تحلیل مقایسه ای سرمایه اجتماعی در شبکه سازمان های خیریه

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 50

This Paper With 22 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_ECS-1-2_004

تاریخ نمایه سازی: 15 آذر 1402

Abstract:

سازمان های مردم نهاد به عنوان نهاد هایی خودجوش از بطن و متن جامعه تشکیل شده اند و عملکرد آنها یکی از فاکتور های مهم برای ارزیابی فرهنگ هر کشور به شمار می آید. هدف از تحقیق مدنظر، مقایسه سرمایه اجتماعی در شبکه سازمان های خیریه است. مطالعه موردی در این پژوهش را شبکه سازمان های خیریه همکار با بنیاد توسعه کارآفرینی زنان و جوانان در تهران، خانه هدی در زاهدان، بهار خرمشهر در خرمشهر و موسسه سپهر در قائن شامل می شود. پژوهش ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر روش، توصیفی است. ابزار استفاده شده برای جمع آوری داده ها، پرسشنامه استاندارد تحت عنوان پرسشنامه انجمن سرمایه اجتماعی آمریکا است. این پرسشنامه چون بار ها در مطالعات متعدد از آن استفاده شده، روایی آن تایید شده است. پس از گردآوری پرسش نامه ها، پایایی آن با نرم افزار SPSS محاسبه و با آلفای کرونباخ ۸۳۳/۰ تایید شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی بهره گرفته شد. نتایج نشان دادند وضعیت سرمایه اجتماعی و ابعاد آن شامل ابعاد ساختاری، ارتباطی و شناختی، در این شبکه سازمان های خیریه تفاوت معناداری ندارد و اینکه بعد شناختی سرمایه اجتماعی به عنوان پیش نیاز روابط در شبکه بین سازمان های خیریه منظور شده است.

Keywords:

سازمان خیریه , سرمایه اجتماعی , ارزش ها و اهداف مشترک

Authors

نسیم غنبرطهرانی

نویسنده مسئول:استادیار گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه خوارزمی تهران، تهران، ایران

آزاده شریفی پور

فارغ التحصیل ارشد گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه خوارزمی تهران، تهران، ایران

محمد وحید سبط

استادیارگروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • استعلاجی، ع.. ر، حاج علی زاده، ا و حیدروند، م. ...
 • اصغری جعفرآبادی، م.، محمدی، س. م. (۱۳۹۲). مجموعه آماری: روشهای ...
 • جمشیدی، م و میرهادی، ر. (۱۴۰۰). «سرمایه اجتماعی و جهش ...
 • بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و بهره وری کارکنان اداره کل امورمالیاتی استان هرمزگان [مقاله ژورنالی]
 • حیدری، ح، زرافشانی، ک، و مرادی، خ. (۱۳۹۴). «مدل کیفی ...
 • سرمد، ز، حجازی، ا و بازرگان، ع. (۱۳۸۹). روش تحقیق ...
 • شارع پور، م. (۱۳۸۰). «فرسایش سرمایه اجتماعی و پیامدهای آن»، ...
 • قدمزن جلالی، ع.(۱۳۸۹). سرمایه اجتماعی و نقش آن در توسعه ...
 • قلیچ لی، ب، و مشبکی، ا، (۱۳۸۴). نقش سرمایه اجتماعی ...
 • قریشی، سید م، هاشمی، سید م، امینی سابق، ز و ...
 • امور خیریه و سرمایه اجتماعی [مقاله کنفرانسی]
 • معانی پور، ح. (۲۰۱۱). رابطه سرمایه اجتماعی با مولفه های ...
 • مرکز ملی آمایش. (۱۳۸۵). راهنمای انجام مطالعات برنامه آمایش استان ...
 • ReferencesAbili, K. (۲۰۱۱). Social capital management in iranian knowledge-based organizations. ...
 • Anderson, E., and Weitz, B. (۲۰۱۰). Determinants of continuity in ...
 • Alguezaui, S., and Filieri, R. (۲۰۱۰). Investigating the role of ...
 • Asghari Jafarabadi, M., and Mohammadi, S. M. (۲۰۱۳). Statistics series: ...
 • Chen, S. S., Chuang, Y.W., and Chen, P.Y. (۲۰۱۲). Behavioral ...
 • Estelaji, A., hajalizadeh, A., and heydarvand, M. (۲۰۱۶). Increasing of ...
 • Gnyawali, D. R., and Park, B.-J. R. (۲۰۱۱). Co-opetition between ...
 • Gadamzan Jalali, A. (۲۰۱۰). Social capital and its role in ...
 • Haghirizadeh, A. and Salari, L. (۲۰۱۵). Investigating the relationship between ...
 • Jamshidi, M. and Mirhadi, R. (۲۰۲۱). Social capital and productivity ...
 • Kashyap, V., and Sivadas, E. (۲۰۱۲). An exploratory examination of ...
 • Karkoulian, S., Halawi, L. A., and McCarthy, R. V. (۲۰۰۸). ...
 • Khalil, M. B., Brent, C., Jacobs., and Kylie McKenna. (۲۰۲۱).Linking ...
 • Maanipour, H. (۲۰۱۱). The relationship between social capital and the ...
 • Min, S., Kim, S. K., and Chen, H., (۲۰۰۸). Developing ...
 • Mirzaei, S. (۲۰۱۵). Charity affairs and social capital. the first ...
 • Nichols, Carly. (۲۰۲۱). Self-help groups as platforms for development: The ...
 • Putnam, R. D., Leonardi, R., and Nanetti, R. Y. (۱۹۹۴). ...
 • Podsakoff, P. M., MacKenzie, S. B., Moorman, R. H., and ...
 • Qalich Lee, B., Meshbaki, A. (۲۰۰۵). The role of social ...
 • Sharapour, M. (۲۰۰۱). Erosion of social capital and its consequences. ...
 • Zihnioğlu, Ö., and Müge D. (۲۰۲۲) From social capital to ...
 • نمایش کامل مراجع