ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها

آقای Abdolhamid Ansari

Abdolhamid Ansari

فرد مهم علمی - Researcher ID: (183702)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
ایجاد صفحه تخصصی

این صفحه به صورت خودکار در سیویلیکا ایجاد شده است. اگر این صفحه متعلق به شما می باشد، لطفا از طریق بخش پشتیبانی به ما اعلام فرمایید.

سمتهای علمی و اجرایی Abdolhamid Ansari در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Abdolhamid Ansari Conference Papers

RowDownloaTitleConferenceYear
1دریافت فایل PDF مقالهویژگیهای ژئوشیمیایی و خاستگاه تکتونوماگمایی استوک گرانیتوئیدی کوه ممزار واقع در جنوب غربی معدن مس سرچشمهششمین همایش انجمن زمین شناسی ایران1381
2دریافت فایل PDF مقالهمطالعات هیدروشیمی معدن گل گهر سیرجان با روش های گرافیکی و آماریبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین1386
3دریافت فایل PDF مقالهبررسی اعتبار روش مقاومت ویژه در آشکارسازی ویژگیهای زیرسطحیدومین کنفرانس مهندسی معدن ایران1387
4دریافت فایل PDF مقالهکلاسترینگ داده های هیدروشیمی معدن گلگهر سیرجان با روشهای گرافیکی و آماریدومین کنفرانس مهندسی معدن ایران1387
5دریافت فایل PDF مقالهبررسی عوامل موثر بر شکل آنومالی های مغناطیسیسیزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران1387
6دریافت فایل PDF مقالهمعرفی شاخص ساختمانی بهینه در روش اویلر دیکانولوشنسیزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران1387
7دریافت فایل PDF مقالهمطالعات رادیومتری هوایی در شرق گسل نایبندان (سه چنگی)چهاردهمین کنفرانس ژئوفیزیک 1389
8دریافت فایل PDF مقالهشناسایی نواحی کانی سازی اورانیوم در منطقه سه چنگی نایبندان با استفاده از آنالیز مولفههای اصلی و نقشه برداری زاویه طیفی (SAM)چهاردهمین کنفرانس ژئوفیزیک 1389
9دریافت فایل PDF مقالهتلفیق نتایج بررسی‌های دورسنجی و مطالعات ژئوفیزیک هوایی در بررسی پتانسیل معدنی محدوده 1:250،000 انارکچهاردهمین کنفرانس ژئوفیزیک 1389
10دریافت فایل PDF مقالهمدلسازی دو بعدی برداشت های توموگرافی مقاومت ویژه الکتریکی بر روی دیواره ی فضاهای زیرزمینی با روش المان محدودچهاردهمین کنفرانس ژئوفیزیک 1389
11دریافت فایل PDF مقالهمدلسازی سه بعدی مقاومت ویژه الکتریکی برای آرایش الکترودی مستطیل با روش المان محدودچهاردهمین کنفرانس ژئوفیزیک 1389
12دریافت فایل PDF مقالهکاربرد مغناطیس سنجی ورادیومتری هوابرد درارزیابی پتانسیل معدنی ولکانیک های شمال شهر بابکچهاردهمین کنفرانس ژئوفیزیک 1389
13دریافت فایل PDF مقالهتلفیق داده های ژئوفیزیکی و حفاری های اکتشافی در محدوده ی شرقی اندیس مس مولیبدن پرفیری کهنگچهاردهمین کنفرانس ژئوفیزیک 1389
14دریافت فایل PDF مقالهبهینه سازی طراحی لرزه نگاری سه بعدی- مطالعه موردی در شمال آفریقاچهاردهمین کنفرانس ژئوفیزیک 1389
15دریافت فایل PDF مقالهقابلیتهای روش ژئوفیزیکی گرانی سنجی در تعیین مشخصات کانسارهای سنگ اهنبیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین1385
16دریافت فایل PDF مقالهتلفیق داده های اکتشافی در محیط GIS با استفاده از روش AHP مطالعه موردی زمین شناسی 1:100000 ورچهپانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران1390
17دریافت فایل PDF مقالهتعیین نواحی امیدبخش کانی سازی آهن در برگه 1:100000 سنقر با تلفیق داد ههای زمی نشناسی، مغناطی سسنجی و دورسنجی منطقه به روش همپوشانی شاخصپانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران1390
18دریافت فایل PDF مقالهکلا سبندی و تلفیق لایه های اطلاعاتی چهارگوش گلگهر به منظور تعیین مناطق امیدبخش کانی سازی آهنپانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران1390
19دریافت فایل PDF مقالهاعتبارسنجی روش توموگرافی دو بعدی مقاومت ویژه الکتریکی و قطبش القایی در اکتشاف فاز اول اندیس مس گوموش کانی با استفاده از حفاری های اکتشافیپانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران1390
20دریافت فایل PDF مقالهکاربرد روش SINTACS برای ارزیابی آسیب پذیری آبخوان ها مطالعه موردی دشت اوان خوزستانهمایش ملی جریان و آلودگی آب1391
21دریافت فایل PDF مقالهدرآمدی بر کانی شناسی و زمین شناسی سنگهای پگماتیتی در ایرانشانزدهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران1387
22دریافت فایل PDF مقالهبررسی مقدماتی پتانسیل لیتیم در سنگهای پگماتیتی ایرانشانزدهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران1387
23دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات تغیر محیط رسوبی بر پارامترهای فیزیکی، مکانیکی وشیمیایی خاک (رودکارون بازه اهواز تا خرمشهر)سی امین گردهمایی علوم زمین1390
24دریافت فایل PDF مقالهاستفاده ازفیلترهای ژئوفیزیکی درپردازش تصاویر میدان پتانسیلهشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن1390
25دریافت فایل PDF مقالهتاثیر نوع سنگ بر سرعت حفاری و انتخاب روش حفاری بهینه در آانسنگ و باطله سنگ آهن چادرملوسی و یکمین همایش علوم زمین1391
26دریافت فایل PDF مقالهارائه الگوریتم بهینه جهت مدلسازی پیشرو سه بعدی دادههای مقاومت ویژه الکتریکی با استفاده از رهیافت المان محدود و شرایط مرزی مختلطچهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران1391
27دریافت فایل PDF مقالهوارونسازی دوبعدی دادههای مقاومت ویژه الکتریکی بر اساس رهیافت المان محدودچهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران1391
28دریافت فایل PDF مقالهمقایسه الگوریتمهای نمونهبرداری شبیهسازی حرارتی و نمونهگیری گیبس، در بازیابی پارامترهای مدل کل کل توسط دادههای قطبش القایی طیفیچهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران1391
29دریافت فایل PDF مقالهتشخیص درزهها در سنگ و تفکیک آنها از لحاظ محتوای رس با استفاده از روش قطبش القایی طیفیچهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران1391
30دریافت فایل PDF مقالهتکنیک محاسبه سریع آرایه های الکترودی بهینه جهت توموگرافی مقاومت ویژه الکتریکیاولین کنفرانس ملی فناوریهای معدنکاری ایران1391
31دریافت فایل PDF مقالهاستفاده از فناوری نوین برداشت نواری زمینی در برداشت های لرزه نگاریاولین کنفرانس ملی فناوریهای معدنکاری ایران1391
32دریافت فایل PDF مقالهتکنیک توموگرافی مقاومت ویژه الکتریکی (ERT) و کاربرد آن در پی جویی های معدنیاولین کنفرانس ملی فناوریهای معدنکاری ایران1391
33دریافت فایل PDF مقالهمیکرومغناطیس سنجی، روشی جدید در ا کتشاف منابع نفت و گازاولین کنفرانس ملی فناوریهای معدنکاری ایران1391
34دریافت فایل PDF مقالهروش های اکتشاف منابع ژئوترمال با نگاهی به منطقه توران پشت یزداولین کنفرانس ملی فناوریهای معدنکاری ایران1391
35دریافت فایل PDF مقالهشناسایی زون های آلتراسیون با استفاده از پردازش تصاویر ETM+ در ورقه1:100000 سربیشه در شرق ایراناولین همایش زمین شناسی فلات ایران1391
36دریافت فایل PDF مقالهبررسی آلتراسیون های زون گسلی دهشیر در ارتباط با منابع احتمالی ژئوترمال در توران پشتاولین کنفرانس ملی مهندسی اکتشاف منابع زیرزمینی1392
37دریافت فایل PDF مقالهنلفیق بررسی های دورسنجی و ژئوفیزیک هوایی در شناسایی زمین شناسی ناحیه ای منطقه توران پشت به منظور بررسی احتمال وجود منابع ژئوترمالاولین کنفرانس ملی مهندسی اکتشاف منابع زیرزمینی1392
38دریافت فایل PDF مقالهکاربرد ژئوفیزیک در اکتشاف کانسار منگنز: مطالعه موردی در معدن دهبید استان فارساولین کنفرانس ملی مهندسی اکتشاف منابع زیرزمینی1392
39دریافت فایل PDF مقالهبررسی وضعیت آب زیرزمینی دشت زورآباد آذربایجان غربی با استفاده از روش ژئوالکتریکاولین کنفرانس ملی مهندسی اکتشاف منابع زیرزمینی1392
40دریافت فایل PDF مقالهبررسی هیدروژئوشیمیایی چشمه های آب گرم و تراورتن ساز منطقه توران پشت استان یزد به منظور بررسی وجود منابع احتمالی زمین گرماییاولین کنفرانس ملی مهندسی اکتشاف منابع زیرزمینی1392
41دریافت فایل PDF مقالهتلفیق نسبت گرادیان های افقی داده های میدانی پتانسیل و معادله اویلر به منظور تخمین عمق و نوع توده زیرسطحیاولین کنفرانس ملی مهندسی اکتشاف منابع زیرزمینی1392
42دریافت فایل PDF مقالهمهمترین نشانگرهای لرزه ای برای تفسیرلرزه ای تخلخل مخازناولین همایش ملی نفت و گاز ایران1392
43دریافت فایل PDF مقالهبررسی نشانگرهای لرزهای برای تشخیص محل دقیق گسلهااولین همایش ملی نفت و گاز ایران1392
44دریافت فایل PDF مقالهبرداشت‌های مغناطیس سنجی جهت تعیین اشیاء مدفون در سایت دانشگاه یزدنهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن ایران1392
45دریافت فایل PDF مقالهپتروگرافی و ژئوشیمی سنگ های آذرین در زون گسلی دهشیر و توران پشتاولین همایش زمین شمیی کاربردی ایران1392
46دریافت فایل PDF مقالهاثر برنامه ریزی استراتژیک در سازمانی های دولتیدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک1392
47دریافت فایل PDF مقالهبرداشت های مغناطیس سنجی جهت تعیین اشیاء مدفون در سایت دانشگاه یزدپنجمین کنفرانس مهندسی معدن1393
48دریافت فایل PDF مقالهاستفاده از روش های ژئوفیزیکی در تعیین نفوذ آب از سدهای باطله: معدن مس میدوکپنجمین کنفرانس مهندسی معدن1393
49دریافت فایل PDF مقالهبررسی تخلخل و هدایت هیدرولیکی آبخوان ها بوسیله روش مقاومت ویژه الکتریکی (مطالعه موردی: دشت شیبکوه در استان فارس)پنجمین کنفرانس مهندسی معدن1393
50دریافت فایل PDF مقالهبررسی وضعیت هیدروشیمی معدن سه چاهونپنجمین کنفرانس مهندسی معدن1393
51دریافت فایل PDF مقالهانتخاب روش آنالیز نشانگرهای لرزه ای به منظور تخمین تخلخل مخازن در تفسیر لرزه ایپنجمین کنفرانس مهندسی معدن1393
52دریافت فایل PDF مقالهروش های ازدیاد برداشت از مخازن نفتاولین کنفرانس ملی(نفت،گاز و پتروشیمی)1393
53دریافت فایل PDF مقالهژئوشیمی و چگونگی تمرکز شبه فلزات و عناصرکمیاب در حوضه های زغالیدومین کنگره ملی ذغال سنگ ایران1393
54دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر عوامل موثر بر میزان جذب آب بااستفاده از شبیه سازی غربال مولکولیاولین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار1393
55دریافت فایل PDF مقالهکاربرد نشانگرهای ردلرزه ای مختلط در شناسایی مخازن هیدروکربوریچهارمین همایش علمی مخازن هیدروکربوری و صنایع بالادستی علوم و صنایع وابسته1394
56دریافت فایل PDF مقالهنشانگرهای لرزه ایچهارمین همایش علمی مخازن هیدروکربوری و صنایع بالادستی علوم و صنایع وابسته1394
57دریافت فایل PDF مقالهبررسی تأثیر پارامترهای مؤثر بر شکل بیهنجاری مغناطیسیهمایش ملی زمین شناسی و اکتشاف منابع1393
58دریافت فایل PDF مقالهتفسیر خودکار آنومالیهای دوبعدی مغناطیسی دایک با استفاده از نسبت گرادیانهای افقی و قائمهمایش ملی زمین شناسی و اکتشاف منابع1393
59دریافت فایل PDF مقالهتأثیر سد باطله معدن مس میدوک بر کیفیت آب زیرزمینیهمایش ملی زمین شناسی و اکتشاف منابع1393
60دریافت فایل PDF مقالهبررسی آزمایشگاهی ظرفیت ذخیره سازی هیدرات گازی مجتمع پالایشگاهی 900 گچساران در حضور ماده پلیمری کربوکسی متیل سلولزنخستین کنفرانس بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی با رویکرد توسعه پایدار (ارتباط دانشگاه با صنعت)1393
61دریافت فایل PDF مقالهمدیریت و صیانت از مخازن با نگرشی بر روش های ازدیاد برداشتنخستین کنفرانس بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی با رویکرد توسعه پایدار (ارتباط دانشگاه با صنعت)1393
62دریافت فایل PDF مقالهمدلسازی هیدروژئولوژی آبخوان سازند درز و شکافی کارگاه استخراج روباز معدن سنگ آهن سه چاهون با استفاده از روش اجزا محدودکنفرانس و نمایشگاه مهندسی آب1394
63دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر عوامل موثر بر میزان جذب آب با استفاده از شبیه سازی غربال مولکولیاولین طرح تعاملی صنعت با دانشگاه: همایش سالانه پژوهش های کاربردی در علوم مهندسی و پایه1393
64دریافت فایل PDF مقالهتلفیق داده های دورسنجی ، زمین شناسی و مغناطیس در پتانسیل یابی و اکتشاف کانسارهای آهن در زون سنندج سیرجانکنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی1394
65دریافت فایل PDF مقالهمعرفی یک روش جدید ترکیب باندی از نسبت باندی های داده های ماهواره ای +ETM در اکتشاف کانسارهای آهن در محدودهای در زون سنندج – سیرجانکنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی1394
66دریافت فایل PDF مقالهبازیافت انرژی کارخانه تولید الکل اتیلیک به روش تحلیل پینچکنفرانس ملی علوم و مهندسی شیمی1394
67دریافت فایل PDF مقالهطراحی مبدل گرمائی با هدف بازیافت اتلاف حرارتی در فرآیند اتانولکنفرانس ملی علوم و مهندسی شیمی1394
68دریافت فایل PDF مقالهارائه فرآیندی برای تولید بنزین از مایعات گازی چاههای مسجدسلیمانسومین همایش الکترونیکی پژوهش های نوین در علوم و فناوری1394
69دریافت فایل PDF مقالهتاثیر نوع دانه بندی خاک در زمان رسیدن به تعادل سطح آب زیرزمینی در آزمایش پمپاژدومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم شیمی، زیست شناسی و زمین شناسی1393
70دریافت فایل PDF مقالهبازیافت حرارت در واحد احیا گلایکول فازهای 9و10 پارس جنوبیهمایش ملی پژوهش های کاربردی علوم های فنی مهندسی و مدیریتی در عرصه دانشگاه، صنعت و مدیریت ایران1394
71دریافت فایل PDF مقالهبهبود راندمان انرژی واحدهای تغلیظ گلایکول با آنالیز پینچهمایش ملی پژوهش های کاربردی علوم های فنی مهندسی و مدیریتی در عرصه دانشگاه، صنعت و مدیریت ایران1394
72دریافت فایل PDF مقالهمدلسازی جذب بخار آب توسط غربال مولکولی وبررسی اثرات مختلف بر میزان جذباولین کنفرانس ملی نفت،گاز پتروشیمی و توسعه پایدار1393
73دریافت فایل PDF مقالهمطالعه آزمایشگاهی تشکیل هیدرات گازی در دریای خلیج فارسچهارمین کنفرانس ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی1394
