خلاصه فعالیتهای علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 1,920
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 0
نوع مرکز: Azad University
رتبه علمی در کل کشور: 166
رتبه علمی در بین Azad University: 74
دسترسی سیویلیکا:عدم دسترسی
دسترسی ISI:عدم دسترسی
اساتید دارای رزومه در سیویلیکا: 1 نفر
دانشجویان دارای رزومه در سیویلیکا: 5 نفر
فارغ التحصیلان دارای رزومه در سیویلیکا: 10 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم

ریسک در صندوق های سرمایه گذاری مشترک نوشته فائق احمدی و بنفشه حسنی کوچکیبررسی ادبیات رتبه بندی اعتباری شرکت ها در ایران نوشته فائق احمدی و بنفشه حسنی کوچکنقش گردشگری خلاقانه و هوشمند در رونق صنعت گردشگری نوشته احسان آقاجانی ریزیبررسی مدیریت آثار تعارض بین ارکان سازمان ملل متحد با تاکید بر نظریه های دیوان بین المللی دادگستری نوشته هژآر محمودیتاثیر اعتماد سازمانی بر توانمندسازی با تاکید بر نقش میانجی فرهنگ در کارکنان فولاد هرمزگان نوشته یوسف میرشکاریفناوری اطلاعات، کیفیت اطلاعات، گزارشگری پایدار، تصمیم گیری نوشته بنفشه حسنی کوچکیرتبه بندی عوامل موثر در اشتیاق تحصیلی و خود تنظیمی دانش آموزان مقطع ابتدایی در یادگیری آنلاین به روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) نوشته عبدالباسط صالحی و خزران رحمانیبررسی رابطه ذهن آگاهی با عملکرد شغلی معلمان دوره ابتدایی شهرستان قشم نوشته خزران رحمانی و کلثوم محبوببررسی رابطه باورهای فراشناخت با عملکرد شغلی معلمان دوره ابتدایی شهرستان قشم نوشته خزران رحمانی و کلثوم محبوببررسی اهمیت رابطه معلم و دانش آموز و راهکارهایی برای نزدیک شدن به وضع مطلوب در عصر حاضر نوشته علیرضا شمسی زاده و خزران رحمانیبازخورد پسامدرنی تغییرات حقوق نوشته محمد میرزائی مهررفتار شناسی رای دهندگان، مطالعه عوامل موثر بر استدلال سیاسی افراد از منظر علوم شناختی در ایران نوشته سید حمید حسینی و اسماعیل حسن پورحمایت حقوقی و قانونی و حفاظت فیزیکی از میراث فرهنگی در جمهوری اسلامی ایران نوشته سیدعلیرضا میرجعفری و مریم مرادیبررسی تعرض پهپادهای جاسوسی به حریم دیگر کشورها از دیدگاه حقوق بین الملل با تاکید بر تعرض پهپاد آمریکایی به حریم ایران نوشته سید عادل حیدریشناسایی و تدوین عوامل و اجزائ الگوی خرسندی مشتریان با اجرای بهبود عملکرد سیستم هوشمند در گمرک نوشته مهدی سعیدی و سراج الدین محبیکاربرد تئوری بازی در تعادل بخشی بر شرکت های سهامی در حقوق ایران و انگلستان نوشته سید علیرضا موسویبررسی نقش و جایگاه حقوق مالکیت فکری در نظام حقوق بین الملل عمومی نوشته پژمان میرکریمی و مریم مرادینقش اضطرار بر مسئولیت مدنی در حقوق ایران و انگلیس نوشته محسن رجب زاده و علیرضا رجب زاده اصطهبانیتحلیل اعتبار آرا قطعیت یافته در فقه و حقوق با نگاهی به ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری نوشته جعفر گلدار و علیرضا رجب زاده اصطهباناتیتحلیل تفاوت زمانی و اثرات گرمایش جهانی بر روی فعالیت آشیانه سازی لاک پشت پوزه عقابی در جزایر خلیج فارس نوشته محمد غواصی