ادراک اعضای هیات علمی و دانشجویان پرستاری از شایستگی آموزشی استادان: یک مطالعه کیفی

Publish Year: 1392
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 48

This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JMUMS-23-110_001

تاریخ نمایه سازی: 2 آبان 1402

Abstract:

سابقه و هدف: یکی از اهداف مهم آموزش پرستاری، تربیت پرستاران شایسته است. هدف این مطالعه، کشف معنای شایستگی آموزشی اعضای هیات علمی پرستاری در نزد دانشجویان و استادان پرستاری بود. مواد و روش ها: تحقیق حاضر یک مطالعه کیفی با رویکرد تحلیل محتوا بود. داده ها از طریق مصاحبه های بدون ساختار عمیق (۳۰ مصاحبه انفرادی و یک مصاحبه متمرکز) جمع آوری گردید. نمونه گیری به صورت هدفمند از ماه تیر سال ۱۳۹۱ شروع و تا ماه خرداد سال ۱۳۹۲ در دانشگاه علوم پزشکی مازندران ادامه یافت. تحلیل داده ها به روش تحلیل محتوای کیفی متعارف انجام گرفت. یافته ها: تحلیل داده ها منتج به استخراج ۱۱ طبقه و ۴ مضمون شد. مضامین به دست آمده عبارت از «کارامد و مفید نمودن آموزش نظری، کسب صلاحیت های علمی و مهارت های تخصصی پرستاری، کارامد و مفید نمودن آموزش بالینی و انتقال آن به دانشجویان و منطقی و عینی سازی ارزشیابی» بود. این مضامین بیانگر ابعاد و ویژگی های معنایی درک شده دانشجویان و اعضای هیات علمی پرستاری از شایستگی آموزشی استادان پرستاری بود که منجر به ساخت ۴ گویه از مضمون اول، ۴ گویه از مضمون دوم، ۸ گویه از مضمون سوم و ۳ گویه از مضمون چهارم گردید. استنتاج: این مطالعه توانسته است ضمن ارایه چهار ویژگی اساسی صلاحیت آموزشی اعضای هیات علمی پرستاری، شاخص های مربوط به این ویژگی ها را با توجه به شرایط عرصه مشخص سازد. این یافته ها می تواند برای ارزشیابی و طراحی ابزار سنجش صلاحیت آموزشی اعضای هیات علمی پرستاری کاربرد داشته باشد.

Authors

هدایت جعفری

علوم پزشکی مازندران

عیسی محمدی

علوم پزشکی مازندران

فضل اله احمدی

علوم پزشکی مازندران

انوشیروان کاظم نژاد

علوم پزشکی مازندران

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Seif AA. Methods of educational measurement and evaluation. Tehran, Iran: ...
 • O\'Neale M, Kurtz S. Certification: perspectives on competency assurance. Semin ...
 • Meretoja R, Leino-Kilpi H. Comparison of competence assessments made by ...
 • and practising nurses. J Nurs Manag ۲۰۰۳; ۱۱(۶):۴۰۴-۹ ...
 • McMullan M, Endacott R, Gray MA, Jasper M, Miller CM, ...
 • Alexander MF, Runciman PJ. ICN Framework ofCompetencies for the Generalist ...
 • the Development Process and Consultation. Geneva, Switzerland: International Council of ...
 • Roffe I. Innovation and creativity in organisations: a review of ...
 • Nagelsmith L. Competence: an evolving concept ...
 • J Contin Educ Nurs ۱۹۹۵; ۲۶(۶): ۲۴۵-۸ ...
 • Ramritu PL, Barnard A. New nurse graduates\' understanding of competence. ...
 • Whelan L. Competency assessment of nursing staff. Orthop Nurs ۲۰۰۶; ...
 • Issel LM, Baldwin KA, Lyons RL, Madamala K ...
 • Self-reported competency of public health nurses and faculty in Illinois. ...
 • Lofmark A, Smide B, Wikblad K. Competence of newly-graduated nursesa ...
 • Cowan DT, Wilson-Barnett J, Norman IJ. A European survey of ...
 • Calman L. Patients\' views of nurses\' competence ...
 • Nurse Educ Today ۲۰۰۶; ۲۶(۸): ۷۱۹-۲۵ ...
 • Kalb KB, Cherry NM, Kauzloric J, Brender A, Green K, ...
 • Khomeiran RT, Yekta ZP, Kiger AM, Ahmadi F ...
 • Professional competence: factors described by nurses as influencing their development. ...
 • Landmark BT, Hansen GS, Bjones I, Bohler A ...
 • Clinical supervision-factors defined by nurses as influential upon the development ...
 • Pearson A, FitzGerald M, Walsh K. Nurses\' views on competency ...
 • Collegian ۲۰۰۲; ۹(۱): ۳۶-۴۰ ...
 • Memarian R, Salsali M, Vanaki Z, Ahmadi F, Hajizadeh E. ...
 • Sealey LJ, Burnett M, Johnson G. Cultural competence of baccalaureate ...
 • Ragneskog H, Gerdner L. Competence in nursing informatics among nursing ...
 • Little CV. Technological competence as a fundamental structure of learning ...
 • nursing: a phenomenological study. J Clin Nurs۲۰۰۰; ۹(۳): ۳۹۱-۹ ...
 • Polit DF, Beck CT. Essentials of Nursing Research: Methods, Appraisal, ...
 • Elo S, Kyngas H. The qualitative content analysis process. J ...
 • Sandelowski M. Whatever happened to qualitative description? Res Nurs Health ...
 • Krippendorff K. Content Analysis: AnIntroduction to Its Methodology. New York, ...
 • Mazloomy Mahmoodabad Ss, Rahaei Z, Ehrampoush Mh, Soltani T. The ...
 • Arcand LL, Neumann JA. Nursing competency assessment across the continuum ...
 • Asgari F, Mahjoob Moadab H. Comparing Characteristics of an Effective ...
 • Bagheri Nesami M, Rafiee F, Parvizi S, Esmaeili R. Concept ...
 • Shakurnia A, Motlagh ME, Malayeri A, Jouhanmardi AR, Komaili Sani ...
 • Seif A. Teacher evaluation using students\' view point. Is reliable? ...
 • Irby DM, Gillmore GM, Ramsey PG. Factors affecting ratings of ...
 • Ghorbani R, Haji-Aghajani S, Heidarifar M, Andade F, Shams-Abadi M. ...
 • Das M, El-Sabban F, Bener A. Student and faculty perceptions ...
 • Hossini M, Sarchami R. Attitude of students of Qazvin Medical ...
 • Haji-Aaghajani S. Comparison and Survey of teachers and students\' views ...
 • Yousefi Mashouf R, Emdadi Sh. Students \'views about the individual ...
 • Reshadmanesh N, Zarezadeh Y, Salehhajir M ...
 • Survey of the students´ criteria in evaluating the teachers in ...
 • Jahan F, Sadaf S, Kalia S, Khan A, Hamza HB ...
 • Attributes of an effective clinical teacher: a survey on students\' ...
 • Jirovec RL, Ramanathan CS, Alvarez AR. Course evaluations: what are ...
 • Siamian H, Bala Ghafari A, Aligolbandi K, Reza Nezhad SF, ...
 • Ramezani T. Investigation of Information need of faculty memberrs in ...
 • Gashmard R, Moatamed N, Vahedparast H ...
 • Faculty Members\' and Students\' Veiwpoints on Characteristics of a Good ...
 • Hekmatpour D, Jahani F, Nejat N. Exploration of characteristics of ...
 • Clark L, Calvillo E, Dela Cruz F, Fongwa M, Kools ...
 • Butler MP, Cassidy I, Quillinan B, Fahy A, Bradshaw C, ...
 • نمایش کامل مراجع