نقش ارزیابی فرآیندی در بهبود کارکردهای آموزشی در مقطع ابتدایی

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 28

This Paper With 14 Page And PDF and WORD Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

SEDCONF01_1299

تاریخ نمایه سازی: 5 آذر 1402

Abstract:

آموزش و پرورش یکی از مولفه های حیاتی هر جامعه است که تاثیر مستقیمی بر توسعه فردی و اجتماعی دارد. ابتدایی، به عنوان یکی از مراحل مهم در آموزش ابتدایی و پایه ای افراد، اهمیت بسیاری دارد. بهبود کارکردهای آموزشی در این مقطع از اهمیت بسیاری برخوردار است. یکی از ابزارهای موثر در بهبود آموزش در مقطع ابتدایی، ارزیابی فرآیندی است. ارزیابی فرآیندی، یک فرآیند پیوسته و دوره ای است که به منظور اندازه گیری پیشرفت دانش آموزان و بهبود روند آموزشی به کار می رود. رسیدن به کیفیت بالاتر در آموزش ابتدایی و بهبود کارکردهای آموزشی می تواند به یک چالش بزرگ تبدیل شود. فهم دقیقی از عملکرد دانش آموزان و میزان درک آنها از مفاهیم آموزشی ضروری است. اینجاست که ارزیابی فرآیندی به عنوان یک ابزار موثر واجد اهمیت می شود. اما چگونه می توان از ارزیابی فرآیندی بهره وری بیشتری برای بهبود کارکردهای آموزشی در مقطع ابتدایی به دست آورد؟ آیا این ابزار به درستی مورد استفاده قرار می گیرد و به چه نحوی می تواند مفیدتر باشد؟در این مقاله، به بررسی نقش ارزیابی فرآیندی در بهبود کارکردهای آموزشی در مقطع ابتدایی پرداخته می شود. مطالعه حاضر به تحلیل نقش ارزیابی فرآیندی در افزایش کیفیت آموزش در این مقطع می پردازد. این مقاله تاکید دارد که ارزیابی فرآیندی می تواند به عنوان یک ابزار موثر در بهبود کارکردهای آموزشی در مقطع ابتدایی مورد استفاده قرار گیرد و با استفاده صحیح از آن، امکان اندازه گیری پیشرفت دانش آموزان و تعیین نقاط ضعف و قوت در فرآیند آموزش را فراهم می کند.

Authors

محمد مالمیر

دکترای ریاضی کاربردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

آمنه جعفری پور

کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند

حسن قائدی

کارشنسای ارشد تحقیقات آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون

حمیرا نرماشیری

کارشناسی روانشناسی دانشگاه پیام نور مرکز ایرانشهر