بررسی پیامدهای کیفری اختلالات مرتبط با جنونمورد مطالعه: اختلالات خلقی

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 89

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

HELSCONFE02_064

تاریخ نمایه سازی: 8 آذر 1402

Abstract:

از مسایلی که با پیدایش مکتب تحققی یا اثباتی مطرح شده، بحث ویژگی ها و خصال ذاتی افراد در ارتکاب جرم، بیمار بودن مجرمین، اصلاح و درمان آنها، کاهش مجازات در آنها در مقایسه با سایر افراد و مواردی مشابه این مسائل بود یکی از مواردی که بیش از پیش به آن پرداخته شد، بحث تمایل مضاعف برخی افراد به ارتکاب جرم به واسطه ویژگی های خاص درونی و ذاتی آنها بود که در اصطلاح آنها را بیمار می خواندند. در هر یک از تالیفات حقوقی و روانشناسی که به این مسئله پرداخته شده، با توجه به اقتضای امر، هر یک از منظر خود موضوع را مورد بررسی قرار داده اند، اما به نظر می رسد که باید اختلال دوقطبی را از هر دو دیدگاه حقوق و روانشناسی مورد بررسی قرار داد. این امر علاوه بر شناخت دقیق دوقطبی، به بیان وجوه افتراق و اشتراک دیدگاه حقوقدانان و روانشناسان خواهد انجامید و علاوه بر آن، خلائ های قانونی را نیز نمایان می سازد. در پژوهش حاضر، سعی گردیده علاوه بر شناخت علل و علائم اختلال دوقطبی و آثار حقوقی آن، ضرورت توجه مقنن به این اشخاص مورد بررسی قرار گیرد

Authors

فاطمه محمودی گروئی

کارشناسی پیوسته حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی قشم، واحد هرمز، هرمز، ایران