آقای پروفسور Ali Rezaeian

Prof. Ali Rezaeian

استاد، دانشگاه شهید بهشتی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (184551)

59
267
2
23
3
17
41

Ali Rezaeian, Ph.D. in management, was born in Tehran, Iran on December 1, 1944. A full professor at Shahid Beheshti University, he is also listed as an eternal figure (Chehrehaye Mandegar, 2006) by the Iranian Science of Culture Hall of Fame. He has over thirty years of experience in the field of management, both as a teacher and researcher.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers

Researchs

Books

 • کتاب نظریه هاو مدلهای رهبری سازمانی و افق های تکاملی آن(مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته) (فوژان) - 1401 - Persian
 • کتاب ارتباطات ساذمانی: رویکردها فراگردها و کارکردها (مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته) (فوژان) - 1401 - Persian
 • کتاب نظریات طراحی ساختار سازمان : دسته بندی ها، شاخص ها و الگوهای کاربردی (وارگه) - 1398 - Persian
 • کتاب فرهنگ سازمانی(مدیریت رفتار سازمانی پشرفته) (سمت) - 1395 - Persian
 • کتاب فناوری و نو آوری در سازمان های بزرگ دولتی: واکاوی تجربه شاپرک در بانک مرکزی (آهوان) - 1395 - Persian
 • کتاب ادراک و ادرک اجتماعی(مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته) (سمت) - 1393 - Persian
 • کتاب تعامل انسان و سیستم (سیستم اطلاعات مدیریت) (سمت) - 1393 - Persian
 • کتاب مبانی و رویکردهای مدیریت خویشتن (مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته) (سمت) - 1390 - Persian
 • کتاب مدیریت عملکرد: چیستی، چرائی، چگونگی (سازمان انتشارات دانشگاه امام صادق) - 1390 - Persian
 • کتاب مدیریت دانش کاربردی (سمت) - 1390 - Persian
 • کتاب تیم سازی در قرن بیست و یکم (مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته) (سمت) - 1386 - Persian
 • کتاب انتظار عدالت و عدالت در سازمان (مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته) (سمت) - 1384 - Persian
 • کتاب تعامل انسان و سیستم اطلاعاتی (سیستم اطلاعات مدیریت) (سمت) - 1384 - Persian
 • کتاب اصول مدیریت (ویراست 2) (سمت) - 1383 - Persian
 • کتاب مدیریت رفتارهای سیاسی (مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته) (سمت) - 1383 - Persian
 • کتاب مدیریت فشار روانی (مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته) (سمت) - 1383 - Persian
 • کتاب مدیریت تعارض و مذاکره (مدیریت رفتارسازمانی پیشرفته) (سمت) - 1382 - Persian
 • کتاب سیستم اطلاعات مدیریت (مدل سازی اطلاعات) (سمت) - 1381 - Persian
 • کتاب مبانی سازمان و مدیریت (سمت) - 1379 - Persian
 • کتاب مبانی مدیریت رفتار سازمانی (سمت) - 1379 - Persian
 • کتاب تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم (سمت) - 1373 - Persian
 • کتاب مدیریت رفتار سازمانی (مفاهیم، نظریه ها و کاربردها) (سمت) - 1372 - Persian
 • کتاب اصول مدیریت (سمت) - 1369 - Persian

Teaching Experience

Education

 • دکتری تخصصی مدیریت رفتاری (بهبود مدیریت) The United States International University (USIU), San Diego, USA1356-1361
 • کارشناسی ارشد مدیریت سیستم ها Northrop University, Inglewood, CA, USA1355-1356
 • کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی Peperdine University, Los Angeles, CA, USA1353-1355

جوایز و افتخارات

 • کسب جایزه مرحوم علامه طباطبایی (وی‍‍‍‍‍ژه استادان و محققان برجسته کشور) از دومین دوره جایزه ملی علامه طباطبایی (1391)
 • دریافت لوح تقدیر به پاس برگزیده شدن در پنجمین جشنواره بین المللی فارابی از دبیرکل کمیسیون ملی آیسسکو، دبیر جشنواره بین المللی فارابی و رییس دفتر منطقه ای آیسسکو در تهران. (1390)
 • دریافت لوح تقدیر در پنجمین جشنواره بین المللی فارابی از دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو - ایران، دبیر جشنواره بین المللی فارابی و رییس دفتر منطقه ای یونسکو در تهران (1390)
 • دریافت لوح افتخار به پاس خدمات علمی و جمیع آثار در پنجمین جشنواره بین المللی فارابی در آبانماه 1390 از وزیر علوم تحقیقات و فناوری. (1390)
 • انتخاب در پنجمین جشنواره بین المللی فارابی به دلیل ارایه مجموعه اثار و خدمات علمی در حوزه علوم انسانی (1390)
 • دریافت لوح تقدیر برای تلاش در پیشبرد اهداف دانشگاه در پنجاهمین سالگرد تاسیس دانشگاه از ریاست دانشگاه (1389)
 • دریافت لوح تقدیر و جایزه از هجدهمین مراسم تقدیر از پژوهشگران برگزیده دانشگاه شهید بهشتی برای تالیف کتاب «تیم سازی در قرن بیست و یکم» (1387)
 • دریافت لوح تقدیر و جایزه از هجدهمین مراسم تقدیر از پژوهشگران برگزیده دانشگاه شهید بهشتی برای تالیف کتاب «تیم سازی در قرن بیست و یکم» (1387)
 • دریافت لوح تقدیر برای تلاش در پیشبرد اهداف دانشگاه در اسفند 1386 از ریاست دانشگاه شهید بهشتی (1386)
 • دریافت لوح تقدیر برای تلاش در پیشبرد اهداف دانشگاه در اسفند 1386 از ریاست دانشگاه شهید بهشتی (1386)
 • دریافت لوح تقدیر و جایزه در هفدهمین مراسم تقدیر از استادان نمونه و پژوهشگران مولفان و مترجمان دانشگاه شهید بهشتی در دوازدهم اردیبهشت ماه 1386 برای انتخاب به عنوان چهره ماندگار رشته مدیریت (1385)
 • انتخاب به عنوان چهره ماندگار رشته مدیریت در سال 1385 توسط ستاد چهره های ماندگار کشور (1385)
 • دریافت لوح تقدیر و جایزه در مراسم تقدیر از استادان نمونه دانشگاه شهید بهشتی برای ارتقاء از مرتبه دانشیاری به مرتبه استادی (1384)
 • دریافت لوح تقدیر و جایزه در مراسم تقدیر از پژوهشگران برگزیده دانشگاه شهید بهشتی برای تالیف کتابهای «تعامل انسان و سیستم اطلاعاتی (سیستم اطلاعات مدیریت)» و «انتظار عدالت و عدالت در سازمان (مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته)» (1384)
 • دریافت لوح تقدیر و جایزه از جشنواره پژوهش سالانه دانشگاه امام صادق (ع) برای تالیف کتاب «انتظار عدالت و عدالت در سازمان» به عنوان کتاب برتر رشته مدیریت (1383)
 • دریافت لوح تقدیر و جایزه برای «فعالیتهای پژوهشی و چاپ مقاله در نشریات معتبر داخلی» در مراسم تقدیر از پژوهشگران برگزیده دانشگاه شهید بهشتی (1381)
 • دریافت لوح تقدیر و جایزه از دهمین دوره کتابهای سال دانشگاهی سال 1379 در رشته مدیریت برای تالیف کتاب «مبانی سازمان و مدیریت» (1379)