مهر 1402

Abstract:

روش های میدان پتانسیل شامل روش های گرانی سنجی و مغناطیس سنجی، جزء پرکاربردترین روش های ژئوفیزیکی در زمینه اکتشاف منابع معدنی به شمار می روند. در این مقاله روشی با دقت زیاد برای شناسایی و برآورد مرز ساختارهای زمین شناسی مانند گسل یا دایک از روی بی هنجاری های میدان پتانسیل معرفی شده است. این روش از مشتقات قائم سیگنال تحلیلی استفاده می کند. در مواقعی که چندین توده با ویژگی های متفاوت در مجاورت هم قرار دارند و همچنین در مواردی که توده سبب شونده بی هنجاری دارای مغناطیس باقی مانده ناشناخته است، این روش کاربرد گسترده ای دارد. این روش روی داده های گرانی سنجی جنوب غرب انگلستان به کار رفته است و نتایج آن با روش های مشتق قائم و مشتق افقی کل مقایسه شده است. با کاربرد این روش، رخنمون توده های گرانیتی و گسل های جداکننده آنها با دقت زیادی مشخص شده اند.

Authors

Kamal Alamdar

کارشناس ارشد اکتشاف معدن، دانشکده مهندسی معدن و متالورژی، دانشگاه یزد

Abdolhamid Ansari

عضو هیئت علمی، دانشکده مهندسی معدن و متالورژی، دانشگاه یزد