پیش بینی سینتیک خشک کردن توت سفید در خشک کن مایکرویو- هوای داغ: مقایسه بین مدل های ریاضی، شبکه های عصبی مصنوعی و انفیس

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 79

This Paper With 19 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_FSCT-16-88_017

تاریخ نمایه سازی: 5 آذر 1402

Abstract:

هدف از این پژوهش، تعیین سینتیک، ضریب پخش رطوبت موثر، انرژی فعال سازی، انرژی مصرفی ویژه و همچنین پیش بینی نسبت رطوبت توت سفید در طی فرآیند خشک کردن با خشک کن مایکرویو- هوای داغ به کمک مدل های ریاضی، شبکه های عصبی مصنوعی (ANN) و انفیس (ANFIS) است. خشک کردن محصول در سه دمای ۴۰، ۵۵ و°C ۷۰، در سه سرعت جریان هوای ۵/۰،۱ و m/s ۵/۱ و سه توان مایکرویوو ۲۷۰ ،۴۵۰ و W ۶۳۰ انجام شد. برای انتخاب یک منحنی خشک کردن مناسب، ده مدل لایه نازک خشک شدن، شبکه های عصبی مصنوعی و انفیس به داده های آزمایشگاهی برازش شد. نتایج نشان داد که بیشترین و کمترین مقدار ضریب پخش رطوبت موثر به ترتیب (m۲/s ۹-۱۰×۵۶/۳ و کمترین مقدار m۲/s۱۰-۱۰×۸۶/۳) به دست آمد. همچنین کمترین و بیشترین مقدار انرژی مصرفی ویژه به ترتیب ۵۴/۴۸ وMj/kg ۸۸/۱۳۸۰ محاسبه شد. در میان مدل های ریاضی مورد تحقیق مدلPage بهترین مدل برای تشریح رفتار خشک شدن لایه نازک توت را داشت. نتایج نشان داد مقادیر خطای میانگین مربعات ( )، برای مدل های ریاضی، ANN، و ANFISبه ترتیب ۰۰۵۹/۰، ۰۰۵۲/۰ و ۰۰۴۴/۰ به دست آمد. بنابراین مدل ANFIS با بیشترین مقدار ضریب همبستگی (۹۹۹۹۵/۰= )، کمترین درصد میانگین خطای نسبی (۸۴/۱= ) و خطای میانگین مربعات (۰۰۴۴/۰= ) برای ارزیابی نسبت رطوبت در مقایسه با سایر روش های اجرا شده در این پژوهش به عنوان بهترین مدل انتخاب شد

Keywords:

Authors

Mohammad Kaveh

Ph.D. student, Department of Biosystems Engineering, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran.

Ahmad Jahanbakhshi

Ph.D. student, Department of Biosystems Engineering, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran.

Iman golpour

Department of Biosystems Engineering, Faculty of Agriculture, Urmia University, Urmia, Iran

Trahom Mesri Gandshmin

Associate Professor, Department of Biosystems Engineering, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran

Yousef Abbaspour-Gilandeh

Professor, Department of Biosystems Engineering, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran.

Shahpour Jahedi Rad

Department of Agricultural Sciences, University of Payam Noor, Tehran, Iran.

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Azadbakht, M., Rezaei Asl, A., Asghari, A. and Gholikhani, A. ...
 • Krulis, M., Kuhnert, S., Leiker, M. and Rohm, H. (۲۰۰۵). ...
 • Benmakhlouf, N., Azzouz, S., Monzó Cabrera, J., Khdhira, H. and ...
 • Momenzadeh, L., Zomorodian, A. and Mowla, D. (۲۰۱۱). Experimental and ...
 • Sharifian, F., Motlagh, A.M. and Nikbakht, A.M. (۲۰۱۲). Pulsed microwave ...
 • Seremet, L., Botez, E., Nistor, O., Andronoiu, D.G. and Mocanu, ...
 • Torki-Harchegani, M., Ghanbarian, D., Pirbalouti, A.G. and Sadeghi, M. (۲۰۱۶). ...
 • Horuz, E., Bozkurt, H., Karataş, H. and Maskan, M. (۲۰۱۸). ...
 • Kaveh, M., Abbaspour-Gilandeh, Y., Amiri Chayjan, R., Taghinezhad, E. and ...
 • Movagharnejad, K. and Nikzad, M. (۲۰۰۷). Modeling of tomato drying ...
 • Kaveh, M., Amiri Chayjan, R. and Khezri, B. (۲۰۱۸). Modeling ...
 • Tavakolipour, H., Mokhtarian, M. and Kalbasi-Ashtari, A. (۲۰۱۴) Intelligent monitoring ...
 • Ziaforoughi, A., Yousefi, A.R. and Razavi, S.M.A. (۲۰۱۶). A comparative ...
 • Kayran, S. and Doymaz, I. (۲۰۱۷). Determination of drying kinetics ...
 • Kaveh, M. and Amiri Chayjan, R. (۲۰۱۷). Modeling thin-layer drying ...
 • Beigi, M. (۲۰۱۷). Thin layer drying of wormwood (Artemisia absinthium ...
 • Kaveh, M., Amiri Chayjan, R. and Nikbakht, A.M. (۲۰۱۷). Mass ...
 • Junqueira, J.R.D.J., Correa, J.L.G., Oliveira, H.M.D., Avelar, R.I.S. and Pio, ...
 • Jiang, J., Dang, L., Tan, H., Pan, B. and Wei, ...
 • Mghazli, S., Ouhammou, M., Hidar, N., Lahnine, L., Idlimam, A. ...
 • Doymaz, I. (۲۰۱۲). Drying of potato slices: Effect of pretreatments ...
 • Lakshmi, D.V.N., Muthukumar, P., Layek, A. and Nayak, P.K. (۲۰۱۸). ...
 • Lopez, J., Vega-Galvez, A., Rodríguez, A., Uribe, E. and Díaz, ...
 • Arabi, M., Faezipour, M.M., Layeghi, M., Khanali M. and Hosseinabadi ...
 • Motevali, A. and Tabatabaei, S.R. (۲۰۱۷). A comparison between pollutants ...
 • Mahjoorian, A., Mokhtarian, M. Fayyaz, N. Rahmati, F. Sayyadi, S. ...
 • Motahari-Nezhad, M. and Mazidi. M. S. (۲۰۱۶). An adaptive neuro-fuzzy ...
 • Tao, Y., Li, Y., Zhou, R., Chu, D.T., Su, L., ...
 • Khoshnevisan, B., Rafiee, S., Omid, M. and Mousazadeh, H. (۲۰۱۴). ...
 • Basser, H., Karami, H., Shamshirband, S., Akib, S., Amirmojahedi, M., ...
 • Al-Mahasneh, M., Aljarrah, M., Rababah, T. and Alu’datt, M. (۲۰۱۶). ...
 • Armaghani, D.J., Mohamad, E.T., Hajihassani, M., Yagiz, S. and Motaghedi, ...
 • Horuz, E., Bozkurt, H., Karatas, H. and Maskan, M. (۲۰۱۷). ...
 • Jiao, A., Xu, X. and Jin, Z. (۲۰۱۴). Modelling of ...
 • Lechtanska, J.M., Szadzinska, J. and Kowalski, S.J. (۲۰۱۵). Microwave- and ...
 • Bhattacharya, M., Srivastav, P.P. and Mishra, H.N. (۲۰۱۵). Thin-layer modeling ...
 • Izli, N., Izli, G. and Taskin. O. (۲۰۱۷). Drying kinetics, ...
 • Salim, N.S.M.D., Gariépy,Y. and Raghavan, V. (۲۰۱۷). Hot air drying ...
 • Malekjani, N., Emam-Djomeh, Z., Hashemabadi, S.H. and Askari, G.R. (۲۰۱۷). ...
 • Das, I. and Arora, A. (۲۰۱۸). Alternate microwave and convective ...
 • Rodríguez, J., Clemente, G. Sanjuán, N. and Bon, J. ۲۰۱۴. ...
 • Beigi, M., Torki-Harchegani, M. and Mahmoodi-Eshkaftaki, M. (۲۰۱۷). Prediction of ...
 • Kaveh, M., Jahanbakhshi, A., Abbaspour-Gilandeh, Y., Taghinezhad, E. and Moghimi, ...
 • Kaveh, M., Sharabiani, V. R., Amiri Chayjan, R., Taghinezhad E., ...
 • Azadbakht, M., Rezaei Asl, A., Asghari, A. and Gholikhani, A. ...
 • Krulis, M., Kuhnert, S., Leiker, M. and Rohm, H. (۲۰۰۵). ...
 • Benmakhlouf, N., Azzouz, S., Monzó Cabrera, J., Khdhira, H. and ...
 • Momenzadeh, L., Zomorodian, A. and Mowla, D. (۲۰۱۱). Experimental and ...
 • Sharifian, F., Motlagh, A.M. and Nikbakht, A.M. (۲۰۱۲). Pulsed microwave ...
 • Seremet, L., Botez, E., Nistor, O., Andronoiu, D.G. and Mocanu, ...
 • Torki-Harchegani, M., Ghanbarian, D., Pirbalouti, A.G. and Sadeghi, M. (۲۰۱۶). ...
 • Horuz, E., Bozkurt, H., Karataş, H. and Maskan, M. (۲۰۱۸). ...
 • Kaveh, M., Abbaspour-Gilandeh, Y., Amiri Chayjan, R., Taghinezhad, E. and ...
 • Movagharnejad, K. and Nikzad, M. (۲۰۰۷). Modeling of tomato drying ...
 • Kaveh, M., Amiri Chayjan, R. and Khezri, B. (۲۰۱۸). Modeling ...
 • Tavakolipour, H., Mokhtarian, M. and Kalbasi-Ashtari, A. (۲۰۱۴) Intelligent monitoring ...
 • Ziaforoughi, A., Yousefi, A.R. and Razavi, S.M.A. (۲۰۱۶). A comparative ...
 • Kayran, S. and Doymaz, I. (۲۰۱۷). Determination of drying kinetics ...
 • Kaveh, M. and Amiri Chayjan, R. (۲۰۱۷). Modeling thin-layer drying ...
 • Beigi, M. (۲۰۱۷). Thin layer drying of wormwood (Artemisia absinthium ...
 • Kaveh, M., Amiri Chayjan, R. and Nikbakht, A.M. (۲۰۱۷). Mass ...
 • Junqueira, J.R.D.J., Correa, J.L.G., Oliveira, H.M.D., Avelar, R.I.S. and Pio, ...
 • Jiang, J., Dang, L., Tan, H., Pan, B. and Wei, ...
 • Mghazli, S., Ouhammou, M., Hidar, N., Lahnine, L., Idlimam, A. ...
 • Doymaz, I. (۲۰۱۲). Drying of potato slices: Effect of pretreatments ...
 • Lakshmi, D.V.N., Muthukumar, P., Layek, A. and Nayak, P.K. (۲۰۱۸). ...
 • Lopez, J., Vega-Galvez, A., Rodríguez, A., Uribe, E. and Díaz, ...
 • Arabi, M., Faezipour, M.M., Layeghi, M., Khanali M. and Hosseinabadi ...
 • Motevali, A. and Tabatabaei, S.R. (۲۰۱۷). A comparison between pollutants ...
 • Mahjoorian, A., Mokhtarian, M. Fayyaz, N. Rahmati, F. Sayyadi, S. ...
 • Motahari-Nezhad, M. and Mazidi. M. S. (۲۰۱۶). An adaptive neuro-fuzzy ...
 • Tao, Y., Li, Y., Zhou, R., Chu, D.T., Su, L., ...
 • Khoshnevisan, B., Rafiee, S., Omid, M. and Mousazadeh, H. (۲۰۱۴). ...
 • Basser, H., Karami, H., Shamshirband, S., Akib, S., Amirmojahedi, M., ...
 • Al-Mahasneh, M., Aljarrah, M., Rababah, T. and Alu’datt, M. (۲۰۱۶). ...
 • Armaghani, D.J., Mohamad, E.T., Hajihassani, M., Yagiz, S. and Motaghedi, ...
 • Horuz, E., Bozkurt, H., Karatas, H. and Maskan, M. (۲۰۱۷). ...
 • Jiao, A., Xu, X. and Jin, Z. (۲۰۱۴). Modelling of ...
 • Lechtanska, J.M., Szadzinska, J. and Kowalski, S.J. (۲۰۱۵). Microwave- and ...
 • Bhattacharya, M., Srivastav, P.P. and Mishra, H.N. (۲۰۱۵). Thin-layer modeling ...
 • Izli, N., Izli, G. and Taskin. O. (۲۰۱۷). Drying kinetics, ...
 • Salim, N.S.M.D., Gariépy,Y. and Raghavan, V. (۲۰۱۷). Hot air drying ...
 • Malekjani, N., Emam-Djomeh, Z., Hashemabadi, S.H. and Askari, G.R. (۲۰۱۷). ...
 • Das, I. and Arora, A. (۲۰۱۸). Alternate microwave and convective ...
 • Rodríguez, J., Clemente, G. Sanjuán, N. and Bon, J. ۲۰۱۴. ...
 • Beigi, M., Torki-Harchegani, M. and Mahmoodi-Eshkaftaki, M. (۲۰۱۷). Prediction of ...
 • Kaveh, M., Jahanbakhshi, A., Abbaspour-Gilandeh, Y., Taghinezhad, E. and Moghimi, ...
 • Kaveh, M., Sharabiani, V. R., Amiri Chayjan, R., Taghinezhad E., ...
 • نمایش کامل مراجع