شبیه سازی رشد ساختارهای ستونی مس تحت رونشست زاویه مایل و گام های تصادفی مونت کارلو

Publish Year: 1392
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 40

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_PSI-13-3_003

تاریخ نمایه سازی: 8 آبان 1402

Abstract:

در این مدل شبیه سازی از روش رو نشست با زاویه مایل و گام های تصادفی مونت کارلو استفاده شده است. مدل به کار رفته رشد، رونشست بالستیک (BD) می باشد. شار ذرات فرودی تحت زاویه ای نسبت به عمود بر سطح به سمت زیرلایه فرود می آیند. دو عامل فیزیکی خود سایه اندازی و محدودیت در تحرک پذیری ذرات فرودی باعث می شود که ساختارهای حاصل از این روش به صورت ستون های مجزا با اشکال مختلف، که با فضاهای خالی از هم جدا شده اند، در جهت فرود ذرات رشد یابند. ذره رونشست شده، اتم مس می باشد. مدل شبیه سازی، شامل شبکه fcc با شرایط مرزی تناوبی است. برخی پارامترها از جمله زاویه ستون ها، مورفولوژی ساختار، چگالی و ناهمواری سطح را بررسی نمودیم. موفولوژی ساختارها تحت زاویه مایل به صورت ستونی رشد یافته و با افزایش زاویه فرود، سایه اندازی بیشتر و تخلخل افزایش پیدا می کند. چگالی ساختار و ناهمواری فصل مشترک نیز با افزایش زاویه فرود ذرات افزایش می یابد.

Authors

- رضا ثابت داریانی

دانشگاه الزهرا

- صبا خدیویان آذر

دانشگاه الزهرا