مروری بر روش قوم نگاری و اهمیت آن در برند سازی

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 340

This Paper With 26 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CONFME11_072

تاریخ نمایه سازی: 3 آبان 1402

Abstract:

برند موجودی واقعی است که در ادراک ما ریشه دارد ، به بیانی دیگر برند موجودی عینی است که ریشه در ذهن دارد وقتی می گوییم در حال برند سازی هستیم داریم تلاش می کنیم چیزی در ذهن مشتری و مخاطبانمان نسبت به خودمان ، محصولمان و یا سازمانمان تغییر دهیم بنابر این در برند سازی سمت مشتری بسیار مهم و ارزشمند می باشد و به تبع آن شناخت مشتری نیز اهمیت بسزایی پیدا می کند . یکی از اولین گام ها در برند سازی بخش تحلیل خود ، محیط ، رقبا و مخاطب می باشد بنابر این مشتریان هدف در این بخش از بازار بسیار مهم و حیاتی می باشند هر چه شناخت ما از مشتری بیشتر و بهتر باشد و بدانیم در ذهن مشتری چه می گذرد بهتر می توانیم استراتژی خلاقانه و موثری برای تاثیر بر وی اتخاذ کنیم . در میان انواع روش های پژوهش کیفی که پیش روی محقق و تیم برند سازی قرار دارد استراتژی پژوهش مردم نگاری به سبب گستردگی و تنوع کانال های دریافت داده و اطلاغات از جامعه هدف در تحقیقات مرتبط با رفتار شناسی انسانها جایگاه ویژه ای دارد از این رو می توان از این شیوه تحقیق به منظور شناخت بازار در پیاده سازی استراتژی های برند سازی بازاریابی بهره وافری برد .

Authors

محمد رضا رستمی

دکتری مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی عضوهیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود

سیدمحمدسعید حسینی

دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود