بررسی علل و عوامل ایجادکننده ی فرسودگی تحصیلی در دانش آموزان و دانشجویان

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 108

This Paper With 20 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

EBRCCONF03_0015

تاریخ نمایه سازی: 15 آذر 1402

Abstract:

هدف پژوهش حاضر بررسی علل و عوامل فرسودگی تحصیلی در دانش آموزان و دانشجویان می باشد . یکی از عواملی که قشر در حال تحصیل یعنی دانش آموزان و دانشجویان را تهدید می نماید ، مسئله ی فرسودگی تحصیلی است . فرسودگی تحصیلی با آثار سوء و زیان بار خود صدمات زیادی را به پیکره ی فرد و جامعه وارد می نماید که با شناسایی علل و عوامل ایجاد کننده ی آن می توانیم از بروز و شکل گیری آن در افراد جلوگیری نمائیم . این پژوهش از نوع مروری بوده و با بررسی کتب و مقالات مربوطه و تحلیل آنها نتایج و یافته ها استخراج شده است . یافته های پژوهش حاکی از آن است هفت عامل و علت کلی باعث بروز و ایجاد فرسودگی تحصیلی می گردد شامل علل : هیجانی - عاطفی ، شناختی ، روان شناختی ، اجتماعی ، آموزشی ، تصور از خود و اینترنت و فضای مجازی . لذا با توجه به آثار زیانبار فرسودگی تحصیلی در سطح خرد و کلان ، مسئولین تعلیم و تربیت کشور می بایست راهکارهایی را با توجه به علل و عوامل یاد شده اتخاذ نمایند تا آمار فرسودگی تحصیلی دانش آموزان و دانشجویان در کشور کاهش یافته و شاهد پیشرفت کمی و کیفی آموزش و پرورش باشیم .

Authors

اسماعیل بیننده

کارشناس ارشد مشاوره خانواده از دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت