بررسی و تحلیل مبانی تاویل گرایی در میراث نقد ادبی پورنامداریان

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 52

This Paper With 46 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_LCQFN-14-56_005

تاریخ نمایه سازی: 8 آذر 1402

Abstract:

در این مقاله، آثار نقدی پورنامداریان با رویکرد هرمنوتیک فلسفی تحلیل و بازخوانی میشود. مسئله این است که آیا فلسفه هرمنوتیکی در آثار نقدی نویسنده مورد نظر مبنای تفسیر آثار ادبی قرار گرفته است و اگر چنین است، چه مفاهیم و موضوعات هرمنوتیکی مبانی کار او را تشکیل میدهد. فلسفه هرمنوتیکی با  بسیاری از موضوعات و مفاهیم خود در نقد ادبی نفوذ کرده است. به نظر میرسد پورنامداریان نیز در آثار خود از بسیاری از این مفاهیم بهره برده و بسیاری از جلوهها و اندیشههای برآمده از این فلسفه مبنای کار وی در نقد و تحلیل آثار ادبی قرار گرفته است. اما او در بهرهگیری از این مفاهیم، صرفا خود را در محدوده منتقد مقلد قرار نداده است که تحت تاثیر یکی از رویکردهای اندیشگانی مرتبط با هرمنوتیک فلسفی قرار گرفته باشد؛ بلکه وی علاوه بر آگاهی از دانش جهانی نقد در زمینه هرمنوتیک (علم تاویل جدید)، با تکیه بر میراث تاویل، مخاطب را با چشمانداز جدیدی در زمینه نقد ادبی روشمند آشنا میکند. عنوانها و لایههای این مقاله که متاثر از این مفاهیم است، عبارت اند از: تاویل، تکثر معنایی، رمز و تمثیل، اسطورهزدایی در متنهای رمزی، ساختشکنی، گراماتولوژی، نظریه مرگ مولف، بینامتنیت، ابهام و بیمعنایی (چندمعنایی)، التفات و چندمعنایی، ارتباط ساختشکنی و چندمعنایی با شعر تعلیمی و حکمی، چندمعنایی و تعهد اجتماعی در شعر و ادب. وی در آثار نقدی خود گاه این موضوعات را به طور مستقیم تحلیل و بررسی کرده و گاهی نیز در مقام رویکردی مخصوص چنان در آثارش حل و هضم و جذب نموده که آنها را چون گفتمانی ازآن خود کرده است.

Authors

اسماعیل گلرخ ماسوله

Imam Khomeini International University

ابراهیم خدایار

Tarbiat Modares University

سید علی قاسم زاده

Imam Khomeini International University

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • QurānAbd-Al- Karimi, B. (۳۰۱۳). Heidegger dar Iran. Tehran: Research Institute ...
 • Corban, H. (۲۰۰۴). Az Heidegger tā Suhrawardi. Hamed Fooladvand (Tr.). ...
 • Eyn-Al-Qozāt, A. (۱۹۸۳). Nāmehā -ye- Eyn-Al-Qozāt. A. Monzavi va A. ...
 • George, Th. (۲۰۲۰). Hermeneutics. Stanford Encyclopedia of Philosophy. Metaphysics Research ...
 • Grondin, J. (۱۹۹۷). Introduction to Philosophical Hermeneutics. New Haven. Yale ...
 • Hafiz, S. M. (۱۹۹۸). Divān-e- Ash'ar. Qazvini and Ghani (Eds.). ...
 • Mozaffari Savoji, M. (۲۰۱۴). Āfāgh va Asrār-e- Aziz-e- Shab. Tehran: ...
 • Poornamdarian, T. (۱۹۹۵a). Didār bā Simorgh; She'r va erfā n ...
 • Poornamdarian, T. (۲۰۱۱a). “Eghtezā- ye- Hal,Zabān- e Ramzi va Tavil-e ...
 • Shāmloo, A. (۲۰۱۹). Ebrāhim dar Ātash. Tehran: Negah. [in Persian]Suhrawardi, ...
 • افلاکی، شمس الدین محمد (۱۳۶۲). مناقب العارفین. به تصحیح تحسین ...
 • احمدی، بابک (۱۳۷۸). ساختار و تاویل متن. چ ۴. تهران: ...
 • پالمر، ریچارد (۱۳۹۸). علم هرمنوتیک. ترجمه محمدسعید حنایی کاشانی. چ ...
 • پورنامداریان، تقی (۱۳۶۳). داستان پیامبران در کلیات شمس. تهران: پژوهشگاه ...
 • پورنامداریان، تقی (۱۳۶۴). رمز و داستان های رمزی در ادب ...
 • پورنامداریان، تقی (۱۳۷۴الف). دیدار با سیمرغ؛ شعر و عرفان و ...
 • پورنامداریان، تقی (۱۳۷۴ب). سفر در مه؛ تاملی در شعر شاملو. ...
 • پورنامداریان، تقی (۱۳۷۷). خانه ام ابری است؛ شعر نیما از ...
 • پورنامداریان، تقی (۱۳۸۰). در سایه آفتاب؛ شعر فارسی و ساخت ...
 • پورنامداریان، تقی (۱۳۸۲). گمشده لب دریا؛ تاملی در معنی و ...
 • پورنامداریان، تقی (۱۳۸۷). «بلاغت مخاطب و گفتگوی با متن». فصلنامه ...
 • پورنامداریان، تقی (۱۳۹۰الف) «اقتضای حال، زبان رمزی و تاویل شعر ...
 • پورنامداریان، تقی (۱۳۹۰ب) عقل سرخ؛ شرح و تاویل داستان های ...
 • پورنامداریان، تقی (۱۳۹۳) «گزاره های زبانی و ادبیت کلام». فصلنامه ...
 • هرمنوتیک و مسئله تاریخمندی فهم انسانی [مقاله ژورنالی]
 • حافظ، شمس الدین محمد (۱۳۷۷). دیوان اشعار. به تصحیح قزوینی ...
 • رضانژاد، غلامحسین (۱۳۶۷). اصول علم بلاغت در زبان فارسی. تهران: ...
 • ریکور، پل (۱۳۸۶). زندگی در دنیای متن. ترجمه بابک احمدی. ...
 • زرین کوب، عبدالحسین (۱۳۷۳). نقد ادبی. چ ۵. تهران: امیرکبیر ...
 • سارتر، ژان پل (بی تا). ادبیات چیست؟. ترجمه ابوالحسن نجفی ...
 • سارتر، ژان پل (۱۳۸۰). اگزیستانسیالیسم و اصالت بشر. ترجمه مصطفی ...
 • سهروردی، شهاب الدین یحیی (۱۳۷۳). مجموعه مصنفات. به تصحیح حسین ...
 • سیدحسینی، رضا (۱۳۷۱). مکتب های ادبی. ج ۱. چ ۱۰. ...
 • شاملو، احمد (۱۳۹۵). مجموعه آثار. چ ۱۲. تهران: نگاه ...
 • شاملو، احمد (۱۳۹۸). ابراهیم در آتش. چ ۱۳. تهران: نگاه ...
 • ضیمران، محمد (۱۳۹۹). ژاک دریدا و متافیزیک حضور. چ ۵. ...
 • عبدالکریمی، بیژن (۱۳۹۲). هایدگر در ایران. تهران: موسسه پژوهشی حکمت ...
 • عطار نیشابوری، فریدالدین (۱۳۵۹). دیوان اشعار. به تصحیح م. درویش. ...
 • عین القضات همدانی، عبدالله بن محمد (۱۳۶۲). نامه های عین ...
 • عین القضات همدانی، عبدالله بن محمد (۱۳۷۳). تمهیدات. مقدمه و ...
 • کربن، هانری (۱۳۸۳). از هایدگر تا سهروردی. ترجمه حامد فولادوند. ...
 • مظفری ساوجی، مهدی (۱۳۹۳). آفاق و اسرار عزیز شب. تهران: ...
 • نیچه، فریدریش و دیگران (۱۳۹۳). هرمنوتیک مدرن (گزینه جستارها). ترجمه ...
 • واعظی، احمد (۱۳۹۷الف). درآمدی بر هرمنوتیک. چ ۸. تهران: پژوهشگاه ...
 • واعظی، احمد (۱۳۹۷ب). نظریه تفسیر متن. چ ۳. تهران: پژوهشگاه ...
 • هایدگر، مارتین (۱۳۹۹). هستی و زمان. ترجمه عبدالکریم رشیدیان. چ ...
 • نمایش کامل مراجع