پیشایندهای موقعیتی رضایت کاربران از سیستم ها و فناوری اطلاعات

Publish Year: 1392
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 48

This Paper With 20 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_ORMR-3-4_007

تاریخ نمایه سازی: 8 آذر 1402

Abstract:

این پژوهش با هدف طراحی، آزمون مدل پیشایندهای موقعیتی رضایت کاربران سیستم ها و فناوری اطلاعات در سازمان های اجرایی انجام شده است. برای انجام پژوهش، پرسشنامه هایی برای سنجش متغیرهای پژوهش تهیه و پس از اطمینان از پایایی و روایی محتوا در بین نمونه ۳۷۹ نفری از کارکنان قلمرو مکانی توزیع شد. برای بررسی فرضیه های پژوهش، نخست مدل های اندازه گیری برآورد و آزمون شد، سپس داده ها به مدل های معادله ساختاری برآزش شدند. بر اساس نتایج به دست آمده از پژوهش معلوم شد که همه عوامل موقعیتی، بجز پشتیبانی زیرساختاری در ادراک سهولت استفاده از سیستم ها و فناوری اطلاعات اثر مثبت معناداری دارند، ضمن اینکه ادراک از سهولت استفاده سیستم ها و فناوری اطلاعات نیز به نوبه خود در رضایت کاربران آن ها اثر مثبت دارد. دوم اینکه از میان عوامل موقعیتی، تنها تناسب کار و فناوری و پشتیبانی فنی در ادراک سودمندی سیستم ها و فناوری اطلاعات اثر مثبت معنادار دارند؛ هر چند معناداری تاثیر ادراک سودمندی سیستم ها و فناوری اطلاعات در رضایت کاربران تایید نشد. در نهایت معلوم شد، تنها مشارکت کاربر است که به طور مستقیم در رضایت کاربر اثر مثبت دارد. همچنین مطالعه فرعی پژوهش نشان داد که متغیر ادراک سودمندی نقش تعدیل گری در تاثیر ادراک سهولت استفاده از سیستم ها و فناوری اطلاعات در رضایت کاربر دارد.

Authors

مصطفی هادوی نژاد

Assist professor, Department of Management, Vali-e-Asr University, Rafsanjan, Iran

هدی محمود جانلو

M.A. of Public Management, Department of Management, Vali-e-Asr University, Rafsanjan, Iran

