کیفر و مدیریت خطرها: به سوی عدالتی «محاسبه گر» در اروپا

Publish Year: 1383
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 55

This Paper With 34 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JLJ-68-48_002

تاریخ نمایه سازی: 8 آبان 1402

Abstract:

«سرکشی نوین»فرایند گذر از کیفرشناسی سزامدار یا درمان مدار به کیفرشناسی مبتنی بر نظارت و کنترل گروههای در معرض خطر بهزکاری را که موجب پیدایش نظریه نوینی تحت عنوان عدالت محاسبه گر شده است ترسیم می کند.بی گمان،تحولات یاد شده گذر«دولت اجتماعی»به«دولت اجتماعی امنیت مدار»را به تصویر می کشند که در آن تامین و تضمین امنیت به هدف نهایی نظام کیفری و مجازات به وسیله ای برای کاهش خطرهای ارتکاب جرم تبدیل می شود.وانگهی،کیفرشناسی نوین اصولا دربارهء جمعیتها و افرادی مورد استفاده قرار می گیرد که از نظر اجتماعی و اقتصادی بی فائد به نظر می رسند(مانند ولگردان و بیکاران).

Keywords:

امنیت , کیفرشناسی , خطر بزهکاری , سیاست جنائی , اداره مدیریت عدالت , عدالت محاسبه گر(عدالت تخمینی) یا سنجشی)کنترل اجتماعی