تشخیص مولکولی و ارزیابی جنبه های اپیدمیولوژیکی دایروفیلاریا ایمی تیس در سگ های شهرستان تبریز و حومه

Publish Year: 1395
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 50

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JMUMS-26-135_003

تاریخ نمایه سازی: 2 آبان 1402

Abstract:

سابقه و هدف: دایروفیلاریا ایمی تیس یکی از مهم ترین نماتودهای بیماری زای مشترک بین انسان و گوشتخواران، به ویژه سگ، بوده و باعث بیماری زئونوز دایروفیلاریازیس در انسان و سگ می شود. تشخیص آلودگی عمدتا از طریق روش های مختلف میکروسکوپی و سرولوژیکی و اخیرا به روش مولکولی انجام می شود. هدف از مطالعه حاضر برآورد دقیق آلودگی انواع سگ ها در شهرستان تبریز و حومه به دایروفیلاریا ایمی تیس با استفاده از روش مولکولی و تعیین فاکتورهای خطر اپیدمیولوژیکی موثر در شیوع آلودگی بود. مواد و روش ها: در این مطالعه توصیفی، در مجموع ۱۲۱ قلاده سگ شامل سگ های گله، خانگی، نگهبان، تجاری و ولگرد با گروه های سنی زیر ۲ سال، ۴-۲ سال و بالای ۴ سال از مناطق مختلف شهرستان تبریز برای نمونه گیری انتخاب و از ورید سفالیک آن ها نمونه خون اخذ گردید. پس از استخراج DNA، برای تشخیص و برآورد آلودگی قطعه ای به طول ۴۳۲ جفت باز از ژن ۱۸s rRNA انتخاب و با استفاده از پرایمرهای اختصاصی تکثیر شد. یافته ها: از ۱۲۱ نمونه خون اخذ شده، ۱۴ نمونه (۶/۱۱ درصد) (عمدتا سگ گله) از نظر دایروفیلاریا ایمی تیس مثبت بودند. در آنالیز آماری داده ها، صرفا شیوع آلودگی بر اساس مناطق مختلف جغرافیائی (۰۳۶/۰= p) دارای اختلاف معنی دار بود. استنتاج: علی رغم پیشرفت های چشمگیر در کنترل و پیشگیری بیماری های انگلی، آلودگی به دایروفیلاریا ایمی تیس در جمعیت سگ­های استان آذربایجان شرقی هم چنان وجود دارد و توصیه می شود یک توجه ویژه توسط صاحبان دام و مسئولین بهداشتی در ارتباط با حفاظت سگ ها در برابر آلودگی به این انگل مهم و احیانا انتقال آن به جوامع انسانی مبذول شود.

Authors

مهدی حسین زاده ورجوی

Doctor of Veterinary Medicine, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tabriz, Tabriz, Iran

جواد اشرفی هلان

Professor, Department of Pathobiology, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tabriz, Tabriz, Iran

نسرین صالحی

Assistant Professor, Department of Pathobiology, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tabriz, Tabriz, Iran

احد بازمانی

MSc in Parasitology, Tabriz Research Center of Infectious and Tropical Diseases, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran

احمد نعمت اللهی

Professor, Department of Pathobiology, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tabriz, Tabriz, Iran

عباس ایمانی باران

Assistant Professor, Department of Pathobiology, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tabriz, Tabriz, Iran

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Maxie MG. Jubb, Kennedy & Palmer's Pathology of Domestic Animals. ...
 • Shaw SE, Day MJ. Arthropod-borne Infectious Diseases of Dog and ...
 • Dillion R. Dirofilariasis in Dogs and Cats. In: Ettinger S, ...
 • Knight DH. Heartworm Heart Disease. Adv Vet Sci Comp Med ...
 • Waren WA. Heartworm disease in small Animal Internal Medicine. ۳rd ...
 • Morchon R, Simon F, Gonzalez-Miguel J, Mellado I. Relationship Dirofilaria/Host: ...
 • Vieira AL, Vieira MJ, Oliveira JM, Simoes AR, Diez-Banos P, ...
 • Tylor MA, Coop RL, Wall RL. Veterinary Parasitology. ۳thed. New ...
 • Robinson NB, Chavez CM, Conn JH. Pulmonary Dirofilariasis in Man. ...
 • Echeverri A, Long RF, Check W, Burnett CM. Pulmonary dirofilariasis. ...
 • Montoya-Alonso JA, Mellado I, Carretón E, Cabrera-Pedrero ED, Morchón R, ...
 • Simón F, Siles-Lucas M, Morchón R ...
 • González-Miguel J, Mellado I, Carretón E, et al. Human and ...
 • Ciferri F. Human pulmonary dirofilariasis in the United States: a ...
 • Etinger S, Feldman CE. Text book of Small Animal internal ...
 • Kronefeld M, Kampen H, Sassnau R, Werner D. Molecular detection ...
 • Zarif-Fard M. Survey of Canine Helminth Parasites in East Azerbaijan ...
 • Meshgi B, Eslami A, Ashrafi-Helan J. Epidemiological survey of blood ...
 • Nematollahi A, Javidi-Barazandeh MA. A Survey on Occurrence Dirofilaria immitis ...
 • Razmaraii N, Sadegh-Eteghad S, Babae ...
 • H, Paykari H, Esmaeilnia K, Froghy L. Molecular Survey of ...
 • Aryamanesh M. Study of Stray Dogs Infection to Dirofilaria immitis ...
 • Javadi Sh, Hanifeh M, Tavassoli M, Dalir-Naghadeh B, Khezri A, ...
 • Bokai S, Moobedi A, Mohebali M, Hoseini H, Nadim A. ...
 • Ranjbar-Bahadori SH, Veshgini A, Shirani D, Eslami A, Mohieddin H, ...
 • Malmasi A, Hosseini SH, Aramoon M, Bahonar A, Seifi HA. ...
 • Sadighian A. Helminth Parasites of stray Dogs and Jackals in ...
 • Meshgi B, Eslami A. Study on filariosis of sheepdogs around ...
 • Ranjbar-Bahadori Sh, Hekmatkhah A. A study on filariasis of stray ...
 • Razmi Gh. Study on situation of infection to dogs of ...
 • Bohloli Oskoii S, Sadeghi E, Hashemian AH, Ghaffari Khaligh S. ...
 • Farahnak A, Mobedi I, Mohammadi F. Study of Zoonotic Helminthes ...
 • Ranjbar-Bahadori SH, Eidi-Delvarzadeh M, Shemshadi B. Dirofilaria immitis infection in ...
 • Razi-Jalali MH, Alborzi AR, Avizeh R, Mosallanejad B. A study ...
 • Jafari S, Gaur, SNS, Khaksar ZA. Prevalence of Dirofilaria immitis ...
 • Sadjjadi SM, Mehrabani D, Oryan A. Dirofilariosis of Stray Dogs ...
 • Akhtardanesh B, Radfar MH, Voosoug ...
 • D, Darijani N. Seroprevalence of canine heartworm disease in Kerman, ...
 • Khedri J, Radfar MH, Borji H, Azizzadeh M, Akhtardanesh B. ...
 • Salahi-Moghadam A, Moobedi A, Bani Hashemi SJ. Case report of ...
 • Mobedi I, Javadian E, Ebaei MR. Introduction of Zoonosis Focus ...
 • Azari-Hamidian SH, Yaghoubi Ershadi MR, Javadian E, Moubedi I, Abai ...
 • Nuchprayoon S, Junpee A, Poovorawan Y, Scoot AL. Detection and ...
 • Rishniw M, Barr SC, Simpson KW, Frongillo MF, Franz M, ...
 • Simsek S, Utuk AE, Koroglu E, Rishniw M. Serological and ...
 • Simon F, Morchon R, Gonzalez-Migoel J, Marcos-Atxutegi C, Siles-Lucas M. ...
 • Hou H, Shen G, Wu W, Gong P, Liu Q, ...
 • Furtado AP, Do Carmo ES, Giese EG, Vallinoto ACR, Lanfred ...
 • Ciocan R, Darabus Gh, Jacsó O, Fok E. Detection of ...
 • Song KH, Lee SE, Hayasaki M, Shiramizu K, Kim DH, ...
 • Parasitol ۲۰۰۳; ۱۱۴(۳): ۲۳۱-۲۳۶ ...
 • Ranjbar-Bahadori Sh, Eslami A, Meshgi B, Mohtasham MR. Study on ...
 • Ranjbar-Bahadori Sh, Eslami A. Prevalence of blood filaria of dogs ...
 • Oncel T, Vural G. Seroprevalence of Dirofilaria immitis in stray ...
 • Duran-Struck R, Jost C, Hernandez AH. Dirofilaria immitis prevalence in ...
 • Montoya JA, Morales M, Juste MC, Banares A, Simon F, ...
 • Yildirim A, Ica A, Atalay O, Duzlu O, Inci A. ...
 • Boonyapakorn C, Srikitjakarn L, Morakote N, Hoerchner F. The epidemiology ...
 • Tasić A, Rossi L, Tasić S, Miladinović-Tasić N, Ilić T, ...
 • Furtado AP, Do Carmo ES, Giese EG, Vallinoto AC, Lanfredi ...
 • Byeon KH, Kim BJ, Kim SM, Yu HS, Jeong HJ, ...
 • of Busan, Korea, and effects of chemoprophylaxis. Korean J Parasitol ...
 • Cringoli G, Rinaldi L, Veneziano V, Capelli G. A prevalence ...
 • Souza NF, Benigno RNM, Figueiredo M, Salim SK, Silva D, ...
 • نمایش کامل مراجع