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Lee S., Kim K.; "Factors affecting the implementation success of ...
 • Ainin S., Bahri S., Ahmad A.; "Evaluating portal performance: A ...
 • Mahmood A. M., Burn J. M., Gemoets L. A., Jacquez ...
 • Deng L., Turner D. E., Gehling R., Prince B.; "User ...
 • Yen D. C., Wu C. S., Cheng F. F., Huang ...
 • Pai F. Y., Huang K. I.; "Applying the technology acceptance ...
 • Hsin Chang H.; "Task-technology fit and user acceptance of online ...
 • Rouibah K., Hamdy H. I., Al-Enezi M. Z.; "Effect of ...
 • DeLone W. H., McLean E. R.; "Information systems success: The ...
 • Applegate R.; "Models of user satisfaction: understanding false positives"; RQ-American ...
 • Lee S. Y. T., Kim H. W., Gupta S.; "Measuring ...
 • Bhattacherjee A., Hikmet N.; "Reconceptualizing organizational support and its effect ...
 • Davis F. D.; "Perceived usefulness, perceived ease of use, and ...
 • Igbaria M., Zinatelli N., Cragg P., Cavaye A. L. M.; ...
 • Gelderman M.; The relation between user satisfaction, usage of information ...
 • Goodhue D. L.; "Understanding user evaluations of information systems"; Management ...
 • Dishaw M. T., Strong D. M.; "Extending the technology acceptance ...
 • Grunwald H.; "Factors affecting faculty adoption and sustained use of ...
 • Taylor S., Todd P. A.; Understanding information technology usage: A ...
 • Barton L. D., Deschamps I.; Managerial influence in the implementation ...
 • Lucas Jr H. C.; Performance and the use of an ...
 • Zain M., Rose R. C., Abdullah I., Masrom M.; The ...
 • Igbaria M., Iivari J., Maragahh H.; Why do individuals use ...
 • Olson M. H., Lucas Jr H. C.; The impact of ...
 • Seddon P. B.; A respecification and extension of the DeLone ...
 • Karahanna E., Straub D. W.; The psychological origins of perceived ...
 • Raymond L.; Organizational context and information systems success: A contingency ...
 • Guimaraes T., Igbaria M., Lu M.; The determinants of DSS ...
 • Cash J., McFarlan F., McKinney J., Applegate L.; Corporate Information ...
 • Chanopas A., Krairit D.; Managing information technology infrastructure: A new ...
 • Alam I.; An exploratory investigation of user involvement in new ...
 • Zaichkowsky J. L.; Measuring the involvement construct; Journal of Consumer ...
 • Barki H., Hartwick J.; Rethinking the concept of user involvement; ...
 • Mckeen J. D., Guimaraes T.; Successful strategies for user participation ...
 • Igbaria M.; End-user computing effectiveness: A structural equation model; Omega, ...
 • Guimaraes T., Igbaria M.; Client/server system success: Exploring the human ...
 • Franz C. R.; Organizational, factors affecting user involvement formation systems ...
 • Maish A. M.; A user's behavior toward his MIS; MIS ...
 • Krejcie R., Morgan D.; Determining sample size for research activities"; ...
 • Wanous J., Riechers E., Hudy M. J.; Overall job satisfaction: ...
 • Harman D.; "A single factor test of common method variance"; ...
 • Shomaker R., Lomax R. E.; A Beginner’s Guide to Structural ...
 • Lee S., Kim K.; "Factors affecting the implementation success of ...
 • Ainin S., Bahri S., Ahmad A.; "Evaluating portal performance: A ...
 • Mahmood A. M., Burn J. M., Gemoets L. A., Jacquez ...
 • Deng L., Turner D. E., Gehling R., Prince B.; "User ...
 • Yen D. C., Wu C. S., Cheng F. F., Huang ...
 • Pai F. Y., Huang K. I.; "Applying the technology acceptance ...
 • Hsin Chang H.; "Task-technology fit and user acceptance of online ...
 • Rouibah K., Hamdy H. I., Al-Enezi M. Z.; "Effect of ...
 • DeLone W. H., McLean E. R.; "Information systems success: The ...
 • Applegate R.; "Models of user satisfaction: understanding false positives"; RQ-American ...
 • Lee S. Y. T., Kim H. W., Gupta S.; "Measuring ...
 • Bhattacherjee A., Hikmet N.; "Reconceptualizing organizational support and its effect ...
 • Davis F. D.; "Perceived usefulness, perceived ease of use, and ...
 • Igbaria M., Zinatelli N., Cragg P., Cavaye A. L. M.; ...
 • Gelderman M.; The relation between user satisfaction, usage of information ...
 • Goodhue D. L.; "Understanding user evaluations of information systems"; Management ...
 • Dishaw M. T., Strong D. M.; "Extending the technology acceptance ...
 • Grunwald H.; "Factors affecting faculty adoption and sustained use of ...
 • Taylor S., Todd P. A.; Understanding information technology usage: A ...
 • Barton L. D., Deschamps I.; Managerial influence in the implementation ...
 • Lucas Jr H. C.; Performance and the use of an ...
 • Zain M., Rose R. C., Abdullah I., Masrom M.; The ...
 • Igbaria M., Iivari J., Maragahh H.; Why do individuals use ...
 • Olson M. H., Lucas Jr H. C.; The impact of ...
 • Seddon P. B.; A respecification and extension of the DeLone ...
 • Karahanna E., Straub D. W.; The psychological origins of perceived ...
 • Raymond L.; Organizational context and information systems success: A contingency ...
 • Guimaraes T., Igbaria M., Lu M.; The determinants of DSS ...
 • Cash J., McFarlan F., McKinney J., Applegate L.; Corporate Information ...
 • Chanopas A., Krairit D.; Managing information technology infrastructure: A new ...
 • Alam I.; An exploratory investigation of user involvement in new ...
 • Zaichkowsky J. L.; Measuring the involvement construct; Journal of Consumer ...
 • Barki H., Hartwick J.; Rethinking the concept of user involvement; ...
 • Mckeen J. D., Guimaraes T.; Successful strategies for user participation ...
 • Igbaria M.; End-user computing effectiveness: A structural equation model; Omega, ...
 • Guimaraes T., Igbaria M.; Client/server system success: Exploring the human ...
 • Franz C. R.; Organizational, factors affecting user involvement formation systems ...
 • Maish A. M.; A user's behavior toward his MIS; MIS ...
 • Krejcie R., Morgan D.; Determining sample size for research activities"; ...
 • Wanous J., Riechers E., Hudy M. J.; Overall job satisfaction: ...
 • Harman D.; "A single factor test of common method variance"; ...
 • Shomaker R., Lomax R. E.; A Beginner’s Guide to Structural ...
 • نمایش کامل مراجع