بررسی راهکارهای کاربردی تدریس اثربخش دبیران

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 130

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

SEDCONF01_0934

تاریخ نمایه سازی: 28 مهر 1402

Abstract:

هنگامی که از تدریس اثربخش صحبت میشود، منظور ما، عملکرد موثر معلمان میباشد و موفقیت در تدریس اثربخش، کار آسانی نیست. امروزه، مدرسان با گروه ها و مشخصات دموگرافیک متنوع تر و پیچیده تر و همچنین با توانایی مختلف فراگیران نسبت به هر زمان دیگری، روبرو هستند و در صورتی میتوانند پاسخگوی نیازهای منحصر به فرد این فراگیران باشند که با ویژگیهای خاص آنان آشنا بوده و روشهای تدریس خود را با نیازها و امکانات فردی و گروهی فراگیران، هماهنگ کرده، جهت رفع نارساییهای روش خود و اصلاح و بهبود آن، گام بردارند. به عبارت دیگر، تدریس اثربخش مجموعه ی رفتارهای معلم است که باعث دستیابی به اهداف آموزشی و یادگیری بهتر فراگیر میشود. معلمان، اساسیترین عامل برای ایجاد موفقیت در تحقق اهداف آموزشی میباشند و مطالعات مختلفی به وضوح نشان دادهاند که کیفیت تدریس، عمده ترین عامل تعیین کننده یادگیری دانش آموزان می باشد.

Authors

مجید رجب پور فرخانی

کارشناسی روانشناسی، دانشگاه آزاد قوچان.

کشواد خالدی سردشتی

کارشناسی راهنمایی و مشاوره، دانشگاه تربیت معلم بحرالعلوم شهرکرد.

بهمن فرضعلی زاده

کارشناسی ارشد روانشناسی، گرایش اسلامی و مثبت گرا، دانشگاه آزاد اسلامی خوی.

رضا محمدی

کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی، دانشگاه تبریز