74دریافت فایل PDF مقالهبررسی آزمایشگاهی اثر نمک های سدیم کلراید و پتاسیم کلراید بر تشکیل هیدرات گاز طبیعیچهارمین کنفرانس ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی1394
75دریافت فایل PDF مقالهبررسی آزمایشگاهی اثر نمک و آب دریا بر تشکیل هیدرات گاز طبیعیچهارمین کنفرانس ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی1394
76دریافت فایل PDF مقالهارزیابی ژئوشیمیایی پتانسیل تولید هیدروکربن وسنگ منشا احتمالی سازند سورمه در یکی از میادین خلیج فارسدومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی1394
77دریافت فایل PDF مقالهبررسی آماری تولید و توزیع شیل گازها مطالعه موردی پتانسیل کشورهای آمریکا،چین و ایراندومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی1394
78دریافت فایل PDF مقالهارتباط مقاومت ویژه الکتریکی با خواص فیزیکی ومکانیکی خاکدومین کنگره بین المللی زمین شناسی کاربردی1394
79دریافت فایل PDF مقالهبررسی ارتباط سرعت موج تراکمی با خواص فیزیکی و مکانیکی خاکدومین کنگره بین المللی زمین شناسی کاربردی1394
80دریافت فایل PDF مقالهاستفاده از فناوری نوین تزریق گاز دی اکسید کربن به منظور ازدیاد برداشت در مخازن نفتیدومین همایش ملی زمین شناسی و اکتشافات معدنی1395
81دریافت فایل PDF مقالهبررسیهای هیدروژیولوژی، ژیوفیزیکی و ژیوتکنیکی قبل از اجرای سیستم پمپ حرارتی زمین گرمایی در سایت دانشگاه یزداولین همایش ملی دانشگاه سبز1395
82دریافت فایل PDF مقالهبررسی خطرات نشت گاز در هنگام زلزله و پیشنهاد روش مناسب در جهت کنترل آنچهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری1395
83دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی و بهینه سازی جریان سه فازی در جداکننده Mp واحد تثبیت میعانات گازی پالایشگاه پارسیان با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی(CFD)دومین همایش ملی جریان سیال انتقال حرارت و جرم1394
84دریافت فایل PDF مقالهفزایش راندمان نیروگاه گازی پارس جنوبی با روش خنک سازی هوای ورودی کمپرسور بوسیله سیستم فا گ وچیلر جذبی بر مبنای تحلیل انرژی واکسرژیاولین همایش ملی سیستمهای انرژی1395
85دریافت فایل PDF مقالهتحلیل انرژی و اکسرژی نیروگاه متمرکز پارس جنوبیاولین همایش ملی سیستمهای انرژی1395
86دریافت فایل PDF مقالهبررسی عملکرد وبهینه سازی پارامترهای عملیاتی درکاهش غلظت سولفورموجود در محصولات LPG پالایشگاه پنجم گاز پارساولین همایش ملی سیستمهای انرژی1395
87دریافت فایل PDF مقالهبازیافت و افزایش بهره وری انرژی در کارخانجات سیمان لامرداولین همایش ملی سیستمهای انرژی1395
88دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی و تحلیل اکسرژی واحد تثبیت میعانات گازی پالایشگاه گاز پارسیاناولین همایش ملی سیستمهای انرژی1395
89دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی سیکل تبرید واحد استحصال اتان با هدف مقایسه مبردهای پروپیلن، پروپان و مخلوط آنهااولین همایش ملی سیستمهای انرژی1395
90دریافت فایل PDF مقالهتخمین تراوایی مخزن با استفاده از روش تطبیقی عصبی- فازی، در بخش های فاقدمغزه یک چاه نفتیکنگره بین المللی علوم و مهندسی1396
91دریافت فایل PDF مقالهتخمین تخلخل مخزن با استفاده از روش تطبیقی عصبی- فازی، درچاه فاقد مغزهدوازدهمین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم و فناوری1396
