بررسی اثر پوشش دهی با صمغ های گزانتان و دانه بالنگو بر زمان خشک شدن برش های زردآلو در سامانه فروسرخ

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 44

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_FSCT-18-111_023

تاریخ نمایه سازی: 5 آذر 1402

Abstract:

پوشش دهی میوه ها با استفاده از صمغ های خوراکی باعث افزایش کیفیت ظاهری، بهبود رنگ و کاهش چروکیدگی آنها در انتهای فرآیند خشک کردن می گردد. در این پژوهش صمغ های گزانتان و بالنگو جهت پوشش دهی برش های زردآلو هنگام خشک کردن در سامانه فروسرخ استفاده گردید و سینتیک خشک شدن نمونه ها مدل سازی گردید. در این مطالعه زردآلوها به سه گروه شاهد (بدون پوشش)، پوشش داده شده با صمغ گزانتان و پوشش داده شده با صمغ دانه بالنگو تقسیم شدند و سپس اثر توان لامپ فروسرخ (۱۵۰، ۲۵۰ و ۳۷۵ وات) و فاصله نمونه از لامپ (۵، ۵/۷ و ۱۰ سانتی متر) بر زمان خشک شدن نمونه ها مورد بررسی قرار گرفت. غلظت صمغ استفاده شده ۶/۰ درصد (وزنی/وزنی) و ضخامت برش های زردآلو ۵/۰ سانتی متر در نظر گرفته شد. نتایج خشک کردن نمونه های زردآلوها با روش فروسرخ نشان داد با افزایش توان لامپ و کاهش فاصله نمونه ها از منبع حرارتی، زمان خشک کردن کاهش می یابد. پیش تیمار پوشش دهی باعث افزایش زمان خشک کردن زردآلوها شد و زمان خشک شدن نمونه های پوشش داده شده با صمغ دانه بالنگو طولانی تر بود. میانگین زمان خشک شدن نمونه های شاهد، پوشش داده شده با صمغ گزانتان و بالنگو به ترتیب برابر ۱۱/۷۳ دقیقه، ۰۴/۸۱ دقیقه و ۷۴/۸۳ دقیقه محاسبه گردید. این فرآیند توسط یک شبکه عصبی مصنوعی با ۳ ورودی (نوع پوشش، توان لامپ پرتودهی و فاصله لامپ) و ۱ خروجی (زمان خشک شدن) مدل سازی شد. نتایج مدل سازی به روش شبکه عصبی مصنوعی نشان داد شبکه ای با تعداد ۷ نرون در یک لایه پنهان و با استفاده از تابع فعال سازی سیگموئیدی می تواند زمان خشک شدن زردآلو پوشش داده شده را با استفاده از خشک کن فروسرخ را پیشگویی نماید (۹۷۴/۰r=).

Authors

Maryam Satorabi

MSc Student, Faculty of Agriculture, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran

Fakhreddin Salehi

Assistant Professor, Faculty of Agriculture, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran

Majid Rasouli

Assistant Professor, Faculty of Agriculture, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Salehi, F., Abbasi Shahkoh, Z., Godarzi, M. ۲۰۱۵. Apricot osmotic ...
 • Hassan-Beygi, S. R. ۲۰۰۹. Some physico-mechanical properties of apricot fruit, ...
 • Salehi, F. ۲۰۲۰. Physicochemical characteristics and rheological behaviour of some ...
 • Salehi, F. ۲۰۲۰. Recent applications and potential of infrared dryer ...
 • Hosseini Ghaboos, S. H. Production of pumpkin powder with vacuum-infrared ...
 • Gholipour Shahraki, P., Fazel, M. ۲۰۱۹. Effect of edible coating ...
 • Salehi, F. ۲۰۲۰. Edible coating of fruits and vegetables using ...
 • Doymaz, İ. ۲۰۰۴. Effect of pre-treatments using potassium metabisulphide and ...
 • Salehi, F. ۲۰۲۰. Recent advances in the modeling and predicting ...
 • Ramzi, M., Kashaninejad, M., Salehi, F., Sadeghi Mahoonak, A. R., ...
 • Salehi, F., Razavi, S. M. A. ۲۰۱۶. Modeling of waste ...
 • Salehi, F., Razavi, S. M. A. ۲۰۱۲. Dynamic modeling of ...
 • Nimmol, C. ۲۰۱۰. Vacuum far-infrared drying of foods and agricultural ...
 • Pan, Z., Shih, C., McHugh, T. H., Hirschberg, E. ۲۰۰۸. ...
 • Doymaz, İ. ۲۰۱۲. Infrared drying of sweet potato (Ipomoea batatas ...
 • Hebbar, H. U., Vishwanathan, K., Ramesh, M. ۲۰۰۴. Development of ...
 • Bahramparvar, M., Salehi, F., Razavi, S. ۲۰۱۴. Predicting total acceptance ...
 • Rasouli, M. ۲۰۱۸. Convective drying of garlic (Allium sativum L.): ...
 • Salehi, F., Abbasi Shahkoh, Z., Godarzi, M. ۲۰۱۵. Apricot osmotic ...
 • Hassan-Beygi, S. R. ۲۰۰۹. Some physico-mechanical properties of apricot fruit, ...
 • Salehi, F. ۲۰۲۰. Physicochemical characteristics and rheological behaviour of some ...
 • Salehi, F. ۲۰۲۰. Recent applications and potential of infrared dryer ...
 • Hosseini Ghaboos, S. H. Production of pumpkin powder with vacuum-infrared ...
 • Gholipour Shahraki, P., Fazel, M. ۲۰۱۹. Effect of edible coating ...
 • Salehi, F. ۲۰۲۱. Edible coating of fruits and vegetables using ...
 • Doymaz, İ. ۲۰۰۴. Effect of pre-treatments using potassium metabisulphide and ...
 • Garcia, C. C., Caetano, L. C., de Souza Silva, K., ...
 • Seraji, A., Ghanbarzadeh, M., Sowti, M., Movahhed, S. ۲۰۱۲. The ...
 • Gounga, M. E., Xu, S. Y., Wang, Z., Yang, W. ...
 • Salehi, F. ۲۰۲۰. Recent advances in the modeling and predicting ...
 • Ramzi, M., Kashaninejad, M., Salehi, F., Sadeghi Mahoonak, A. R., ...
 • Salehi, F., Razavi, S. M. A. ۲۰۱۶. Modeling of waste ...
 • Salehi, F., Razavi, S. M. A. ۲۰۱۲. Dynamic modeling of ...
 • Nimmol, C. ۲۰۱۰. Vacuum far-infrared drying of foods and agricultural ...
 • Pan, Z., Shih, C., McHugh, T. H., Hirschberg, E. ۲۰۰۸. ...
 • Doymaz, İ. ۲۰۱۲. Infrared drying of sweet potato (Ipomoea batatas ...
 • Hebbar, H. U., Vishwanathan, K., Ramesh, M. ۲۰۰۴. Development of ...
 • Bahramparvar, M., Salehi, F., Razavi, S. ۲۰۱۴. Predicting total acceptance ...
 • Rasouli, M. ۲۰۱۸. Convective drying of garlic (Allium sativum L.): ...
 • نمایش کامل مراجع