ارائه مدل جمع سپاری برای تدوین استراتژی های صنعت خودروسازی

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 94

This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JGQE-12-49_039

تاریخ نمایه سازی: 30 آبان 1402

Abstract:

این مقاله مدل جمع-سپاری برای تدوین استراتژی های صنعت خودروسازی را با استفاده از روش حداقل مربعات جزئی، ارائه می دهد. روش اجرایی این تحقیق، بصورت توصیفی-پیمایشی و طرح پژوهشی همبستگی از نوع معادلات ساختاری به روش کمترین مجذورات جزئی است. گزینه های انتخابی برای پاسخ به سوالات این تحقیق شامل کارکنان و کارشناسان صنایع خودروسازی شهر تهران انتخاب شدند. بعلاوه، در مواردی از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نیز استفاده شده است. براساس مدل های آماری استاندارد، تعداد نمونه آماری در این تحقیق مطابق فرمول "کوکران" شامل ۲۲۰ نمونه در نظر گرفته شده است. نمونه های آماری منتخب مقاله به پرسشنامه تحقیق پاسخ دادند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از مدل معادلات ساختاری و بکارگیری نرم افزار SMARTPLS انجام گردید. نتایج این تحقیق نشان می دهد که هوشمندسازی اطلاعات در اتخاذ استراتژی تاثیر مهمی دارد. بعلاوه، نتایج تاثیر هوشمندسازی اطلاعات و اتخاذ استراتژی بر ایجاد ارزش، استقبال مشتری و کاهش هزینه ها در سطح ۰۱/۰ معنی دار است. اعداد داخل دایره واریانس تبیین شده متغیرهای پژوهش هستند. میزان ۴۷ درصد واریانس هوشمندسازی اطلاعات، ۶۲ درصد اتخاذ استراتژی، ۴۶ درصد ایجاد ارزش، ۳۸ درصد پذیرش از سوی مشتری و ۵۲ درصد کاهش هزینه ها توسط مدل پژوهش تبیین شد.

Authors

سعید احمدی کیا

دانشجوی دکتری مدیریت استراتژی صنعتی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

محمود محمدی

استادیار گروه مدیریت صنعتی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

علی رضائیان

استاد گروه مدیریت صنعتی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • محمدبیگی، ابوالفضل؛ محمدصالحی، نرگس و گل، محمدعلی (۱۳۹۳)، روایی و ...
 • مطالعه ی تطبیقی مدل های کسب و کار پلتفرم های برتر تامین مالی جمعی در جهان [مقاله ژورنالی]
 • Bailey, D., Pitelis, C., & Tomlinson, P. R. (۲۰۱۹). Strategic ...
 • Dahlberg, T., Hokkanen, P., & Newman, M. (۲۰۱۶). How Business ...
 • Dyson, R. G., (۲۰۰۴), Strategic development and SWOT analysis at ...
 • Freedman, David M; & Nutting، Matthew.R. (۲۰۱۵). Equity crowdfunding for ...
 • Gowdy, H., A. Hildebrand, et al. (۲۰۰۹). "Convergence: How five ...
 • Nguyen, A. T., Lease, M., & Wallace, B. C. (۲۰۱۹). ...
 • Pollok, P., Lüttgens, D., & Piller, F. T. (۲۰۱۹). Attracting ...
 • Sevkli. M., A. Oztekin., O. Uysal., G.Torlak., A. Turkyilmaz., D. ...
 • Singh, J. (۲۰۱۶). Communist party in Punjab a study of ...
 • Zavadskas. E.K., Z. TURSKIS, J. TAMOSAITIENE. (۲۰۱۱). Selection of construction ...
 • نمایش کامل مراجع