92دریافت فایل PDF مقالهمطالعه آزمایشگاهی استفاده از بازدارنده های ترمودینامیکی برای جلوگیری از تشکیل پدیده هیدرات گازی در پالایشگاه ششم پارس جنوبیدومین کنفرانس ملی دانش و فناوری علوم مهندسی ایران1397
93دریافت فایل PDF مقالهبررسی کاربردهای نانوتکنولوژی در برداشت ثالثیه از مخازن نفتیدومین کنفرانس ملی دانش و فناوری علوم مهندسی ایران1397
94دریافت فایل PDF مقالهتخمین تراوایی مخزن به کمک شبکه عصبی، با استفاده از نمودار گیری و داداه مغزه چاه نفتیدومین همایش بین المللی نفت،گاز،پتروشیمی و HSE1396
95دریافت فایل PDF مقالهتخمین تخلخل مخزن با استفاده از روش منطق فازی، در بخش های فاقد مغزه یک چاه نفتیدومین همایش بین المللی نفت،گاز،پتروشیمی و HSE1396
96دریافت فایل PDF مقالهبررسی قابلیت روش توموگرافی الکتریکی در شناسایی فروچاله های پنهان در شمال غرب شهرستان ابرکوهدومین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست شهر مشهد1396
97دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی واحد نمزدایی پالایشگاه نهم پارس جنوبی و تعیین شرایط بهینه عملکرد این واحدنخستین کنفرانس سالانه ملی شیمی، پتروشیمی، نفت و گاز ایران1397
98دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی واحد نم زدایی فاز 12 پارس جنوبی و مقایسه حلال های تری اتیلن گلایکول و دی اتیلن گلایکولنخستین کنفرانس سالانه ملی شیمی، پتروشیمی، نفت و گاز ایران1397
99دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی فرایند ریفورمینگ ترکیبی متان با نرم افزار اسپن هایسیسپنجمین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در علوم و مهندسی شیمی1397
100دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر دما بر ریفورمینگ خشک متان با دی اکسید کربنپنجمین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در علوم و مهندسی شیمی1397
101دریافت فایل PDF مقالهبهینه سازی انرژی فرایند ترکیبی ریفورمینگ گاز طبیعی با نرم افزار Aspen HYSYSپنجمین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در علوم و مهندسی شیمی1397
102دریافت فایل PDF مقالهمقایسه روش های طبقه بندی جهت شناسایی هاله های دگرسانی کانسار مس علی آباد دامککنفرانس ملی پژوهش های دانش بنیان در علوم زمین1397
103دریافت فایل PDF مقالهارزیابی پتروفیزیکی سازندهای کنگان و دالان فوقانی به کمک نمودارهای چاه- پیمایی در یکی از میادین جنوب غربی ایرانکنفرانس ملی پژوهش های دانش بنیان در علوم زمین1397
104دریافت فایل PDF مقالهانواع حوضه های رسوبی مرتبط با ذخایر سرب و روی میزبان رسوبی با نگرشی کوتاه به ذخایر ایرانکنفرانس ملی پژوهش های دانش بنیان در علوم زمین1397
105دریافت فایل PDF مقالهتفسیر بی هنجاری های میدان پتانسیل به منظور بررسی ساختارهای زمین شناسی و تله های نفتی احتمالی با بررسی موردی حوضه رسوبی دشت مغانکنفرانس ملی پژوهش های دانش بنیان در علوم زمین1397
106دریافت فایل PDF مقالهارزیابی آسیب پذیری آبخوان دهق علویجه بر اساس یک مدل نوین هیدروژیوفیزیکیهفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران1397
107دریافت فایل PDF مقالهاکتشاف آب های زیرزمینی در سازندهای سخت و کارستی روستای شکل آباد آذربایجان غربی با استفاده از روش ژیوالکتریک یک و دوبعدی و آنالیز عددی داده های مقاومت ویژههفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران1397
108دریافت فایل PDF مقالهکاربردهای سنجش از دور در پایش و مدیریت منابع آبهفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران1397
109دریافت فایل PDF مقالهکاربرد تصاویر ماهواره ای در اکتشاف منابع آب زیرزمینیهفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران1397
110دریافت فایل PDF مقالهطراحی فرایند تولید هیدروژن از ریفورمینگ پیرین و کراکینگ حرارتی نفتالنسومین همایش بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و HSE1397
111دریافت فایل PDF مقالهتخمین عمق داده های مصنوعی میدان پتانسیل حاصل از مدل سازی با استفاده از تبدیل موجکاولین کنفرانس ملی مدلسازی در مهندسی معدن1397
112دریافت فایل PDF مقالهمدل سازی پیشرو گرانی سنجی در نرم افزار کامسولاولین کنفرانس ملی مدلسازی در مهندسی معدن1397
113دریافت فایل PDF مقالهشناسایی زون های آلتراسیون هیدروترمال با استفاده از داده های دورسنجی، برگه ی زمین شناسی 1:100000 خضرآباد استان یزداولین همایش ملی سنجش از دور زمین شناختی ایران1397
114دریافت فایل PDF مقالهشناسایی مناطق دگرسانی در رابطه با کانی سازی اسکارنی آهن با استفاده از سنجش از دور، در شرق روستای راونج، استان مرکزیاولین همایش ملی سنجش از دور زمین شناختی ایران1397
115دریافت فایل PDF مقالهایجاد لایه های اکتشافی مس-مولیبدن ایران با استفاده از GIS و بارزسازی آلتراسیون های مرتبط با کانسارهای سرچشمه، درهزار، کوهپنج و نهشته های معدنی اطراف آنها با داده های ماهواره ای استراولین همایش ملی سنجش از دور زمین شناختی ایران1397
116دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی و بررسی اثر دما و فشار بر میزان بازیابی اتان در فرایند تنظیم نقطه شبنم پالایشگاه سیزدهم پارس جنوبیچهارمین کنگره ملی مهندسی مکانیک و مهندسی شیمی1397
117دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی فرایند تولید هیدروژن از آروماتیک های سنگین با نرم افزار اسپن هایسیسچهارمین کنگره ملی مهندسی مکانیک و مهندسی شیمی1397
118دریافت فایل PDF مقالهبررسی عملکرد تزریق پلیمر در تولید از مخازن زیرزمینی نفتیهفتمین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در علوم و مهندسی شیمی1398
119دریافت فایل PDF مقالهطراحی فرایند ریفورمینگ خشک گاز طبیعی و تولید متانولسومین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم مهندسی1398
120دریافت فایل PDF مقالهمدل سازی باتولیت های کورنوبین با وارون سازی فشرده بهبود یافته داده های گرانی سنجیاولین همایش ملی پردازش سیگنال و تصویر در ژئوفیزیک1398
121دریافت فایل PDF مقالهمقایسه سنجنده های سنجش از دور جهت بارزسازی زون های دگرسانی مرتبط با ذخایر فلزی: مطالعه موردی شمال شرقی دلیجان، استان مرکزی، ایرانسومین کنفرانس ملی مهندسی مواد،متالورژی و معدن ایران1398
122دریافت فایل PDF مقالهمحدودیت های روش تشدید مغناطیس هستهای در برآورد تخلخل مخازن گازی و ارائه راهکارهای مناسبپنجمین کنفرانس علوم و فناوری های شیمی کاربردی: نفت، گاز و پتروشیمی1400
123دریافت فایل PDF مقالهبررسی و شناسایی سازند افیولیتی زون اسفندقه - فاریاب با استفاده از پردازش تصویر ASTERسی و نهمین کنگره ملی و چهارمین کنگره بین المللی علوم زمین1399
124دریافت فایل PDF مقالهمطالعات امکانسنجی استفاده از آلکالین - نانو فعال سطحی - پلیمر در ازدیاد برداشت یکی از میادین نفتی جنوب غرب ایرانپنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی1399

Abdolhamid Ansari Journal Papers

create: 2 June 2019 - view 643
Support