بررسی ویژگی های ضد میکروبی و ایزوترم جذب تعادلی رطوبت بایونانوکامپوزیت نشاسته کاساوا/نانو دی اکسید تیتانیوم/اسانس نعنا فلفلی

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 31

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_FSCT-18-111_017

تاریخ نمایه سازی: 5 آذر 1402

Abstract:

هدف از این تحقیق، بررسی اثر ترکیبی نانودی اکسید تیتانیوم (TiO۲-N) و اسانس نعناع فلفلی بر  ایزوترم جذب رطوبت تعادلی رطوبت فیلم نشاسته کاساوا و اثر آن فیلم بر معادله رشد میکروبی استافیلوکوکوس اورئوس بود. برای این منظور، فیلم بایوکامپوزیتی نشاسته کاساوا، با افزودن ۱، ۳ و ۵ درصد TiO۲-N، ۱، ۲ و ۳ درصد اسانس نعناع فلفلی و گلیسرول (به عنوان پلاستی سایزر) توسط روش قالب گیری (کاستینگ) تهیه شد. ایزوترم جذب رطوبت تعادلی و فعالیت ضدباکتریایی فیلم های نانوبایوکامپوزیتی تولید شده در مقابل استافیلوکوکوس اورئوس مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج حاصله نشان داد که با افزودن نانوذرات و اسانس به بایوکامپوزیت های نشاسته ای، ایزوترم جذب رطوبت تعادلی به سمت محتوای رطوبت پایین تر جابه جا شد. نتایج آزمون های میکروبی بیان کرد که فیلم نشاسته کاساوای خالص (شاهد) فاقد فعالیت ضدباکتریایی در مقابل استافیلوکوکوس اورئوس بود و افزایش غلظت نانوذرات و اسانس نعناع فلفلی در فیلم های نشاسته ای منجر به افزایش معنی دار فعالیت ضدباکتریایی گردید (p<۰.۰۵). با این حال، فعالیت ضدباکتریایی TiO۲-N بالاتر از اسانس نعناع فلفلی بود. افزودن TiO۲-N و اسانس نعناع، فاز تاخیری در منحنی رشد میکروبی را افزایش و فاز لگاریتمی را کاهش داد. در نهایت، بر طبق نتایج حاصله در این تحقیق می توان نتیجه گرفت که تلفیق ترکیب TiO۲-N و اسانس نعناع فلفلی سبب بهبود فعالیت ضدباکتریایی بایوکامپوزیت های برپایه نشاسته کاساوا در مقابل استافیلوکوکوس اورئوس گردید و از این فیلم های بایونانوکامپوزیتی می توان جهت بسته بندی و توسعه دوره ماندگاری محصولات غذایی استفاده نمود.

Authors

Simin Noorian

Islamic Azad University, Damghan Branch

Abdorreza Mohammadi Nafchi

Universiti Sains Malaysia

Marzieh Bolandi

Islamic Azad University, Damghan Branch

Maryam Jokar

Technical University of Denmark

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Akbariazam, M., Ahmadi, M., Javadian, N. & Mohammadi Nafchi, A. ...
 • Siracusa, V., Rocculi, P., Romani, S. & Dalla Rosa, M. ...
 • Rhim, J.W. & Ng, P.K.W. ۲۰۰۷. Natural biopolymer-based nanocom-positefilms for ...
 • Kalambur, S. & Rizvi, S.S. ۲۰۰۶. An overview of starch-based ...
 • BeMiller, J. & Whistler, R. ۲۰۰۹. Starch: chemistry and technology. ...
 • Pandey, J.K. & Singh, R.P. ۲۰۰۵. Green nanocomposites from renewable ...
 • Marvizadeh, M. M., Oladzadabbasabadi, N., Nafchi, A. M. & Jokar, ...
 • Okamoto, M. ۲۰۰۵. Handbook of biodegradable polymeric materials and their ...
 • Nafchi, A.M., Nassiri, R., Sheibani, S., Ariffin, F. & Karim, ...
 • Nafchi, A. M., & Alias, A. K. ۲۰۱۳. Mechanical, barrier, ...
 • Chun, N. & CMHea, L. ۲۰۰۷. Silver nanoparticles: partial oxidation ...
 • Arezoo, E., Mohammadreza, E., Maryam, M., & Abdorreza, M. N. ...
 • STAN, C. Codex General Standard for Food Additives (GSFA). ۲۰۰۸.Online ...
 • Hosseini, S. F., Zand, M., Rezaei, M. & Farahmandghavi, F. ...
 • Jafarzadeh, S., Jafari, S. M., Salehabadi, A., Nafchi, A. M., ...
 • Daneshzadeh, M. S., Abbaspour, H., Amjad, L., & Nafchi, A. ...
 • Andoğan, B.C., Baydar, H., Kaya, S., Demirci, M., Özbaşar, D. ...
 • Mimica-Dukić, N., Bozin, B., Soković, M., Mihajlović, B. & Matavulj, ...
 • Teymourpour, Sh., Abdorreza, M.N. & Fariborz, N. ۲۰۱۵. Functional, thermal, ...
 • Sánchez-González, L., Cháfer, M., Chiralt, A. & González-Martínez, C. ۲۰۱۰. ...
 • Bertuzzi, M.A., Castro Vidaurre, E.F., Armada, M. & Gottifredi, J.C. ...
 • Ghazihoseini, S., Alipoormazandarani, N. & Mohammadi Nafchi, A. ۲۰۱۵. The ...
 • Maizura, M., Fazilah, A., Norziah, M. & Karim, A. ۲۰۰۷. ...
 • Zwietering, M.H., Jongenburger, I., Rombouts, F.M. & Van’t Riet, K. ...
 • Zeppa, C., Gouanve, F. & Espuche, E. ۲۰۰۹. Effect of ...
 • Müller, C. M. O., Laurindo, J. B. & Yamashita, F. ...
 • Tabari, M. ۲۰۱۸. Characterization of a new biodegradable edible film ...
 • Galus, S. & Kadzinska, J. ۲۰۱۶. Moisture Sensitivity, Optical, Mechanical ...
 • Zhou, J., Wang, S. & Gunasekaran, S. ۲۰۰۹. Preparation and ...
 • Mirzajani, F., Aliahmadi, A. & Esmaeili, M.S.J. ۲۰۱۱. Antibacterial effect ...
 • Panyala, N.M., Penamendez, E. & Havel, M.J. ۲۰۰۸. Silver or ...
 • Kabir, F., Katayama, S., Tanji, N. & Nakamura, S. ۲۰۱۴. ...
 • Sivropoulou, A., Kokkini, S., Lanaras, T., Arsenakis, M., Papaniko laou, ...
 • Yuan, Z., Lv, H., Yang, B., Chen, X. & Sun, ...
 • Sun, L., Sun, J., Chen, L., Niu, P., Yang, X. ...
 • Izadi, Z., Ahmadvand, G., Esna-Ashari, M., Piri, K. & Davoodi, ...
 • Akbariazam, M., Ahmadi, M., Javadian, N. & Mohammadi Nafchi, A. ...
 • Siracusa, V., Rocculi, P., Romani, S. & Dalla Rosa, M. ...
 • Rhim, J.W. & Ng, P.K.W. ۲۰۰۷. Natural biopolymer-based nanocom-positefilms for ...
 • Kalambur, S. & Rizvi, S.S. ۲۰۰۶. An overview of starch-based ...
 • BeMiller, J. & Whistler, R. ۲۰۰۹. Starch: chemistry and technology. ...
 • Pandey, J.K. & Singh, R.P. ۲۰۰۵. Green nanocomposites from renewable ...
 • Marvizadeh, M. M., Oladzadabbasabadi, N., Nafchi, A. M. & Jokar, ...
 • Okamoto, M. ۲۰۰۵. Handbook of biodegradable polymeric materials and their ...
 • Nafchi, A.M., Nassiri, R., Sheibani, S., Ariffin, F. & Karim, ...
 • Nafchi, A. M., & Alias, A. K. ۲۰۱۳. Mechanical, barrier, ...
 • Arezoo, E., Mohammadreza, E., Maryam, M., & Abdorreza, M. N. ...
 • STAN, C. Codex General Standard for Food Additives (GSFA). ۲۰۰۸.Online ...
 • Hosseini, S. F., Zand, M., Rezaei, M. & Farahmandghavi, F. ...
 • Jafarzadeh, S., Jafari, S. M., Salehabadi, A., Nafchi, A. M., ...
 • Daneshzadeh, M. S., Abbaspour, H., Amjad, L., & Nafchi, A. ...
 • Andoğan, B.C., Baydar, H., Kaya, S., Demirci, M., Özbaşar, D. ...
 • Mimica-Dukić, N., Bozin, B., Soković, M., Mihajlović, B. & Matavulj, ...
 • Teymourpour, Sh., Abdorreza, M.N. & Fariborz, N. ۲۰۱۵. Functional, thermal, ...
 • Sánchez-González, L., Cháfer, M., Chiralt, A. & González-Martínez, C. ۲۰۱۰. ...
 • Bertuzzi, M.A., Castro Vidaurre, E.F., Armada, M. & Gottifredi, J.C. ...
 • Ghazihoseini, S., Alipoormazandarani, N. & Mohammadi Nafchi, A. ۲۰۱۵. The ...
 • Maizura, M., Fazilah, A., Norziah, M. & Karim, A. ۲۰۰۷. ...
 • Zwietering, M.H., Jongenburger, I., Rombouts, F.M. & Van’t Riet, K. ...
 • Zeppa, C., Gouanve, F. & Espuche, E. ۲۰۰۹. Effect of ...
 • Müller, C. M. O., Laurindo, J. B. & Yamashita, F. ...
 • Tabari, M. ۲۰۱۸. Characterization of a new biodegradable edible film ...
 • Galus, S. & Kadzinska, J. ۲۰۱۶. Moisture Sensitivity, Optical, Mechanical ...
 • Zhou, J., Wang, S. & Gunasekaran, S. ۲۰۰۹. Preparation and ...
 • Mirzajani, F., Aliahmadi, A. & Esmaeili, M.S.J. ۲۰۱۱. Antibacterial effect ...
 • Panyala, N.M., Penamendez, E. & Havel, M.J. ۲۰۰۸. Silver or ...
 • Kabir, F., Katayama, S., Tanji, N. & Nakamura, S. ۲۰۱۴. ...
 • Sivropoulou, A., Kokkini, S., Lanaras, T., Arsenakis, M., Papaniko laou, ...
 • Yuan, Z., Lv, H., Yang, B., Chen, X. & Sun, ...
 • Sun, L., Sun, J., Chen, L., Niu, P., Yang, X. ...
 • Izadi, Z., Ahmadvand, G., Esna-Ashari, M., Piri, K. & Davoodi, ...
 • نمایش کامل مراجع