بررسی تکامل حرکتی کودکان ۱ تا ۴ ساله فنیل کتونوری تحت رژیم درمانی از بدو تولد

Publish Year: 1392
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 44

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_REHA-14-6_011

تاریخ نمایه سازی: 21 آذر 1402

Abstract:

هدف: بررسی مهارت های حرکتی درشت و ظریف کودکان ۱ تا ۴ ساله فنیل کتونوری تحت رژیم درمانی از بدو تولد می باشد. روش بررسی: این مطالعه به روش تحلیلی مقطعی، بر روی ۷۰ کودک ۱ تا ۴ ساله فنیل کتونوری، از نمونه در دسترس بر اساس لیست بیماران کلینیک ارجاع فنیل کتونوری انجام شد. این کودکان توسط غربالگری از بدو تولد تشخیص داده شده و از بدو تولد تحت درمان بوده اند. ۱۰۰ کودک نیز به عنوان گروه شاهد از مهد کودک های تهران به طور تصادفی انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه دموگرافیک، آزمون پی بادی و ارزیابی بالینی توسط متخصص کودکان بود. پس از جمع آوری داده ها ، تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه ۱۹ انجام شد. یافته ها: متوسط سن کودکان ۲۹/۷ (±۳/۱۱) ماه در گروه شاهد و ۲۸/۵ (±۶/۱۱) ماه در گروه مورد بود. بین دو گروه از نظر نحوه زایمان، دور سر، قد و وزن فعلی و بدو تولد رابطه معناداری وجود نداشت. بین دو گروه از نظر تکامل مهارت های حرکتی درشت (P=۰/۰۱۰)، ظریف (P<۰/۰۰۱) و کلی (P<۰/۰۰۱) اختلاف معناداری وجود داشت . نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان داد که مداخلات غربالگری و رژیم درمانی رایج کنونی در کودکان فنیل کتونوری، تاخیرهای حرکتی را به طور کامل برطرف نکرده و سطح تکامل حرکتی در کودکان مبتلا به فنیل کتونوری درمان شده با رژیم درمانی از بدو تولد کمتر از کودکان عادی است. لذا تشخیص و مداخله زودرس توانبخشی جهت کلیه کودکان درمان شده با رژیم درمانی از بدو تولد و در سنین پایین توصیه می شود.

Authors

Sepideh Nazi

Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.