آقای دکتر Javad Ashrafi Helan Prof

Dr. Javad Ashrafi Helan Prof

Faculty of Veterinary Medicine, University of Tabriz, Tabriz, Iran.

فرد مهم علمی - Researcher ID: (369014)

20
28
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers