بررسی چالش های سند تحول بنیادین آموزش و پرورش

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 70

This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

SEDCONF01_0194

تاریخ نمایه سازی: 28 مهر 1402

Abstract:

هدف اصلی پژوهش حاضر ، بررسی چالش های سند تحول بنیادین آموزش و پرورش می باشد . روش تحقیق در این پژوهش ، توصیفی - تحلیلی و گردآوری داده ها با استفاده از بررسی مدارک علمی و مقالات منتشر شده صورت پذیرفته است. سند تحول بنیادین آموزش و پرورش که با اتکا به آموزش های قرآنی ، در قالب چشم اندازی بیست ساله تدوین گردیده است قطعا با عوامل تهدید و فرصت و قوت و ضعف روبرو خواهد شد لذا بررسی موانع و چالش ها و تلاش جهت رفع آنها به افزایش کارایی سند تحول بنیادین کمک خواهد کرد . نتایج این پژوهش حاکی از آن است ۵ عامل اصلی از چالش های مهم و موانع اجرایی اصلی در عدم تحقق و عملیاتی شدن سند تحول بنیادین است شامل : فقدان رویکرد فلسفی و خط مشی مناسب ، تمرکزگرایی و عدم توجه به شرایط خاص هر منطقه ، عدم توجه یکسان به همه ساحت ها در عمل ، ضعف در مسائل مدیریتی ، ساختاری و تجهیزات ، مسائل و مشکلات مرتبط با معلم و ضعف در ارتباطات میان رده ای .

Authors

اسماعیل بیننده

کارشناس ارشد مشاوره خانواده از دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت