تجزیه فتوکاتالیستی علف کش ۲،۴- دی کلروفنوکسی استیک اسید از محلول های آبی با استفاده از نانوذرات اکسید ایندیوم

Publish Year: 1395
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 115

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JMUMS-26-137_016

تاریخ نمایه سازی: 2 آبان 1402

Abstract:

سابقه و هدف: در میان مواد شیمیایی متعدد مورد استفاده در بخش کشاورزی، ۲, ۴- دی کلرو فنوکسی استیک اسید (D-۲،۴) به طور گسترده ای برای کنترل علف های هرز مورد استفاده قرار می گیرد. این علف کش به عنوان یک آلاینده سرطان زا و با سمیت بالا در نظر گرفته می شود که به دلیل پایداری بیولوژیکی و شیمیایی آن، تجزیه این آلاینده بسیار مشکل است. لذا این مطالعه با هدف تجزیه فتوکاتالیستی علف کش D-۲،۴ با استفاده از نانوذرات اکسید ایندیوم در حضور نور ماوراء بنفش انجام شد. مواد و روش ها: این تحقیق در مقیاس آزمایشگاهی و در سیستم ناپیوسته انجام شد. اثر پارامترهای عملیاتی نظیر pH (۲-۱۱)، زمان تماس (۵-۲۴۰ دقیقه)، دوز کاتالیست (۲-۱/۰ گرم بر لیتر) و غلظت اولیه علف کش (۵-۴۰ میلی گرم بر لیتر) بر راندمان فرآیند مورد بررسی قرار گرفت. داده های فرآیند با مدل سینتیکی شبه درجه یک تطبیق داده شدند. یافته ها: افزایش pH و غلظت اولیه علف کش منجر به کاهش راندمان تجزیه شد و افزایش زمان تماس و دوز فتوکاتالیست سبب افزایش راندمان تجزیه شد. بهترین راندمان معادل ۷۰ درصد، در pH برابر با ۳، دوز کاتالیست ۱ گرم بر لیتر، زمان تماس ۱۲۰ دقیقه و غلظت اولیه علف کش ۵ میلی گرم بر لیتر حاصل شد. داده های فرآیند به خوبی از سینتیک شبه درجه یک پیروی می کنند (R۲=۰.۹۱۵). استنتاج: نتایج این مطالعه نشان داد که فرآیند فتوکاتالیستی با استفاده از نانوذرات اکسید ایندیوم در حضور نور ماوراء بنفش راندمان نسبتا مناسبی برای تجزیه علف کش D-۲،۴ دارد.

Authors

محمدتقی قانعیان

Associate Professor, Environmental Science and Technology Resarch Center, Department of Environmental Health Engineering, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran

اصغر ابراهیمی

Assistant Professor, Environmental Science and Technology Resarch Center, Department of Environmental Health Engineering, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran

جواد سلیمی

Lecturer, Department of Environmental Health Engineering, Torbat-e Hydarieh University of Medical Sciences, Torbat-e Hydarieh, Iran

رسول خسروی

PhD Student Environmental Health Engineering, Environmental Science and Technology Resarch Center, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran

رضاعلی فلاح زاده

PhD Student Environmental Health Engineering, Environmental Science and Technology Resarch Center, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran

محسن امرالهی

MSc in Environmental Health Engineering, Environmental Science and Technology Resarch Center, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran

محمود تقوی

Lecturer, Department of Environmental Health Engineering, Faculty of Public Health, Zabol University of Medical Sciences, Zabol, Iran . PhD Student in Environmental Health Engineering, Environmental Science and Technology Resarch Center, School of Public

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Zand E, Baghestani M, Nezamabadi N, Min Bashi Moeini M, ...
 • Tang Y, Luo S, Teng Y, Liu C, Xu X, ...
 • Kundu S, Pal A, Dikshit AK. UV induced degradation of ...
 • Han D, Jia W, Liang H. Selective removal of ۲, ...
 • Bian X, Chen J, Ji R. Degradation of ۲, ۴- ...
 • Tang L, Zhang S, Zeng G-M, Zhang Y, Yang G-D, ...
 • Tang Y, Zhang G, Liu C, Luo S, Xu X, ...
 • Yousefi Z, Mohmadpour R-A, Zarei E, BarafrashtehPour M. Lignin degradation ...
 • Dianati Tilaki R, Zazouli M, Yazdani J, Alamgholilu M. Efficiency ...
 • Zazouli MA, Ebrahimzadeh MA, Yazdani Cherati J, Shiralizadeh Dezfoli A, ...
 • Shibin OM, Yesodharan S, Yesodharan EP. Sunlight induced photocatalytic degradation ...
 • Vranješ M, Šaponjić ZV, Živković LS, Despotović VN, Šojić DV, ...
 • Dávila-Jiménez MM, Elizalde-González MP, García-Díaz E, Santes-Aquino AM. Assessment of ...
 • Solís RR, Javier Rivas F, Gimeno O, PérezBote JL. Photocatalytic ...
 • Seck E, Doña-Rodríguez J, FernándezRodríguez C ,González-Díaz O, Araña J, ...
 • Rivera-Utrilla J, Sánchez-Polo M, OcampoPérez R. Role of activated carbon ...
 • Seck E, Doña-Rodríguez J, FernándezRodríguez C, Portillo-Carrizo D, HernándezRodríguez M, ...
 • Yang L, Sun W, Luo S, Luo Y. White funguslike ...
 • Li C, Ming T, Wang J, Wang J, Yu JC, ...
 • Xiang X, Xie L, Li Z, Li F. Ternary MgO/ZnO/In۲O۳ ...
 • Sreethawong T, Ngamsinlapasathian S, Yoshikawa S. Photochemically deposited nano-Ag/sol–gel TiO۲–In۲O۳ ...
 • Vaiano V, Sacco O, Pisano D, Sannino D, Ciambelli P. ...
 • Yang T-H, Harn Y-W, Huang L-D, Pan M-Y, Yen W-C, ...
 • Pham T-D, Lee B-K, Lee C-H. The advanced removal of ...
 • Cho YS, Huh YD. Controlled-synthesis and photocatalytic properties of h-In۲O۳ ...
 • Chakraborty A, Kebede M. Efficient Decomposition of Organic Pollutants Over ...
 • Cho SY, Kim SJ, Kim TY, Moon H, Kim SJ. ...
 • Rodríguez-González V, Moreno-Rodríguez A, May M, Tzompantzi F, Gómez R. ...
 • Rodríguez-González V, Paraguay-Delgado F, García-Montelongo X, Torres-Martínez L, Gómez R. ...
 • Wu C-H, Kuo C-Y, Lai C-H, Chung W-Y. Surface characteristics ...
 • Talebian N, Nilforoushan MR, Ghasem RR. Enhanced photocatalytic activities of ...
 • Gu X, Lu S, Qiu Z, Sui Q, Banks CJ, ...
 • Zazouli MA, Veisi F, Veisi A. Modeling Bisphenol A Removal ...
 • Rezaei Kalantari R, Dadban Shahamat Y, Farzadkia M, Esrafili A. ...
 • Safari H, Ahmadpour A, Mousavi M, Rashidi H. Compare of ...
 • Bekbölet M, Yenigün O, Yücel I. Sorption studies of ۲, ...
 • Kosmulski M. Pristine points of zero charge of gallium and ...
 • Deshpande AS, Shchukin DG, Ustinovich E, Antonietti M, Caruso RA. ...
 • Salavati H, Saedi H. Photocatalytic Oxidation of Aromatic Pollutants and ...
 • Singh H, Muneer M. Photodegradation of a herbicide derivative, ۲, ...
 • titanium dioxide. Research on chemical intermediates ۲۰۰۴; ۳۰(۳): ۳۱۷-۳۲۹. ...
 • Samarghandi MR, Siboni M, Maleki A, Jafari SJ, Nazemi F. ...
 • نمایش کامل مراجع