مقاله علمی – پژوهشی: تنوع و فراوانی ماهیان در رودخانه سفیدرود

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 80

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_ISFJ-32-3_001

تاریخ نمایه سازی: 10 آبان 1402

Abstract:

رودخانه سفیدرود به عنوان بزرگ ترین رودخانه شمال کشور، برای بقاء نسل ماهیان رود کوچ دریای خزر دارای اهمیت ویژه ای است. در این مطالعه، تنوع زیستی و فراوانی ماهیان در هشت نقطه از رودخانه سفیدرود و یک نقطه در ساحل دریا از اسفند ۱۴۰۰ لغایت دی ماه ۱۴۰۱ مورد بررسی قرار گرفت. در مجموع، ۴۰ گونه ماهی از گروه های اکولوژیک رودخانه ای (۲۶ گونه )، مهاجر (۶ گونه) و مصبی-دریایی (۸ گونه) شناسایی گردید. در ناحیه میانی رودخانه بیشترین تعداد (۲۱ گونه) و در ناحیه دریایی کمترین تعداد (۱۷ گونه) مشاهده شد. در بعضی گونه ها آشیان اکولوژیک مکانی اختصاصی مشاهده شد. برای مثال، گاوماهی کاسپین (Neogobius caspius) تنها در ساحل دریا، گاوماهی کوچک قفقازی (Knipowitschia caucasica) تنها در ناحیه مصبی و گاوماهی ایران (Ponticola iranicus) تنها در ناحیه بالادست مشاهده شدند. کفال ماهیان تا فاصله ۱۰ کیلومتر از دریا نیز مشاهده شدند. تخم و لارو گونه های رود کوچ در بالاترین ایستگاه مشاهده شدند. بچه ماهیان شاه کولی (Alburnus chalcoides) و ماهی سفید (Rutilus frisii) دارای بیشترین میانگین فراوانی (به ترتیب ۲۲۲ و ۹۲ عدد در ۲۰۰ متر مربع) را در میان گونه های شناسایی شده بودند. گونه های سیاه کولی (Vimba persa)، کفال پوزه باریک (Chelon saliens)، ماهی مخرج لوله ای (Rhodeus amarus)، رفتگرماهی سانیا (Cobitis saniae)، مرواریدماهی قفقاز (Alburnus hohenackeri) و گاوماهی سرگنده کاسپین (Ponticola gorlap) فراوانی متوسط (۵۹-۲۷ عدد در ۲۰۰ متر مربع) داشتند و فراوانی سایر گونه ها کمتر ۱۹ عدد در ۲۰۰ متر مربع بود. کمترین مقدار شاخص تنوع گونه ای شانون در دورترین ایستگاه از دریا، به میزان ۰۳/۱ و بیشترین مقدار شاخص در ایستگاه میانی به فاصله ۵ کیلومتر از دریا در حد ۶/۱ سنجش گردید که تفاوت معنی دار (۰۵/۰p<) بین آنها مشاهده شد. همچنین کمترین و بیشترین مقدار این شاخص در دی و آبان ۱۴۰۱ مشاهده گردید.

Authors

کیوان عباسی

Inland waters Aquaculture Research Center, Iranian Fisheries Science Research Institute, Agricultural Research Education and Extension Organization (AREEO), Bandar Anzali, P.O. Box ۶۶, Iran

علیرضا میرزاجانی

Inland waters Aquaculture Research Center, Iranian Fisheries Science Research Institute, Agricultural Research Education and Extension Organization (AREEO), Bandar Anzali, P.O. Box ۶۶, Iran

مهدی مرادی

سازمان ترویج،آموزش و تحقیقات کشاورزی، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور، بندر انزلی

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Abbasi, K., Sarpanah, A.N. and Nezami, S., ۱۹۹۸. A survey ...
 • Abbasi, K., Valipour, A., Talebi Haghighi, D., Sarpanah, A. and ...
 • Abbasi, K., ۲۰۰۶a. Identification and distribution of fish fauna in ...
 • Abbasi, K., ۲۰۰۶b. Identification and distribution of fish fauna in ...
 • Abbasi, K., Moradkhah, S. and Sarpanah, A.N., ۲۰۰۷. Identification and ...
 • Abbasi, K., Noroozi, H. and Sayadrahim, M., ۲۰۱۱. Identification, abundance ...
 • Abbasi, K., Sarpanah, A.N. and Moradi, M., ۲۰۱۴. Check list ...
 • Abbasi, K., ۲۰۱۷ Fishes of Guilan. The Encyclopedia of Guilan ...
 • Ichthyo-diversity in the Anzali Wetland and its related rivers in the southern Caspian Sea basin, Iran [مقاله ژورنالی]
 • Abbasi, K., Sarpana, A. and Sadeghinejad, E., ۲۰۱۹b. Identification and ...
 • Abdoli, A. and Naderi, M., ۲۰۰۸. Biodiversity of fishes in ...
 • Abdolmaleki, S. and Ghaninejad, D., ۲۰۱۵. Bony fishes of Caspian ...
 • Adebisi, A., ۱۹۸۸. Changes in the structural and functional components ...
 • Aghili, S.M., Rasouli, P. and Abdoli, L., ۲۰۰۸. Possible impacts ...
 • Alizade, H., ۲۰۰۴. Introduction to features of the Caspian Sea. ...
 • Asadi, H., Sattari, M. and Eagderi, S., ۲۰۱۴. The determinant ...
 • Azari Takami, G. and RajabiNezhad, R., ۲۰۰۳. Study of Fecundity ...
 • Eagderi, S., Mouludi-Saleh, A., Esmaeli, H.R., Sayyadzadeh, G. and Nasri, ...
 • Foltz, J.W., ۱۹۸۲. Fish species diversity and abundance in relation ...
 • Ghavidel, A., Razdar, B., Falah Firoozkoohi, F. and Zoghi, M., ...
 • Kazanchev, A., ۱۹۸۱. The Caspian Sea and its watershed area ...
 • Kazemian, M., Ramin, M. and Shekari Kashani, M., ۲۰۰۹. Identification ...
 • Keivany, Y., Nasri, M., Abbasi, K. and Abdoli, A., ۲۰۱۶. ...
 • Krebs, C.J., ۱۹۹۸. Ecological methodology (۲nd ed.) An imprint of ...
 • Mirmoshtaghi, S.M., Amirnezhad, R. and Khaledian, M.R., ۲۰۱۱. Sefidroud river ...
 • Mirzajani, A.R., ۱۹۹۸. Determination of benthos organisms biomass and their ...
 • Mirzajani, A., Ganeh, A., Khodaparast, H., Gorbanzadeh Zaferani, S.G. and ...
 • Mirzajani, A., Yosefzad, E., Sayad Rahim, M., Zahmatkesh, Y., Gorbanzadeh ...
 • Mirzajani, A., ۲۰۲۳. Biological survey of Caspian kutum (Rutilus kutum) ...
 • Nezami, S., ۱۹۹۵. A comprehensive survey of Sefidroud fisheries (Final ...
 • Norouzi, M., Patimar, R., Golzariyanpour, K. and Abbasi, K., ۲۰۱۶. ...
 • Rahel, F.J. and Hubert, W.A., ۱۹۹۱. Fish assemblages and habitat ...
 • Sarpanah, A., Abbasi, K. and Mehdizadeh, G., ۲۰۱۹. The role ...
 • Seaby, R.M.H. and Henderson, P.A., ۲۰۰۷. SDR-IV. Pisces Conservation. . ...
 • Varley, M.E., ۱۹۶۷. British freshwater fishes: factors affecting their distribution. ...
 • نمایش کامل مراجع