‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ تاثیر تکنولوژی های مدرن بر نظام آموزشی آینده

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 50

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SREE-1-4_010

تاریخ نمایه سازی: 13 آذر 1402

Abstract:

با گسترش روزافزون تکنولوژی و نفوذ عمیق آن به تمامی ابعاد زندگی انسان، نظام ها و ساختارهای مختلف جامعه نیز تحت تاثیر بسیار قابل توجهی قرار گرفته اند. یکی از حوزه هایی که این تاثیرات به وضوح مشهود است، نظام آموزشی است. ورود تکنولوژی های مدرن به حوزه آموزش و یادگیری، سیاست گذاران و افراد مختلف را به تفکر و اعتقاد به نیازمندی به تغییرات عمیق در ساختارها و رویکردهای آموزشی و تدریس سوق داده است. تاکنون، تغییرات ناشی از ورود تکنولوژی به نظام آموزشی به چالش ها و فرصت های فراوانی منجر شده است. در حالی که این تکنولوژی ها قابلیت بهبود فرآیندهای یادگیری، ارتقاء تدریس، و ارائه امکانات نوین را دارند، همزمان با آن چالش ها و مسائل جدیدی نیز به وجود آمده است. در پیشروی جامعه به سوی آینده، آموزش باید با تغییرات جدید تطابق یابد و از تکنولوژی های مدرن به نحوی بهره مند شود که از یک سو امکانات بیشتری برای یادگیری ارائه شود و از سوی دیگر، انسان مداری و انسجام اجتماعی حفظ شود. این مقاله تلاش می کند تا این چالش ها و فرصت ها را با دقت مورد بررسی قرار دهد و به دنبال راهکارهای مناسب برای یک تلفیق موثر از تکنولوژی و آموزش انسان مدار باشد، تا نظام آموزشی آینده قادر به مواجهه با چالش ها و بهره مندی از فرصت ها باشد

Authors

راحله منصوری

کارشناسی آموزش ابتدایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام

عذرا عالی

کارشناسی ارشد آموزش بهسازی و منابع انسانی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه

نسرین یوسفیان

کارشناسی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان

سمانه منصوری ایجدانکی

کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب