اثربخشی تکنیک های ارتباط کلامی و غیرکلامی در عملکرد تدریس معلمان

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 168

This Paper With 18 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

EPCONF09_033

تاریخ نمایه سازی: 11 آذر 1402

Abstract:

ارتباط به دو صورت کلامی و غیرکلامی در فرایند تدریس و یادگیری صورت می گیرد. ارتباط کلامی به عنوان مهم ترین بخش علم ارتباطات یک علم بین رشته ای است که از جنبه های مختلف به ویژه محور اساسی آن یعنی زبان موضوع مطالعه و داوری مورد توجه پژوهشگران حوزههای مختلف علمی قرار گرفته است . ارتباط کلامی نوعی از ارتباط است که در آن فرد برای انتقال پیام خود از کلمات استفاده می کند. فنلاندرز معتقد است که در کلاسهای درس بیش از دو سوم وقت کلاس به نحوی با گفتار معلم و ارتباط کلامی مرتبط است و از این رو تسهیل و تسریع ارتباط تاثیرگذار بر عهده معلم است . اگرچه امروزه عقیده بر این است که ارتباط از آنچه که در گذشته تصور می شده، پیچیدهتر است ، اما متخصصان بیشتر توجه خود را به ارتباط کلامی معطوف داشته و ارتباط غیرکلامی را مکمل ارتباط کلامی می دانند. با این وجود شاخه -ای از دانش امروز بشر تحت عنوان حرکت شناسی زمینه اصلی بحث خود را به ارتباطات غیرکلامی اختصاص داده است .کلمات و ارتباط کلامی در تاریخ بشر پدیده ای نسبتا جدیدی است ، اما در مقابل آن ارتباط غیرکلامی ریشه و سابقه بسیار طولانی از ابتدای شکل گیری انسانها دارد و به همین دلیل هنوز هم بخشی از ذهن ما در هر شکلی از ارتباط بر روی پیامهای غیرکلامی مخاطب خود متمرکز می شود. زبان بدن یک مجموعه ای از رفتارهای غیرکلامی و فیزیکی است که فرد بدون صحبت کردن قادر به دریافت و انتقال پیام و برقراری ارتباط است که در بیشتر مواقع به منظور درک و تفسیر بهتر کلام و اعتبارسنجی آن استفاده می شود. ارتباط غیرکلامی ارتباطی است که در آن فرستنده از یک سری نشانه های آشنا برای انتقال منظور خود به گیرنده استفاده می کند. معلم به عنوان فرستنده پیام به منظور تضمین موفقیت ارتباط به عواملی از قبیل ظاهر شخصی ، وضعیت بدن، حرکات و اشارات، کلیت پاسخ ها به عنوان ارتباط غیرکلامی با توجه به برقراری ارتباط کلامی و کارائی آن دارد و باید به هر دو زمینه ارتباط کلامی و غیرکلامی که مکمل هم هستند در عملکرد تدریس خود توجه داشته باشد؛ زیرا که عملکرد معلمان موجب رشد و پیشرفت تدریس آنها و در نهایت یادگیری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان را به دنبال خواهد داشت . بنابراین هدف از پژوهش حاضر اثربخشی تکنیک های ارتباط کلامی و غیرکلامی در عملکرد تدریس معلمان است .

Authors

مریم زندکریمی

کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه لرستان و مدرس دانشگاه علمی کاربردی مرکز بیجار

سیروس علی زاده

دانشجوی کاردانی حرفه ای تکنولوژی آموزشی دانشگاه علمی کاربردی مرکز بیجار