خلاصه فعالیتهای علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 2,250
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 0
نوع مرکز: Azad University
رتبه علمی در کل کشور: 173
رتبه علمی در بین Azad University: 77
دسترسی سیویلیکا:عدم دسترسی
دسترسی ISI:عدم دسترسی
اساتید دارای رزومه در سیویلیکا: 2 نفر
دانشجویان دارای رزومه در سیویلیکا: 6 نفر
فارغ التحصیلان دارای رزومه در سیویلیکا: 13 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند

Strategies for maintaining urban biodiversity and promoting ecological connectivity in urban landscapes نوشته Maryam Heidary Fononiمدیریت فضاهای سبز شهری با تاکید بر مشارکت شهروندان نوشته محمود آسوده خیالبررسی میزان اثرگذاری و ارتباط شاخصهای رشد هوشمند شهری با عناصر کارکردی شهرها(نمونه موردی شهر بابل ) نوشته کوروش رضاپورگتابی و بختیار عزت پناهSmart Cities and Energy Efficiency: Using Technology and Data to Improve UrbanSustainability and Liveability نوشته Maryam Heidary Fononiنقش GISدرمدیریت ساخت وسازها در اطراف گسل تبریز نوشته محمود آسوده خیالبررسی توزیع فضایی گردشگری شهری تبریز نوشته فاطمه شیرنایب لومقایسه اثر هنری زیباشناسی در دوره های مدرن و پست مدرن نوشته فاطمه شیرنایب لوبررسی اصول طراحی مجموعه تفریحی اقامتی با رویکرد جذب توریست نوشته فاطمه شیرنایب لوارائه رویکردهای مبتنی بر یادگیری ماشین سنتی و رگرسیونی روی پیش بینی عملکرد دانش آموزان موسسات عالی نوشته شهرام رنجدوست و زینت خضری دنخهتمرکز زدایی از طریق برنامه درسی مدرسه محور در نظام آموزشی ایران نوشته شهرام رنجدوست و نسرین پاکدوستتاثیر هشت هفته تمرین هوازی با شدت متوسط بر مسیر کلسینورینNFATc /، TRPC۶ و PMCA۴ بافت قلب موشهای صحرایی ویستار میانسال نوشته خدیجه ابراهیمی و عبداله حمایت طلبتحلیل محتوای جریان سیاست گذاری در حسابداری و ارائه رویکردی نوین در پرتو نظریه آشوب نوشته معصومه کاظمی نوجه ده و حیدر محمدزاده سالطهبررسی مقایسه ای اختلالات رفتاری و عملکرد تحصیلی در دانش آموزان مقطع ابتدایی دارای پدر معتاد و سالم نوشته محمدرضا سمیعی زنوزاثر برهم کنش نسبت غلظت های مخلتف نیترات پتاسیم و فسفات مونو آمونیوم روی پارامترهای رشد، جذب و توزیع بعضی عناصر در گیاه ذرت و رقم ۵۴۰ نوشته سامینه شجریان و حسن حکمت شعارVisualization-Based Learning for Students: Bridging Theory and Practice in Science Education نوشته Fatemeh Jahdi و Ebrahim Akbari LivariExamining and presenting appropriate and effective teaching approaches in elementary experimental science education نوشته Fatemeh Jahdi و Shokoufeh Salmanzadeh و Ebrahim Akbari Livariرابطه اختلال رفتاری (بیش فعالی - کمبود توجه و شب ادراری) کودکان با عملکرد تحصیلی آنان در مقطع ابتدایی پسرانه شهر خوی نوشته رباب نصراله زاده اصلی و یحیی عراقیتحلیل مولفه های اقتصادی اثرگذار بر مسکن پایدار (نمونه موردی: شهرکرمانشاه) نوشته هژیر دارابی و بختیار عزت پناه و کریم حسین زاده دلیرتحلیل پویا از تاثیرات اقتصادی تحولات ساختاری جمعیت در دهه های آتی کشور ایران ( با تاکید بر نقش زنان) نوشته علی سلمان پورRepresentation of War-Stricken Communities Dilemma: Reading The War of Don Emmanuel's Nether Parts and I Stared at the Night of the City through Faris’s Features of Magical Realism نوشته Maryam Ebadi Asayesh

کنفرانسهای برگزار شده دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند

تاکنون 1 کنفرانس توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند برگزار شده و اطلاعات آن در پایگاه سیویلیکا مستند می باشد. لیست کنفرانسهای دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند به صورت زیر است:

ژورنالها و مجلات علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند

تاکنون 1 ژورنال منتشر شده توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است: