تعریف و تاریخچه ریاضیات

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 397

This Paper With 5 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MATHCNF01_008

تاریخ نمایه سازی: 22 آذر 1402

Abstract:

تحقیق در زمینه تاریخچه ریاضیات و چگونگی آن باعث ایجاد انگیزه واشتیاق بیشتر به درس ریاضی که بدون این مقدمات درس ریاضی نه تنها برای دانش آموزان شیرین نیست بلکه سخت ودشواروبدون جاذبه به نظر می رسد واز طرفی بعضی مسائل مهم که جزء کاربردهای آن درمسائل زندگی است را فرا می گیرندو از طرفی دیگراین سوال که ریاضی به چه درد آن ها می خورد پاسخگو است . اگربا کاوشی درتاریخ ریاضیات بتوانیم دانش آموز را دراوضاع واحوالی که منجر به کشف یک قضیه یا فرایند حل یک مسئله قرار دهیم ، در این صورت تدریس رابه طورجذاب تر انجام داده ایم ودانش آموز با فکر خود(مانندیک ریاضیدان) شروع به اکتشاف می کند و دانش آموزان خلاقیت بیشتری نشان می دهند.

Authors

محمدعلی چلداوی

دانشجوی کارشناسی آموزش ریاضی ، دانشگاه پردیس حضرت رسول اکرم(ص)

علی شویعی نژاد

دانشجوی کارشناسی آموزش ریاضی، دانشگاه پردیس حضرت رسول اکرم(ص)