آقای دکتر Mostafa Hadavinejad

Dr. Mostafa Hadavinejad

دانشیار گروه مدیریت، دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان،

فرد مهم علمی - Researcher ID: (397577)

10
49
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers