بررسی تقویت خمشی و برشی دالهای تخت بتن آرمه با کاشت نزدیک سطح

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 70

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICCE13_346

تاریخ نمایه سازی: 23 آذر 1402

Abstract:

در این تحقیق از کاشت نزدیک سطح میلگرد فولادی پیش تنیده جهت تقویت خمشی و برشی دال تخت بتن آرمه در مجاورت اتصال دال و ستون استفاده گردید. این روش عمدتا برای تقویت خمشی دالها به کار می رود اما برخی تحقیقات نشان داده که تاثیر مثبت در افزایش ظرفیت و پاسخ سازه در برابر برش پانچ دارد. چهار نمونه دال تخت بتن آرمه دوطرفه با ستون میانی به ابعاد آزمایشگاهی زیر بار محوری مرکزی از پایین به بالا مشابه بارگذاری واقعی قرار گرفته است و آزمایش شدند. دو نمونه شاهد شامل درصد میلگرد کمتر و درصد میلگرد بیشتر در نظر گرفته شده است . در دو نمونه تقویت شده درصد میلگرد خمشی تقریبا مشابه دال شاهد Slab۱ بوده است که دلیل موثر بودن روش تقویت را نشان دهد. نتایج حاصل از آزمایش نشان می دهد که این روش باعث افزایش باربری در دال شده است . در نمونه ای که کاشت آرماتور برشی داشته است ، شکست ناگهانی مشاهده نشد و توانست دال تغییر شکل بیشتری داشته باشد.

Authors

علیرضا صولت

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی سازه دانشگاه یزد

رضا مرشد

دانشیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه یزد

ابوالفضل اسلامی

دانشیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه یزد

فرزانه قدیری

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی سازه دانشگاه یزد